Yehezkiel 22

1Maka datanglah firman Allah kepadaku demikian: 2"Adapun akan engkau, hai anak Adam, maukah engkau menghukumkan yaitu maukah engkau menghukumkan negeri yang mabuk darah itu maka hendaklah engkau memberitahu kepadanya akan segala kekejiannya. 3Maka katakanlah olehmu: Demikianlah firman Tuhanku Allah: Hai negeri yang menumpahkan darah di tengah-tengahnya supaya datang ajalnya dan yang membuat berhala atas dirinya sehingga menajiskan dirinya. 4Maka engkau telah berdosa oleh darah yang telah engkau tumpahkan dan engkau telah najis oleh segala berhala yang telah engkau perbuat maka engkau telah menghampirkan ajalmu dan umurmu telah sampai sebab itu Aku telah menjadikan dikau suatu kecelaan bagi segala bangsa dan suatu sindiran bagi segala negeri. 5Maka engkau akan di olok-olokkan oleh segala yang dekat dan oleh segala yang jauh dari padamu hai engkau yang keji namamu dan yang penuh dengan huru-hara. 6Bahwa segala penghulu Israel telah ada dalammu supaya menumpahkan darah masing-masing sekadar kuasanya. 7Maka dalammu juga tiada orang mengindahkan ibu bapanya dan di tengah-tengahmu orang membuat aniaya kepada orang dagang dan di dalammu orang membuat bencana kepada anak piatu dan perempuan janda. 8Maka segala bendaku yang kudus tiada engkau indahkan dan hari perhentianku telah engkau hinakan. 9Maka orang pengumpatpun telah ada dalammu akan menumpahkan darah dan di dalammu orang makan di atas gunung-gunung dan di tengah-tengahmu orang membuat percabulan. 10Maka dalammu orang telah memberi malu kepada bapanya dan dalammu orang telah menggagahi perempuan yang diasingkan sebab najisnya. 11Maka ada orang membuat kelakuan yang keji dengan istri kawannya dan orang lain pula mencabuli menantunya dan orang lain pula di antaramu telah menggagahi saudaranya yang sebapa dengan dia. 12Maka dalammu orang makan suap akan menumpahkan darah maka engkau telah menerima bunga uang dan kegandaan dan dengan aniaya engkau telah makan untung kawanmu dan engkau telah melupakan Aku, demikianlah firman Tuhanmu Allah. 13Sebab itu ingatlah olehmu bahwa Aku telah bertepuk tangan oleh karena untung yang keji yang telah engkau peroleh dan oleh karena darah yang tertumpah di tengah-tengahmu. 14Masakan hatimu tetap dan masakan tanganmu kuat pada masa Aku melakukan halmu kelak. Bahwa Aku inilah Allah yang telah berfirman demikian dan Aku akan menyampaikan dia. 15Maka Aku akan menghamburkan dikau di antara segala bangsa serta mencerai-beraikan dikau pada segala negeri maka Aku akan menghilangkan najismu itu dari padamu. 16Maka dalam dirimu engkau akan dihinakan di hadapan mata segala bangsa dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Allah." 17Maka datanglah firman Allah kepadaku demikian: 18"Hai anak Adam, akan kaum bani Israel itu telah menjadi bagi-Ku seperti tahi perak maka sekaliannya itu tembaga dan timah putih dan besi dan timah hitam di tengah dapur maka ialah tahi perak. 19Demikianlah firman Tuhanku Allah: Karena kamu sekalian telah menjadi tahi perak sebab itu Aku akan menghimpunkan kamu ke tengah- tengah Yerusalem. 20Adapun seperti dikumpulkan orang perak dan tembaga dan besi dan timah hitam dan timah putih ke tengah-tengah dapur akan menghembuskan api kepadanya dan menghancurkan dia demikian kelak Aku akan menghimpunkan kamu dengan murka dan berang-Ku maka di sanalah kelak Aku letakkan kamu lalu menghancurkan kamu. 21Bahkan Aku akan menghimpunkan kamu dan menghembuskan api murka-Ku kepadamu sehingga kamu akan hancur kelak di tengah- tengahnya. 22Seperti perak hancur di tengah dapur demikianlah kelak kamu akan hancur di tengah-tengahnya dan kamu akan mengetahui bahwa Aku inilah Allah yang telah mencurahkan berang-Ku kepadamu." 23Maka datanglah firman Allah kepadaku demikian: 24"Hai anak Adam, katakanlah kepadanya bahwa engkaulah suatu tanah yang belum diterangkan dan yang tiada dituruni hujan pada hari murka. 25Maka segala nabinya telah bermufakat di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum sambil merampas mangsanya maka sekaliannya telah menelan jiwa orang dan dirampasnya harta benda yang indah-indah dan perempuan jandapun diperbanyakkannya di tengah-tengahnya. 26Maka segala imamnyapun telah melanggar hukum Taurat-Ku dan menajiskan segala benda-Ku yang kudus maka di antara yang kudus dan yang kebanyakkan tiada ditentukannya berlainan dan tiada disuruhnya membedakan antara yang najis dengan yang suci dan dilindungkannya matanya dari pada hari perhentian-Ku sehingga Aku pun terhina di antara orang-orang itu. 27Adapun segala penghulunya yang di tengah-tengahnya itu seperti serigala yang merampas mangsanya akan menumpahkan darah dan membinasakan jiwa orang supaya ia menjadi untung yang keji. 28Maka segala nabinya telah melabur bagi orang-orang itu dengan lumpur sambil menilik perkara yang sia-sia serta bertenung bagi orang-orang itu dengan dustanya serta berkata demikianlah firman Tuhanmu Allah pada hal tiada Allah berfirman. 29Maka segala anak negeri itu telah berbuat aniaya serta menyamun bahkan orang miskin dan papa itu telah disusahinya dan orang dagangpun dianiayakannya dengan tiada patut. 30Maka di antaranya itu Kucarilah seorang yang boleh membanyaki pagar itu serta berdiri dicelahnya di hadapan hadirat-Ku akan membantu tanah itu supaya jangan Aku membiasakan dia tetapi seorangpun tiada Kudapati. 31Sebab itu Aku telah mencurahkan ke atasnya geram-Ku maka aku telah menghanguskan dia dengan api murka-Ku dan kelakuannya itu telah Kubalas atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan-Ku Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\