Yehezkiel 24

1Maka pada tahun yang kesembilan dalam bulan yang kesepuluh pada sepuluh hari bulan itu datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, suratkanlah olehmu nama hari ini bahkan hari ini juga, maka pada hari inilah raja Babel telah menghampiri akan mengepung Yerusalem. 3Maka hendaklah engkau mengeluarkan suatu perumpamaan bagi kaum yang bantahan itu serta berkata kepadanya: Demikianlah firman Tuhanku Allah: Jerangkanlah periuk, bahkan jerangkan dia dan bubuh air dalamnya. 4Kumpulkanlah segala kepingnya masukkan kedalamnya yaitu segala keping yang baik-baik pahapun baik bahupun baik penuhilah akan dia dengan segala tulang yang pilihan. 5Inilah pula kambing-kambing yang pilihan timbunkanlah segala tulang di bawahnya biar mendidih baik-baik bahkan biarlah segala tulangnyapun direbus dalamnya. 6Sebab itu demikianlah firman Tuhanku Allah: Susahlah bagi negeri yang mabuk darah yaitu periuk yang berkarat dalamnya dan karatnya itu tiada hilang keluarkanlah dia berkeping-keping tiada juga dibuang undi atasnya. 7Karena ada darah di tengah-tengahnya maka ditumpahkannya pada batu hampar tiada dicurahkannya ke tanah supaya ditutup dengan debu. 8Maka Aku telah menumpahkan darahnya kepada batu hampar supaya jangan ditutup akan membangkitkannya murka yang menuntut bela. 9Sebab itu demikianlah firman Tuhanku Allah: Susahlah bagi negeri yang mabuk darah maka Akupun akan membesarkan timbunan itu. 10Bawalah banyak kayu galakkanlah api itu biar daging itu hancur dan buburnya pekat dan segala tulang dibakar habis. 11Kemudian jerangkanlah dengan hampanya ke atas bara api supaya panas dan supaya tembaganyapun terbakar dan segala cemarnyapun hancur dalamnya dan supaya karatnyapun hangus. 12Maka ia telah memintakan dirinya dengan lelahnya tetapi karatnya yang banyak itu tiada hilang dari padanya jikalau dengan api sekalipun. 13Maka dalam kehancuranmu itu ada percabulan karena Aku telah menyucikan dikau tiada juga engkau suci sebab itu tiada lagi engkau akan disucikan dari pada kecemaranmu sehingga Aku telah memuaskan murka-Ku atasmu. 14Bahwa Aku inilah Allah yang telah berfirman demikian maka perkara itu akan jadi dan Akulah yang melakukan dia maka tiada Aku akan undur dan tiada Aku menaruh sayang atau menyesal maka engkau akan dihukumkan orang sekadar segala kelakuanmu dan sekadar segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhanku Allah." 15Maka datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 16"Hai anak Adam, bahwasannya Aku akan mengambil dari padamu keinginan matamu oleh suatu bala tetapi janganlah engkau meratap atau menangis dan air matamu jangan meleleh. 17Keluhmu jangan baring dan jangan diratapkan orang mati kenakanlah destar pada kepalamu dan kasut pada kakimu janganlah engkau tudung biar mulutmu dan jangan makan roti manusia." 18Maka pada esoknya akupun berkata-katalah kepada orang banyak itu dan pada malam itu matilah isteriku maka pada esoknya kuperbuatlah seperti yang dipesan kepadaku. 19Maka kata orang banyak itu kepadaku: "Tiadakah engkau nyatakan kepada kami akan segala perbuatanmu itu, apakah sangkutannya dengan kami?" 20Lalu kataku kepadanya: "Bahwa firman Allah telah datang kepadaku begini: 21Katakanlah olehmu kepada kaum bani Israel: Demikianlah firman Tuhanmu Allah: Bahwa Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku yaitu kebesaran kuasamu dan keinginan matamu dan kesayangan hatimu maka segala anakmu laki-laki dan perempuan yang telah kamu tinggalkan di sana akan rebah dimakan pedang. 22Maka hendaklah kamu perbuat seperti perbuatan-Ku tadi janganlah kamu menudung biar mulutmu dan jangan makan roti manusia. 23Maka hendaklah kepalamu berdestar dan kakimu berkasut maka janganlah kamu meratap atau menangis melainkan hendaklah kamu susut dalam segala kejahatanmu serta berkeluh-keluhan sama sendirimu. 24Maka demikianlah kelak Yehezkiel ini akan menjadi suatu alamat bagimu maka hendaklah kamu perbuat seperti segala perbuatannya itu dan apabila telah jadi demikian niscaya kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhanmu Allah. 25Adapun akan engkau, hai anak Adam, bukankah akan jadi kelak tatkala Aku hilangkan kekuatannya yaitu kesukaan yang elok dan keinginan matanya dan kerinduan hatinya dan segala anaknya laki-laki dan perempuan. 26Bahwa tatkala itu barangsiapa yang dapat berlepas dirinya akan datang kepadamu supaya memperdengarkan hal itu ke telingamu. 27Maka pada masa itu kelak mulutmu terbuka bagi orang yang dapat berlepas dirinya itu maka hendaklah engkau berkata-kata dan jangan lagi kelu lidahmu demikian kelak engkau akan menjadi suatu alamat baginya dan sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\