Yehezkiel 3

1Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, makanlah olehmu barang yang engkau dapat bahkan makanlah gulungan ini lalu pergilah engkau berkata-kata kepada kaum bani Israel." 2Maka kungangakanlah mulutku lalu diberinya aku makan gulungan surat itu. 3Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, kenyangkanlah perutmu dan penuhilah isi perutmu dengan gulungan surat yang Kuberi kepadamu ini." Lalu kumakanlah maka adalah yaitu dalam mulutku seperti air madu manisnya. 4Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam pergilah engkau mendapatkan kaum bani Israel itu lalu sampaikan kepadanya segala firman-Ku. 5Karena Kuserahkan dikau bukannya kepada suatu bangsa yang lain bahasanya dan yang berat lidahnya melainkan kepada kaum bani Israel 6bukannya kepada beberapa bangsa yang lain bahasa dan yang berat lidahnya yang tiada dapat engkau mengerti perkataannya. Maka jikalau Kuserahkan dikau kepada orang yang demikian niscaya didengarnya kelak akan dikau. 7Tetapi kaum bani Israel itu tiada akan mau mendengar akan dikau sebab tiada ia mau mendengar akan Daku karena segenap kaum bani Israel itu tebal mukanya dan keras hatinya. 8Bahwasannya Aku telah mengeraskan mukamu tentang mukanya dan dahimupun telah Kukeraskan tentang dahinya. 9Maka Aku telah menjadikan dahimu seperti intan yang terlebih keras dari pada batu besi janganlah engkau takut akan dia dan jangan terperanjat sebab rupa mukanya sungguhpun yaitu suatu kaum yang bantahan." 10Maka firman-Nya pula kepadaku: "Hai anak Adam akan segala firman-Ku kepadamu ini hendaklah engkau terima di dalam hatimu dan engkau dengar dengan telingamu. 11Maka pergilah engkau mendapatkan segala orang yang tertawan yaitu segala orang kaummu serta berkata kepadanya: Demikianlah firman Tuhan kita Allah jikalau di dengarnyapun baik dan jikalau di biarkannyapun baik." 12Maka oleh Roh itu diangkatnya akan daku lalu kudengar dari belakang suatu bunyi suara yang sangat menderu mengatakan segala puji bagi kemulian Allah dari dalam tempatnya. 13Maka kudengarlah pula bunyi sayap segala hidup-hidupan yang sentuh menyentuh dan bunyi segala roda pada sisinya yaitu bunyi yang sangat menderu. 14Maka oleh Roh itu diangkatnya akan daku dibawanya pergi maka pemegianku itu dengan kepahitan dan dengan susah hatiku karena tangan Allah itu kuatlah atasku. 15Maka sampailah aku kepada orang-orang tawanan ke Tel-Abib yang duduk di tepi sungai Kebar yaitu ke tempat kedudukkan orang-orang itu maka duduklah aku di sana tujuh hari lamanya di antara orang-orang itu dengan tercengang. 16Adapun selang tujuh hari itu maka datanglah firman Allah kepadaku demikian: 17"Hai anak Adam, Aku telah menentukan dikau akan seorang pengawal bagi kaum bani Israel sebab itu hendaklah engkau mendengar firman itu dari pada mulut-Ku lalu mengingatkan kepadanya dari pada pihak-Ku. 18Maka jikalau Aku berfirman kepada orang jahat bahwa tak dapat tiada engkau akan mati kelak tetapi tiada engkau mengingatkan kepadanya dan tiada engkau berkata-kata akan mengingatkan orang jahat itu meninggalkan jalannya yang jahat supaya menghidupi dia niscaya orang jahat itu akan mati kelak dalam kejahatannya tetapi darahnya itu kelak Aku tuntut dari pada tanganmu. 19Tetapi jikalau engkau telah mengingatkan kepada orang jahat itu tiada juga ia berbalik dari pada kejahatan atau dari pada jalannya yang jahat niscaya matilah ia kelak dalam kesalahannya itu tetapi engkau telah melepaskannya nyawamu. 20Dan lagi jikalau seseorang yang benar telah berbalik dari pada kebenarannya sehingga ia berbuat salah lalu Kububuh suatu batu pengantukkan di hadapannya niscaya matilah ia kelak bahkan ia akan mati kelak dalam dosanya itu sebab tiada engkau mengingatkan dia dan segala perbuatannya yang benar itu tiada akan diingati lagi tetapi darahnya itu kelak Aku tuntut dari pada tanganmu. 21Tetapi jikalau engkau telah mengingatkan kepada orang benar itu jangan ia berbuat dosa sehingga tiada ia berdosa niscaya hiduplah ia sebab diterimanya peringatan itu dan engkaupun telah melepaskan nyawamu." 22Maka tangan Allah berlakulah atasku di sana maka firman-Nya kepadaku: "Bangunlah engkau keluar ke padang di sanalah kelak Aku akan befirman kepadamu." 23Lalu bangunlah aku keluar ke padang maka adalah kemuliaan Allah itu berdiri di sana sama seperti kemuliaan yang telah kulihat pada tepi sungai Kebar maka sujudlah aku dengan mukaku ke tanah. 24Tetapi masuklah roh itu ke dalamku didirikannya aku lalu berfirman kepadaku demikian: Pergilah engkau kurungkan dirimu dalam rumahmu. 25Tetapi orang akan mengenakan ikatan kepadamu, hai anak Adam, lalu mengikat akan dikau sehingga tiada engkau akan keluar di antara orang-orang itu. 26Maka aku akan memberi lidahmu melekat pada langit-langitmu sehingga engkau akan kelu dan tiada akan menghardik dia lagi karena ialah suatu kaum yang bantahan. 27Tetapi jikalau Aku berfirman kepadamu niscaya Aku membuka mulutmu lalu engkau akan berkata kepadanya: Demikianlah firman Tuhan kita Allah barangsiapa yang mendengar biarlah ia mendengar dan barangsiapa yang memberikan ia memberikan karena ialah suatu kaum yang bantahan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\