Yehezkiel 31

1Adapun pada tahun yang kesebelas dalam bulan yang ketiga pada sehari bulan itu datanglah firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, katakanlah olehmu kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada segala rakyatnya: siapa gerangan yang sama besar dengan engkau. 3Bahwasanya orang Asyur itu ialah sepohon aras di Libanon yang elok carangnya dan rimbun daunnya dan tinggi batangnya dan pucuknya di tengah-tengah carang-carang yang rindang. 4Maka iapun disuburkan oleh segala air dan ditumbuhkan oleh air yang dalam maka segala sungainya mengalir keliling kebunnya dan segala tali airnya disampaikannya kepada segala pohon kayu di padang. 5Sebab itu batangnya terlebih tinggi dari pada segala pohon kayu di padang dan cabangnyapun banyak dan dahannyapun panjang dari sebab banyak air tatkala dikeluarkannya. 6Maka segala burung di udara bersaranglah pada dahannya dan segala binatang di hutan beranaklah di bawah carangnya dan segala bangsa yang besar-besar itu duduklah di bawah naungnya. 7Maka dengan demikian eloklah besarnya dan panjang dahannya karena akarnyapun dekat dengan air yang banyak. 8Maka segala pohon aras di dalam taman Allah tiada dapat melindungkan dia dan segala pohon serui tiada sama dengan dahannya dan segala pohon beringin tiada seperti segala carangnya maka sebatang pohonpun tiada dalam taman Allah yang sama dengan keelokannya. 9Maka Aku telah menjadikan dia elok oleh sebab banyak carangnya sehingga segala pohon kayu eden yang di dalam taman Allah itu dengkilah akan dia. 10Sebab itu demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa oleh karena tinggi batangnya dan pucuknya telah keluar di tengah-tengah carang-carang yang rindang dan hatinya mengetas-ngetas sebab tingginya 11sebab itu Aku akan menyerahkan dia ke tangan bangsa yang terlebih gagah dari pada segala bangsa maka tak dapat tiada ia akan melakukan dia dengan sepatutnya maka Aku telah menghalaukan dia oleh sebab kejahatannya. 12Maka beberapa orang keluaran yang terlebih hebat dari pada segala bangsa sudah menebang lalu meninggalkan dia dan segala dahannya telah gugur di atas segala gunung dan dalam segala lembah dan segala carangnya dipatah-patahkan pada tepi segala tali air di tanah itu maka segala bangsa dunia ini telah undur dari bawah pernaungannya lalu meninggalkan dia. 13Maka segala burung di udara akan hinggap di atas batangnya yang telah tumbang itu dan segala binatang di hutan akan ada di atas carang-carangnya 14supaya jangan sebatangpun dari pada segala pohon kayu di tepi air itu meninggikan batangnya atau mengeluarkan pucuknya di tengah-tengah carang-carang yang rindang dan jangan segala yang gagah-gagah itu berdiri tinggi-tinggi yaitu segala yang mengisap air karena sekaliannya telah ditentukan akan mati pada tempat yang terkebawah di bumi di antara segala anak Adam serta dengan segala yang turun ke kubur. 15Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa pada hari ia turun ke alam barzakh Aku telah menyuruh meratap maka oleh karenanya Aku telah menudung air yang dalam serta Kutahankan segala sungainya sehingga kuranglah segala air yang besar-besar maka Kusuruh Libanonpun meratapkan dia sehingga segala pohon kayu di hutanpun pingsanlah oleh sebabnya. 16Maka Kugempakanlah segala bangsa oleh bunyi ia tumbang tatkala Kuhempaskan dia ke alam maut serta dengan segala yang turun ke kubur maka segala pohon kayu eden yang pilihan dan yang terlebih baik dari pada segala pohon kayu Libanon yaitu segala yang mengisap air semuanya telah beroleh penghiburan pada tempat yang terkebawah di bumi. 17Maka sekaliannyapun turunlah ke alam maut serta mendapatkan segala orang yang dibunuh dengan pedang bahkan segala orang yang menjadi seperti tangannya dan yang telah duduk di bawah pernaungannya di tengah-tengah segala bangsa. 18Maka dengan siapa gerangan engkau boleh disamakan akan hal kemuliaan dan kebesaranmu di antara segala pohon kayu eden tetapi engkau akan diturunkan juga dengan segala pohon kayu eden itu ke tempat yang terkebawah sehingga engkau terhantar kelak di tengah-tengah segala orang yang tiada bersunat beserta dengan orang yang dibunuh dengan pedang. Maka demikianlah Firaun dan segala rakyatnya, bahwa inilah firman Tuhanku Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\