Yehezkiel 33

1Maka datanglah firman Tuhan kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, hendaklah engkau berkata kepada segala orang kaummu demikian: Jikalau Aku mendatangkan pedang atas sesuatu tanah dan jikalau orang isi tanah itu memilih seseorang di antaranya lalu menjadikan dia pengawal 3maka tatkala dilihatnya pedang mendatangi tanah itu jikalau ditiupnya tuang-tuang mengingatkan kaum itu 4maka barangsiapa yang mendengar bunyi tuang-tuang tetapi tiada beringat tatkala pedang itu datang membinasakan dia niscaya tertanggunglah darahnya atas dirinya sendiri. 5Karena didengarnya bunyi tuang-tuang tetapi tiada beringat sebab itu darahnya tertanggunglah atas dirinya tetapi jikalau ia telah beringat niscaya dilepaskannya nyawanya. 6Akan tetapi jikalau pengawal itu melihat pedang datang tiada juga ditiupnya tuang-tuang sehingga kaum itu tiada diingatkan lalu datang pedang itu membinasakan barang seorang dari antaranya maka binasalah orang itu dalam kejahatannya tetapi darahnya kelak Aku tuntut dari pada tangan pengawal itu. 7Maka engkau ini, hai anak Adam, telah Kujadikan seorang pengawal bagi kaum bani Israel sebab itu hendaklah engkau mendengar firman dari pada mulut-Ku lalu mengingatkan kepadanya dari pada pihak-Ku. 8Maka jikalau Engkau berfirman kepada orang jahat demikian: Hai orang jahat tak dapat tiada engkau akan mati kelak pada hal tiada engkau berkata-kata akan mengingatkan orang jahat itu meninggalkan jalannya niscaya matilah orang jahat itu dalam kejahatannya tetapi darahnya itu kelak Aku tuntut dari pada tanganmu. 9Tetapi jikalau engkau telah mengingatkan kepada orang jahat itu dari hal jalannya supaya ia bertobat tetapi tiada juga ia bertobat dari pada jalannya itu niscaya matilah ia kelak dalam kejahatannya tetapi engkau telah melepaskan nyawamu. 10Hai anak Adam, katakanlah kepada kaum bani Israel demikian: Katamu bahwa segala kesalahan dan dosa-dosa kami telah tertanggunglah ke atas kami sehingga kami merana dalamnya bagaimana gerangan kamu akan hidup. 11Katakanlah kepadanya: Demikian firman Tuhanku Allah: Demi hayat-Ku tiada Aku suka akan kematian orang jahat melainkan supaya orang jahat itu berbalik dari pada jalannya lalu hidup kembalilah kamu kembalilah dari pada jalanmu yang jahat itu karena mengapa gerangan kamu hendak mati, hai kaum bani Israel. 12Adapun akan engkau, hai anak Adam, katakanlah kepada segala orang kaummu: Bahwa kebenaran orang benar itu tiada akan dapat melepaskan dia pada masa ia berbuat salah dan akan kejahatan orang jahat itu tiada ia akan dijatuhkannya pada masa ia berbalik dari pada kejahatannya demikian juga orang yang benar itu tiada boleh hidup oleh kebenarannya pada masa ia berbuat dosa. 13Sungguhpun firman-Ku kepada orang benar bahwa tak dapat tiada ia akan mati kelak tetapi jikalau ia bergantung kepada kebenaran itu lalu berbuat jahat niscaya tiada diingati lagi akan segala perbuatannya yang benar itu melainkan ia akan mati kelak di dalam kejahatan yang telah diperbuatnya itu. 14Dan lagi sungguhpun firman-Ku kepada orang jahat bahwa tak dapat tiada engkau akan mati kelak tetapi jikalau ia berbalik dari pada dosanya lalu diperbuatnya keadilan dan kebenaran 15bahkan jikalau orang jahat itu memulangkan cagaran dan mengganti barang yang telah dirampasnya serta menurut segala peraturan kehidupan dengan tiada melakukan kejahatan niscaya hiduplah ia dan tiada akan mati. 16Maka segala dosa yang telah diperbuatnya itu tiada akan diingati lagi maka ia telah melakukan keadilan dan kebenaran tak dapat tiada ia akan hidup kelak. 17Tetapi kata segala orang kaummu itu bahwa jalan Allah itu tiada betul padahal orang-orang itulah yang tiada betul jalannya. 18Maka jikalau orang benar meninggalkan kebenarannya lalu melakukan kejahatan niscaya matilah ia kelak dalamnya. 19Dan jikalau orang jahat berbalik dari pada kejahatannya lalu melakukan keadilan dan kebenaran niscaya hiduplah ia kelak olehnya. 20Tetapi katamu: Bahwa jalan Tuhan itu tiada betul! Hai kaum bani Israel Aku akan menghukumkan kamu sekadar kelakuan masing-masing." 21Adapun pada tahun yang kedua belas dari pada masa kami tertawan dalam bulan yang kesepuluh pada lima hari bulan itu datanglah padaku seorang yang telah lari berlepas dirinya dari Yerusalem mengatakan: "Bahwa negeri itu telah kalah!" 22Maka tangan Allah telah berlakulah atasku pada malam tadi sebelum sampai orang yang lari itu maka mulutku telah dibukakannya sehingga pada pagi hari orang itu datang kepadaku bahkan mulutku telah terbuka sehingga tiada lagi aku kelu. 23Maka datanglah firman Allah kepadaku demikian: 24"Hai anak Adam, segala orang yang menduduki negeri yang rusak-rusak di tanah Israel itu mengatakan: Bahwa Abraham itu seorang saja pada hal ia telah mempusakai tanah ini tetapi kami ini banyak dan tanah itu telah dikaruniakan akan pusaka kami. 25Sebab itu katakanlah kepadanya: Demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa kamu ini makan daging yang berdarah dan memandang kepada segala berhalamu serta menumpahkan darah orang masakan kamu mempusakai tanah itu. 26Maka kamu sedia menghunus pedang dan kamu berbuat pekerjaan yang keji masing-masing kamu mencabuli istri kawannya masakan kamu mempusakai tanah itu. 27Hendaklah engkau berkata kepadanya: Demikian firman Tuhanku Allah demi hayat-Ku tak dapat tiada segala orang isi negeri yang rusak-rusak itu akan rebah mati dimakan pedang dan orang yang di dusun kelak Aku suruhkan akan dimakan oleh binatang yang buas-buas dan segala yang duduk dalam kubu dan gua-gua akan mati kelak oleh bala sampar. 28Maka tanah itu akan Kujadikan suatu kebinasaan dan suatu ajaib dan congkak kuasanya akan hilang maka segala gunung Israel akan menjadi sunyi seorangpun tiada akan menjalani dia. 29Maka sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah setelah sudah Aku jadikan tanah itu suatu kebinasaan dan suatu ajaib oleh sebab segala kekejian yang telah diperbuatnya. 30Adapun akan engkau, hai anak Adam, segala orang kaummu berkata-kata akan halmu seorang dengan seorang dekat segala tembok dan dalam pintu rumahnya serta berkata sama sendiri marilah kita dengar akan firman yang terbit dari pada Allah. 31Maka sekaliannya akan datang kepadamu seperti kedatangan orang banyak lalu duduk di hadapanmu dengan peri kaumku maka didengarnya akan perkataanmu tetapi tiada diturutnya karena dengan lidahnya dinyatakannya banyak pengasihan tetapi hatinya menuntut labanya. 32Maka engkaulah bagi orang-orang itu seperti nyanyian pengasih dari pada orang yang baik suaranya dan yang tahu bermain bunyi-bunyian karena didengarnya akan perkataanmu tetapi tiada diturutnya. 33Maka setelah jadi demikian (bahkan telah sudah jadi) barulah diketahuinya kelak bahwa telah ada seorang nabi di tengah-tengahnya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\