Yehezkiel 34

1Maka datanglah firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, hendaklah engkau bernubuat akan hal segala gembala Israel bahkan bernubuatlah engkau serta berkata kepadanya yaitu kepada segala gembala itu: Demikianlah firman Tuhanku Allah: Susahlah bagi segala gembala Israel yang mencari makan bagi dirinya bukankah gembala-gembala itu mencari makan bagi dombanya. 3Maka kamu ini makan lemak dan bulu domba itu akan pakaianmu dan yang tambun kamu potong tetapi domba-domba itu tiada kamu beri makan. 4Maka tiada kamu menguatkan yang lemah dan tiada kamu mengobati yang sakit dan yang luka tiada kamu bebat dan yang kena hulu tiada kamu bawa pulang dan yang sesat tiada kamu cari melainkan kamu telah memerintahkan dia dengan kekerasan dan dengan bengis. 5Maka cerai-berailah sekaliannya sebab tiada bergembala lalu menjadi makanan bagi segala binatang yang di hutan sehingga cerai- berailah ia. 6Maka domba-dombaKu itu telah sesatlah pada seluruh pegunungan dan di atas segala bukit yang tinggi bahkan cerai-berailah domba-domba-Ku itu pada seluruh muka bumi dan seorangpun tiada mencari atau menyiasat dia. 7Sebab itu hai segala gembala dengarlah olehmu akan firman Allah 8maka firman Tuhanku Allah demi hayat-Ku pada hal segala domba-Ku telah menjadi mangsa bahkan segala domba-Ku itu menjadi makanan segala binatang yang di hutan sebab tiada bergembala tiada juga gembala-gembala-Ku itu mencari akan domba-Ku melainkan segala gembala itu mencari makan bagi dirinya dan tiada makan bagi domba-domba-Ku 9sebab itu hai segala gembala dengarlah olehmu akan firman Allah 10demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa Akulah lawan segala gembala itu dan domba-domba-Ku kelak Aku tuntut dari pada tangannya dan Kupecatkan dia dari pada jawatan gembala sehingga segala gembala itu tiada dapat mencari makan bagi dirinya lagi dan Aku akan melepaskan domba-domba-Ku dari pada mulutnya supaya jangan lagi menjadi makannya. 11Karena demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa Aku bahkan Aku sendiri akan mencari segala domba-Ku serta menyiasat akan dia. 12Maka seperti seorang gembala mencari kawan dombanya pada masa ia ada bersama-sama dengan segala domba yang tercerai-berai itu demikianlah kelak Aku akan mencari segala domba-Ku dan Aku akan melepaskan dia dari segala tempat yang telah ia dicerai-beraikan kesana pada hari yang redup lagi gelap. 13Maka Aku akan membawa dia dari antara segala kaum dan menghimpunkan dia dari segala negeri lalu Kubawa masuk ke tanahnya sendiri maka Aku akan memberi makan kepadanya di atas segala gunung Israel dan pada tepi segala tali air dan pada segala tempat yang didudukki orang di tanah itu. 14Maka Aku akan memberi makan kepadanya pada tempat yang banyak rumput dan kandangnya akan ada di atas segala gunung Israel yang tinggi-tinggi maka di sanalah ia akan berbaring dalam kandangnya yang baik dan makan rumput yang gemuk di atas segala gunung Israel. 15Bahkan Aku sendiri akan memberi makan domba-domba-Ku dan membaringkan dia, demikianlah firman Tuhanku Allah. 16Maka yang sesat itu kelak Aku cari dan yang terhalau kelak Aku bawa pulang dan yang luka kelak Aku bebat dan yang lemah kelak Aku kuatkan tetapi yang gemuk dan yang kuat itu kelak Aku binasakan bahkan Aku akan menggembalakan dia dengan keadilan. 17Adapun akan kamu hai kawanan domba-Ku, demikianlah firman Tuhanku Allah, bahwa Aku akan memutuskan hukum di antara seekor dengan seekor yaitu baik domba jantan baik kambing jantan. 18Maka akan hal kamu telah makan rumput yang baik itu pada sangkamu perkara yang sedikitkah sehingga kamu hendak melaik rumput yang lagi tinggal itu dengan kakimu dan akan hal kamu telah meminum air yang jernih perkara yang sedikitkah sehingga kamu hendak mengeruhkan air yang tinggal itu dengan kakimu. 19Akan sekarang domba-domba-Ku makan barang yang dilaikkan oleh kakimu dan minum barang yang dikeruhkan oleh kakimu. 20Sebab itu, demikianlah firman Tuhanku Allah kepadanya, bahwa Aku ini bahkan Akulah yang akan memutuskan hukum antara kambing domba yang gemuk dan yang kurus itu. 21Oleh karena kamu menolak dengan lambung dan dengan bahu serta menuduk-nuduk segala yang lemah sehingga sekaliannya kamu cerai-beraikan 22sebab itu Aku akan menyelamatkan kambing domba-Ku dan tiada akan ia menjadi rampasan lagi dan Aku akan memutuskan hukum antara seekor dengan seekornya. 23Maka Aku akan mengangkat seorang gembala atasnya ialah akan memberi makan kepadanya yaitu hamba-Ku Daud maka ialah akan memberi makan kepadanya dan iapun menjadi gembalanya. 24Maka Aku ini Allah akan menjadi Tuhannya dan hamba-Ku Daud akan menjadi raja di tengah-tengahnya, bahwa Aku inilah Allah yang berfirman demikian. 25Maka Aku akan berjanji-janjian dengan orang-orang itu yaitu perjanjian yang sejahtera dan Aku hapuskan segala binatang yang buas-buas dari dalam tanah itu sehingga sekaliannya akan duduk di tanah belantara dengan sentosa dan tidur di hutan. 26Maka orang-orang itu dan segala tempat yang keliling bukit-Ku kelak Aku jadikan suatu berkat dan Aku akan menurunkan hujan pada musimnya bahkan Aku akan menghujani beberapa berkat kepadanya. 27Maka segala pohon di padang akan mengeluarkan buahnya dan tanahpun akan mengeluarkan hasilnya dan orang-orang itu akan bersentosa kelak di tanahnya maka sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah setelah sudah Kupatahkan kuknya serta melepaskan dia dari pada tangan orang yang memperhambakan dia. 28Maka tiada lagi orang-orang itu akan menjadi rampasan orang bangsa asing dan segala binatang buas di bumi tiada akan memakan dia melainkan sekaliannya akan duduk dengan sentosa dan seorangpun tiada akan mengejutkan dia. 29Maka Aku akan menerbitkan bagi orang-orang itu tanam-tanaman yang memberi kenamaan dan tiada lagi orang-orang itu akan hilang oleh bala kelaparan di tanah itu dan tiada lagi menanggung kecelaan orang bangsa asing. 30Maka sekaliannya akan mengetahui bahwa Aku ini Tuhannya Allah ada menyertai dia dan lagi dirinya yaitu kaum bani Israel itu menjadi kaum-Ku, demikianlah firman Tuhanku Allah. 31Maka kamulah manusia, hai domba-domba-Ku, yaitu domba-domba di padang rumput-Ku dan Aku Tuhanmu, demikianlah firman Tuhanmu Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\