Yehezkiel 5

1Adapun engkau ini, hai anak Adam, ambillah olehmu sebilah pedang tajam buatkan seperti pisau penyukur jalankanlah di atas kepalamu dan di atas janggutmu kemudian ambillah pula olehmu suatu neraca akan menimbang dan membahagi rambut itu. 2Maka sepertiganya hendaklah engkau bakar dengan api di tengah- tengah negri tatkala telah genap segala hari kepungannya dan sepertiganya hendaklah engkau ambil lalu tetakkan pedang itu pada kelilingnya dan sepertiganya pula hendaklah engkau hamburkan ke udara dan Aku akan menghunus pedang akan mengusir dia. 3Maka hendaklah engkau ambil dari padanya beberapa helai lalu simpulkan dalam kainmu. 4Maka hendaklah engkau ambil pula dari padanya itu campakkan ke tengah api supaya hangus di dalam api itu maka dari padanya itu akan keluar suatu api kepada segenap isi rumah orang Israel. 5Maka demikianlah firman Tuhan kita Allah bahwa yainilah Yerusalem maka Aku telah menempatkan dia di tengah-tengah segala bangsa dan segala negripun ada mengelilingi dia. 6Maka ia telah mendurhaka kepada segala hukum-Ku padahal dilakukannya kejahatan terlebih dari pada segala bangsa serta mendurhaka kepada segala peraturan-Ku lebih dari pada segala negeri yang mengelilingi dia karena segala hukum-Ku telah ditolaknya dan tiada ia menurut jalan segala peraturan-Ku. 7Sebab itu demikianlah firman Tuhan kita Allah karena kamu ini telah gempar lebih dari pada segala bangsa yang mengelilingi kamu dan tiada kamu menurut jalan segala peraturan-Ku dan tiada memelihara segala hukum-Ku dan tiada pula kamu menurut hukum-hukum segala bangsa yang mengelilingi kamu 8sebab itu demikianlah firman Tuhan kita Allah bahwa Aku bahkan Akulah lawanmu maka Aku akan memutuskan hukum di antaramu di hadapan mata segala bangsa. 9Maka Aku akan membuat di antaramu barang yang belum pernah Kuperbuat dan tiada lagi Aku akan membuat yang demikian itu yaitu oleh sebab segala kehinaanmu. 10Maka sebab itu segala anak di antaramu akan dimakan oleh bapanya dan segala bapapun akan dimakan kelak oleh anak-anaknya dan Aku akan memutuskan hukum di antaramu dan segala bakimu kelak Aku hamburkan kepada segala mata angin. 11Maka firman Tuhan kita Allah bahwa demi hayat-Ku Aku akan mengurangkan dikau sebab engkau telah menajiskan tempat kudus-Ku dengan segala kejahatanmu dan dengan segala kehinaanmu maka matamu tiada akan menaruh sayang dan Akupun tiada akan menaruh kasihan. 12Maka sepertiga dari padamu akan mati oleh bala sampar lalu hilang di antaramu oleh bala kelaparan dan sepertiga pula akan rebah dimakan pedang pada kelilingmu dan sepertiga pula kelak Aku hamburkan kepada segala mata angin serta menghunus pedang akan mengusir dia. 13Maka demikianlah kelak murka-Ku akan digenapi dan Aku akan memuaskan berang-Ku atas orang-orang itu serta beroleh penghiburan dan sekaliannya akan mengetahui bahwa Aku inilah Allah yang berfirman dengan cemburuan-Ku tatkala Aku setelah menggenapi berang-Ku atas orang-orang itu. 14Dan lagi Aku menjadikan dikau suatu kerusakan dan suatu kecelaan di antara segala bangsa yang mengelilingi dikau di hadapan mata segala orang yang lalu lalang. 15Maka tatkala Aku memutuskan hukum di antaramu dengan murka-Ku dan berang-Ku dan dengan sangat hardikku niscaya yaitu akan menjadi suatu kecelaan dan suatu sindiran dan suatu pengajaran dan suatu ajaib bagi segala bangsa yang mengelilingi engkau bahwa Aku inilah Allah yang telah berfirman demikian 16dan tatkala Aku menyuruhkan kepadanya segala anak panah bala kelaparan yang jahat itu yaitu akan kebinasaan yang akan Kusuruhkan supaya membinasakan kamu maka Aku akan menambahi bala kelaparan atasmu dan Aku akan memutuskan segala bekal rotimu 17bahkan Aku akan menyuruhkan kepadamu bala kelaparan dan beberapa binatang yang buas ialah akan memupuskan kamu maka bala sampar dan darahpun akan berlaku atasmu dan Aku akan akan mendatangkan pedang ke atasmu bahwa Aku inilah Allah yang berfirman demikian."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\