Yehezkiel 8

1Adapun pada tahun yang keenam dalam bulan yang keenam pada lima hari bulan itu sementara aku duduk dalam rumahku dan segala ketua-ketua Yehudapun ada duduk di hadapanku, tiba-tiba tangan Tuhanku Allah berlakulah atasku. 2Maka kulihat bahwa adalah suatu lembaga rupanya seperti api yaitu api mulai dari pada rupa pinggangnya hingga ke bawah dan dari pada pinggangnya hingga ke atas rupanya bercahaya-cahaya seperti warna enbar. 3Maka dihancurkannya rupa tangan dipinggangnya rambut di kepalaku maka oleh Roh itu diangkatnya aku pada antara langit dengan bumi maka dalam penglihatan dari pada Allah itu dibawanya akan daku ke Yerusalem kepada pintu halaman sebelah dalam yang menghadap ke sebelah utara di sanalah tempat patung cemburuan yang membangkitkan cemburuan itu. 4Maka adalah di sana kemuliaan Tuhan bani Israel seperti rupanya yang telah kulihat di padang itu. 5Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, angkatlah matamu memandang ke sebelah utara." Lalu kuangkatlah mataku memandang ke sebelah utara bahwa adalah patung cemburuan itu pada sebelah utara pintu tempat kurban yaitu di muka pintu. 6Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, adakah engkau lihat perbuatan itu yaitu kekejian yang besar yang diperbuat di sini oleh orang isi rumah Israel supaya Aku menjauhkan diri-Ku dari pada tempat kudus-Ku tetapi engkau akan melihat lagi beberapa kekejian besar yang lain pula." 7Maka dibawanya aku ke pintu halaman itu setelah kulihat maka adalah suatu lobang pada tembok itu. 8Lalu firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, koreklah olehmu tembok ini!" Setelah sudah kukorek tembok itu maka adalah suatu pintu. 9Maka firman-Nya kepadaku: "Masuklah engkau melihat segala kekejian jahat yang diperbuat orang di sini." 10Maka masuklah aku melihat bahwa adalah rupa segala jenis binatang yang melata dan binatang haram dan segala berhala orang isi rumah Israel itu tertulis pada tembok itu berkeliling. 11Maka di hadapannya itu ada berdiri tujuh puluh orang ketua- ketua isi rumah Israel dan Yaazanya bin Safan ada berdiri di tengah-tengahnya dan masing-masingnya memegang perasapannya pada tangannya maka semerbaklah bau setanggi yang berasap itu. 12Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, adakah engkau lihat barang yang diperbuat dalam kegelapan oleh segala ketua isi rumah Israel masing-masing dalam biliknya yang bertulis itu karena katanya: Bahwa inilah dilihat Allah akan kita dan Allah telah meninggalkan bumi ini." 13Maka firman-Nya pula kepadaku: "Bahwa engkau akan melihat lagi beberapa kekejian besar yang diperbuat oleh orang-orang itu." 14Lalu dibawanya akan daku ke pintu gerbang rumah Allah yang arah ke sebelah utara maka adalah di sana beberapa orang perempuan duduk menangiskan Tamus. 15Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, sudahkah engkau lihat hal ini tak dapat tiada engkau akan melihat beberapa kekejian yang terlebih besar lagi dari pada yang demikian." 16Maka dibawanya aku masuk ke halaman rumah Allah yang sebelah dalam adapun di muka pintu kaabah Allah di antara serambi dengan tempat kurban ada kira-kira dua puluh lima orang yang membelakangkan kaabah Allah dan mukanya menghadap ke timur maka disembahnya matahari arah ke timur. 17Lalu firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, sudahkah engkau lihat hal ini? Maka pada sangka orang isi rumah Yehuda yaitu perkara yang ringankah pada hal diperbuatnya segala kekejian yang diperbuatnya di sini karena tanah ini telah dipenuhinya dengan aniaya dan sekaliannya telah kembali membangkitkan murka-Ku maka carang itu telah dilepaskan ke hidungnya. 18Sebab itu Aku juga akan melakukan diri-Ku dengan berang maka mata-Ku tiada akan menaruh sayang dan tiada Aku menaruh kasihan maka jikalau orang-orang itu berseru ke telinga-Ku dengan nyaring suaranya sekalipun tiada juga Aku mau mendengar akan dia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\