Mikha 6

1Dengarkanlah apa yang difirmankan ALLAH: "Ayo, ajukanlah pembelaanmu di depan gunung-gunung. Biarlah bukit-bukit mendengar suaramu." 2Hai gunung-gunung, dengarlah dakwaan ALLAH, juga kamu, hai alas-alas bumi yang kokoh, karena ALLAH mempunyai perkara dengan umat-Nya. Ia hendak beperkara dengan Israil. 3"Hai umat-Ku, apakah yang telah Kulakukan kepadamu? Dengan apakah Aku telah melelahkan engkau? Jawablah Aku! 4Aku telah menuntun engkau keluar dari Tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perhambaan. Aku telah mengutus sebagai pemimpinmu Musa, Harun, dan Miryam. 5Hai umat-Ku, ingatlah apa yang direncanakan oleh Balak, raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Ingatlah perjalananmu dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya kamu mengetahui kebenaran ALLAH." 6"Dengan apakah aku harus menghadap ALLAH dan tunduk menyembah kepada Tuhan di tempat yang tinggi? Apakah aku harus menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak sapi berumur satu tahun? 7Masakan ALLAH berkenan kepada ribuan domba jantan atau kepada puluhan ribu aliran minyak? Masakan aku mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, anak kandungku karena dosaku sendiri?" 8Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut ALLAH darimu selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu? 9Suara ALLAH berseru-seru kepada kota itu -- adalah bijaksana untuk berkhidmat kepada nama-Mu -- "Dengarlah bunyi tongkat dan Dia yang menentukannya! 10Masakan Aku melupakan harta kefasikan di rumah orang fasik dan takaran yang kurang dan terkutuk itu? 11Masakan Aku membenarkan neraca kefasikan dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? 12Orang-orang kayanya penuh dengan kekerasan. Penduduknya berkata bohong dan lidah penipu ada dalam mulut mereka. 13Sebab itu Aku pun mulai mengazab engkau dengan hebat, menanduskan engkau oleh karena dosa-dosamu. 14Engkau akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, rasa lapar tetap ada dalam perutmu. Engkau akan memindahkan barang, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, apa yang kauselamatkan akan Kuserahkan kepada pedang. 15Engkau akan menabur, tetapi tidak akan menuai, engkau akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak akan berurap dengan minyaknya, engkau akan mengirik buah anggur, tetapi tidak akan meminum airnya. 16Engkau berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Omri dan segala perbuatan keluarga Ahab, engkau menuruti rancangan-rancangan mereka, sehingga Aku menjadikan engkau suatu kengerian dan pendudukmu suatu cemoohan. Kamu akan menanggung cela umat-Ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\