1 KORINTO 3

1Ala hhaee'eé', aníng niwa axweés dirhúng i alé, aga aleeslawiiká niwa axwees ar adoodár /iisí nir axweemaamiis dír múk Qeeruú kooma. Ala ana dirhúng i axweés ar adoodá' nir axweemaamiis dír múk Qeeruú koomaakahe, nee ar adoodá' nir axweemaamiis dír na/'aá ninakw baraá Kristowo. 2Án kuungá' nuna /aymiís ar ilwa, slám ar muruú /aymár gawdeneeká. Asma muruú /aymár gawdén u aleesleera'aaká. Nee tam hamí sleeme u aleesleera'aaká. 3Asma tam hamí kuungá' a hotaatiindá' ar adoodár múk Qeeruú koomaaká ir hotaatin. Asma baraahunge da/i i deer, nee kaangaani. Gaarí gár i laqaaqaan a gidaabáheéke kuungá' heeuumarhúng tidár tlakweema an eeharahadá', nee an hotaatiindá' ar adoodá' múk baraaká' yaamu ir hotaatin. 4Asma baraahunge kookoo i kaahi, “Aníng a heé Paulo”, nee kuqá' i kaahi, “Aníng a heé Apolo.” Ala bar adoorí kuungá' a adór múk baraaká' yaamuúwoóke? 5Ala Apolo, inós a heemá? Nee Paulo, inós a heemá? Atén a sagadiyuusér Mungú, nee kuungá' ana diirén wa haratlintié'. Asma umuúqo heewo diirene gadiyeérós gana tleéhh ar adoodá' Aako naa atén i haniís. 6Aníng ana dahaasiím. Apolo ina ma'aá eemiís. Ala heé aa ureemiis a Mungú. 7Ala heedaádá' dahaasiím inós a gaarooká, laqaá tam kudá' ma'aá eemiís sleeme. Ala heé gídaabár koóm a Mungú, kudá' ureemiís. 8Heedaádá' dahaasiím nee kudá' ma'aá eemiís, inooín a gár wák. Ala umuúqo heewo slaqweerós ga sláy ar adoodá' heedaádá' ira gadiyuús. 9Asma atén a sagadiyuuse, tidá' gadiyuus dinkwa nee Mungú. Kuungá' a qaymór Mungú, nee a doó Mungú. 10Aleesleemuudá' Mungú naa amor'eén i haniís, aníng una ar gadiyuús, ihhafiirír hhoo' ngiri qaás, ar adoodá' tleehharusmoó do' ir tleehhimamiti. Nee heé hatlá' i gawaá ihhafiiridá' i tleehhimiit. Ala umuúqo heewo ngi alqaytsimiiti adór ir tleehhiti. 11Asma ihhafiirír taa qaroó qaás a Yesu Kristo. Nee heé ihhafiirír hatlá' qaasaro ga aleesláw i kaahh. 12Ala hee bira tleehhiít gawaá ihhafiirirí aleeró, gár ira tleehhiít barnaxes a miisli, laqaá lapiyá, laqaá barnaxes a tlaa/aá tlaxo ur, laqaá barnaxes a xaai, laqaá tsaaráy, laqaá barnaxes a slarhhí, gadiyér umuúqo heewo i geehhoouúr. 13Asma Baalaadár Kristo ga geehhooés. Asma Baalaadá' ka geehhooees ar baraá asla. Nee alstadá' gadiyér umuúqo heewo gari iiát gídaabá a adoomá. 14Do'dá' hee aa tleéhh gawaá ihhafiiridá' i alé, bar asla gwa /agiká, heedá' slaqwe ga sláy. 15Ala do' bar asla gwa /ák, heedá' slaqwe ga slayká. Inós kilós kuqo ba/amis, ala ar baraá asla. 16Kuungá' a xua'akáhe gídaabá kuungá' a Doó Mungú, nee ar gídaabá Qeeruú Mungú i baraahúng wa hoot. 17Hee barnaxes Doó Mungú gwa hhitín, Mungú heedaádá' aqo gun hhitín. Asma Doó Mungú a Doó hhoohhoó'. Nee Doó Mungú an kuungá'. 18Hee mitiwa kilós al/agín. Hee birti kilós harafadiit gídaabá inós i sagalooár kón, ar adoodá' múk baraaká' yaamu sagalooa ngir ga/ay, heewí gár kuwa hariím in ala daktu'uut, as masók daqaní sagalooaadár ló' ngiwa slay. 19Asma sagalooár muu a daktu'uuma dír Munguhe. Asma Gooi i kat gídaabá, “Mungú múk sageeloén gu ohahín baraá al/aymar'ine.” 20Nee slám Gooi i malé kat, “Aako inslawoó múk sageeloén gu xuu' adór ir gídaabár konká.” 21Gawaá adoorihe hee miwa daara/án as muu. Asma umuúqo gaaro a toohúng. 22Paulo a koohúng, nee Apolo nee Kefa sleeme. Yaamu a koohúng, nee slafiingw, nee gwa'ara sleeme. Nee qoomaarí hám dáw a toohúng, nee tidá' hardaha sleeme. 23Nee kuungá' a múk Kristo, nee Kristo a oo Mungú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\