1 KORINTO 4

1Gawaá adoorihe hee atén ti harafaari gídaabá atén a sagadiyuusér Kristo nee saayuusér iidíguudá' taa luú/ oo Mungú. 2Ala dír mukduú saayuuseero gár ta slai a masók in inkihhimuúb koná'. 3Ala aninge a gaarooká aníng tam kuungá' i sakwasleemuta', laqaá tam múk hatlá' oo muu gu sakwasleemuút. Tam aníng sleeme ti kilooeé' sakwasleemuutaaká. 4Asma baraá muunuúeene gár aníng i sakwasleemuut i káhh. Ala aníng ti gan'amkuú i harafaariiká as adoodá' muunuúeé' iwa sakwasleemuutiiká. Ala heé aníng i sakwasleemuút an Aako. 5Gawaá adoorihe hee mu gaanslár sakwasleemuutara', ay dír Aako nay hardahi. Inós muruudá' taa luú/ baraá giwtír i alé, ngun geehhooutis dír gwa/aát i alé, nee inslawoó munér muu nguri geehhoutis. Daqaní umuúqo heewo xirfuudá' inós wa hariím gu sláy dír Munguhe. 6Hháe, diirihe aníng nee Apolo aga slaqsaay tleehhitaán as kuungá'. Adoorí ana tleéhh as kuungá' kaangwí kuwa intsahha' diirén wa alé gídaabá, “Adoodá' Gooi i kat ma mawaara'.” Hee dirhunge miwa daar/án as daanduú intsaahhatusmoowí, nee kuqa' guri waaqaaqaa'. 7Asma heé kuúng ugwa ureemiis dír múk hatlá' a heemá? Kuúng gár ta koon i deéro ar kuúng taa tawó sleeriiká dír Munguhe. Ala bar kuúng aga tawó sleér, ahaá ala, kuúng mas daara/aán adór heé gaa gaa tawó slayká. 8Kuungá' aga qaroó axé'. Aga qaroó daqaari'ité'. Nee kuungá' aga waawita' tleehhité', ala atén a kahhaán. Ala geeraawo alók kuungá' masók an waawitá, asma daqaní atén a alwaawiti'iimaán nee kuungá'. 9Asma án ngi slaá', ateéká' ya/abuuse, Mungú atén tina alhhe'eesay qaás adór múk taa sakwasleemuút kuwa tsu/i. Asma atén a adór muruú ta laqaqan dír muu sleémeero, nee tam dír malayke sleeme. 10Atén a daktana as Kristo. Ala kuungá' a múk sagalooár koóm baraá Kristowo. Atén ti daqeetlákw, ala kuungá' a /uuruú koondá'. Kuungá' tundu ilaiwawaa/, ala atén ti waaqaaqaa'. 11Tam ay hamí atén a qwariitaán, nee a waxiitaán, nee atén a /aankwets. Atén ti muux, slám maraay i koomanaaká. 12Nee slám a daawimiitaán ar gadiyeét kawa tlehhiitaan ar dabaarén awa kilá'. Muu barnaxes atén ti /ooslislín, atén inooín in tsuuqumaán. Atén barnaxes ti gusiisín, a qiqtliimaán. 13Laqaá barnaxes atén ti niqimis, atén axweesanoó hhó' un ki/imisán. Atén ana xwaansláy tleehhitaán baraá yaamuuwo, nee tari adór slooroodá' ta hingeemisi, dír ilaá muu sleémeerowo. Adoorí an adoodár atén tay diriiaan tam hamí. 14Muruuwí gár nguwa amorhúng i gooiím a gídaabaheeká kuungá' tawa murumita'. Ala nguna gooiím as kuungá' nuwa gurbuu', adór na/'iieé' awa sla'aaruuse. 15Asma intsaahhatuuserhúng baraá Kristowo tam ka yaarire, tam kumér mibaango, ala baabi'iihúng ki yaariireeká. Asma baraá Kristowo aníng ana baabuúhúng tleehhiít qoomár Ya/abtór hho' ngiwa amorhúng i huúw. 16Gawaá adoorihe án kuungá' nu gurbuú' gídaabá. Aníng eehararé', aníng tawa slaqsayhúng. 17Asma gaarí an gár Timoteo ngusa ya/aáw amorhúng i alé. Inós an garmaaeé' kuduú sla'aarusmo nee kuduú inkihhimuúc koóm baraá Aakoowo. Inós kuungá' nu inslawtis iidíguú daanduú lohuueé' awa baraá Kristo Yesuwo, kudá' ni intsaahhatimis umuúqo diiro dír múk Kríshaanayhe. 18Bahh'alé baraá tla/angwhunge ta kaahi aníng ni amorhúng i daqawká. Gawaá adoorihe tari kilooín daar/uút. 19Ala aníng ni amorhúng i hardáh ar gaanslaay, bar Aako ngaa slaá'. Aníng binda hardáh, gár ni tsaahh, a axweesanoó mukdá' aa daar/uut kiloseeká, ala tam /uuruuín sleeme. 20Asma waawuti'iimár Mungú a axweesantooká, ala a /uuru. 21Kuungá' gár ta sla'a' a milá? Aníng nin hardáha amorhúng i ale ar hhara, laqaá nin hardáh ar sla'aari nee ar muunuú tsatsa'areema?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\