1 YOHANA 3

1Sla'aarír Baabá adór kar úr áx ga/aawaak, tí ar atén tiwa na/'aá Mungú ar ateetin, anqo adór hamí ta i diriiaan. Gaarí an gár múk aa haratlintii'iiká atén tis tsatsahhanká, asma Baabá sleeme kwa tsaahhiiká. 2Sla'aaruúse, daxta atén a na/'aá Mungú, ala adór aluuwo ta laqaan hamírihe naa gehhoouuriká, ala tí a xuaán gídaabá Yesu bir na wayaá', atén a adór inós tleehhitaán. Asma un araán adoodá' inósuú kilá' i dirii'i. 3Ala umuúqo heé haraxu'utír adoorí ga koóm gawaá Yesuwo, tin hhoohhooeemiis adoodá' Yesu kur hhoohhoó'. 4Umuúqo heé tlakweemaá tlehhiít, a hara'ayár Mungú eeharto gana sií'. Asma hara'ayár Mungú barkaa sií' eeharto, an tlakweema. 5Kuungá' a xuá' gídaabá Yesu kunguna geehhooutís tlakweema ngiwa hingeesi, asma inós i tlakweemaá konká. 6Heé baraawós wa hoót i tlakweemaá tlehhiitiiká. Heé tlakweemaá tlehhaahhiít, kwí Yesu gwa ariiká, nee gwa tsaahhiiká sleeme. 7Laqwalór ninakw, hee munduwa al/aáy. Heé gan'amkuú tlehhaahhiít, an heé ganaá' adoodá' Yesu ir ganaai. 8Heé tlakweemaá tlehhaahhiít a oo Neetlaangw, asma Neetlaangw i qaroó tlakweemaá tlehhaahhiit iimír iimu/uungo. Garmoó Mungú kunguna geehhooutís, as gadiyér Neetlaangw ngiwa hhitin. 9Umuúqo heé taa laqwaali nee Mungú, tlakweema gi tlehhaahhitiiká, asma dahaasíngw Mungú i baraawós i dirii'. Slám i kumiitiiká tlakweema tlehhituwo, asma inós a na/oó Mungú. 10Gawaá adoorihe na/'aá Mungú ki geehhoo', tam na/'aá Neetlaangw sleeme. Asma heé tlakweemaá tlehhaahhiít kwa laqwaaliiká nee Mungú, tam kudá' hhiyaawós ahhiít sleeme. 11Asma iidíguuwí ugwa qaroó axasé' iimír iiumu/uungo, gídaabá, “Atén ti kilootén sla'asla'aané'.” 12Atén mawa adór Kaini tleehhitaán, kuduú bartá Neetlaangw, oo hhiyaawós gwa gaas. Kaini hhiyaawós gár ngusa gaás a milá? Gár ngusa gaás a tlehhemi'iiwós kin tlakw, ala awa hhiyaawós in ganaaiyá'. 13Hhaee'eé', ma waa/oo/ara' múk aa haratlintii'iiká bur na aáhh. 14Atén a xuaán adór gwa'ara ngira geexawaán nay waarahhaán amór slafiingw. Tí an xuaán asma hhaeerén i sla'aán. Heé sla'aari wásl i baraá gwa'arár i kaahh. 15Umuúqo heé hhiyaawós gwa aahh, an kudá' múk tsu/a/iím. Nee kuungá' a xuá' gídaabá heé múk tsu/a/iím slafíngw alhhe'eesay wásl gu konká baraawose. 16Atén daxta sla'aari aga tsaahhaán, asma Yesu slafiingós guna duúx as atén. Gawaá adoorihe atén sleeme gár tiwa hariím a slafingwrén un duuxaán as hhaeerén. 17Ala heé muruú baraaká' yaamu gu koóm, bar hhiyaawós oo gár koomaaká gun tawó ga/áy, ala gu alee/iimisiiká, xáy sla'aarír Mungú iqo deéro baraá heé adoorihe? 18Laqwalór ninakw, sla'aarirén miwa axweesantá tawo tleehhít, ala masók sla'aarirén an sla'aarír tlehhema'aá koom, nee ar looeema. 19Gawaá adoorihe daqaní a xuaán adór atén tar múk looeema, muneerén kay tsaeesaán adoorír alé dír geeraawose, 20gawaá umuúqo gaaro ar muneerén tiwa sakwasleemuta, asma Mungú ku úr ta muneerene, nee inós mura' sleémeero gu xuu'. 21Sla'aaruúse, muneerén bar atén ti sakwasleemutaká, daqaní dír Munguhe a da'ayumiitaanaaká. 22Nee umuúqo gár ta dirós i firiimana a slawaán, asma hara'ayaarós kawa eeharaharaan, nee adoodá' inós i slai kawa tlehhiitaan. 23Hara'ayaarós a tí, “Garmaawós Yesu Kristo ku haratlintiaán, nee atén nee hhaeerén ti sla'asla'aané' adoodá' tira hara'ayín.” 24Heé hara'ayaarós ga eeharahaár, in baraá Mungú wa hoot, nee Mungú baraawós. Gawaá adoorihe a xuaán gídaabá inós i baraarén wa hoot, ar Qeeruú hhoohhoó' oo naa atén i haniís.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\