1 TESALONIKE 2

1Hháe, kuungá' kilá' a xuá' gídaabá atén niwa hardahaán ayaahúng i alé, hardahamuurén kudá' a tawoorooká. 2Kuungá' a xuá' adór atén tira slahhe'eemiís nee tiwa niqimís baraá yaamaá Filipír wa ale qoomár niwa hardahaaniiká ayaahúng i alé. Ala Mungú tiri /uuruú i haniís, Ya/abtór hho' ngari kuungá' i alki/iitaán, tam dukuutsér yaariir aga slaaslawaani. 3Asma atén Ya/abtór hho' gár ngis alki/iitaan a gídaabaheeká atén ana dakuusaán, slám a alki/iitanaaká as inslaslángw slasla/arén, laqaá as hee kuwa al/aymár wa sla'aan. 4Ala Mungúdá' muneerén ga xuú', inós Ya/abtór hho' ngina atén i saayín. Atén Ya/abtoorí an alki/iitaán ar adoodá' inós i slai. Atén heé ta sla'atimisan i kaahh, ala heé ta sla'atimisan a Mungú kudaádá' muneerén ga xuú'. 5Asma kuungá' a xuá' gídaabá atén axweesanoó muu gu sla'atimís ugwa baloó axweesaniiká dír kuungae. Nee slám aga axweesaniiká as slaasláw kawa slawaan. Mungú a lamabu'usmoorén. 6Atén xirfuú muu ugwa leelehhiitaniiká, tam dirhunge, laqaá tam dír múk hatlae. 7Ala geeraawo a gár hariím atén ar yaariir kawa sla'aan dirhúng i alé as atén tawa ya/abuusér Kristo. Ala qoomár atén tawa tla/angwhúng i diriiaan, atén a múk tsatsaa'arén dirhunge, adoodár aayo na/'iiwós ngir amohhe'eemamis ar tsatsaa'areema. 8Atén kuungá' nuna ló'wa sla'aán. Gawaá adoorihe Ya/abtór hho' ngina haniisár wa sla'aán dirhúng i alé. Ala a har tí kiloseeká, ala tam ataá kilá' tina haniisár wa sla'aán sleeme. 9Hháe, án ngi slaá' kuungá' a insleerá' adór atén gadiyeét kara tleehhaán ar ilakaaharu. Asma qoomár atén Ya/abtór hho' kawa alki/iitaán dirhúng i ale, atén gadiyeérén an tlehhahhitaán tlaatla/aangw nee xweeraawo as slaasláwarén kawa slaslaawaan, as umuúqo heewo dirhunge muwa diitsakwaár ar awaán. 10Kuungá' a lamabu'uuseerén, tam Mungú sleeme, gídaabá atén ana hootaán tla/angwhúng wa ale, kuungaádá' haratlintaauuse, ar slafíngw hhohhó' nee oo ganaá', nee slám aga dakuusaniiká. 11Kuungá' a xuá' adór atén umuúqo heewo dirhunge ngura amohhe'eemaamiisaán, adoodár baabá na/'iiwós ngir amohhe'eemaamisi. 12Nuna gurkwa/amiisaán nee nuri naanaaqaán, nuri harhhehhe'eemiisaán as tawa hota' ar slafíngw hariím dír Munguhe, kudá' kuungá' naa ateet tawa data' baraá waawuti'iimaarós tidá' xirfuú koom. 13Gár hatlá' ar Mungú kuwa sluufimiisaan daqisleém a tí. Qoomár atén Ya/abtór Mungú ngiwa dirhúng i alki/iitaán, kuungá' Ya/abtoodá' kari iiár i qasé', nee kari ilaoté'. Kawa ilaoté' a adór Ya/abtór heewooká ala ar Mungú. Ala ar ló' a ar Mungú. Nee inós an kudá' gadiyér tleéhh baraahúng wa aleeró, kuungaásingá' aga haratlintie'. 14Kuungá' hhaee'eé', gár kuungá' taa sleeré' a adór tidár múk Kríshaanáy oo baraá yaamaá Yudeár i dirií' aa sláy, mukdá' Yesu Kristo gwa haratlintii'. Kuungá' slahhe'eemisuú taa sleeré' dír xoororhúng ar kilá' wa ale, an adór slahhe'eemisuú inooín taa sláy dír múk Yahudír wa ale. 15Múk Yahudi an kudá' Aako Yesu gwa gaas, nee aaruuse, nee atén sleeme tiri slahhe'eemisiyé'. Inooín sla'aarír Mungú kaa leelehhiitiiká. Slám a wakuusér muu sleémeero. 16Asma inooín atén tin ila/aná' as Ya/abtór hho' mawa alki/iitaán dír múk xoordu, as gídaabá matawa ba/án. Gawaá adoorihe inooín harqoomayduú tlakweemaaín kun hatsimiis. Ala hám daxta sakwasleemár Mungú gaa i hardát. 17Hháe, atén nee kuungá' tina paraatlaán har qoomár niinawe, ala ar slaqwa kilós, a gídaabaheeká ar baraá mune. Qoomaadae ana sla'aán nee ana ilatleeruusaán kángw kilá' wa aleeró tiwa araan nee kuungá'. 18Gawaá adoorihe ana sla'aán niwa daqawan. Ánuú Paulo har geeraawo daqeemu una iiár, ay sagaáwa tsár sleeme. Ala Neetlaangw tiri ilaá/. 19Kuungá' ka xua' haraxu'utirén nee qwal/uurén nee xirfuurén a milá dír geerá Aakoorén Yesuwo qoomár inós binda hardáh, ahaá, a kuungaáeéke? 20Eeít, kuungá' an xirfuurén nee qwal/uurén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\