1 TESALONIKE 3

1Alhhe'eesaywo qitla nguri harslaaqataán. Tari al'axweesaán tawa diirír Athénér i meetaan atén kilootén. 2Hhiyaarén Timoteo kuri ya/aawaán. Inós a sagadiyusmoó wák oo Mungú dinkwa nee atén baraá gadiyér Ya/abtór hho' ar Kristo kawa alki/iitaan. Inós atén nguna ya/aawaán as kuungá' nuwa gurkwa/asi nee haratlintaaorhúng ngiwa gawdeesi, 3asma baraá tla/angwhunge hee miwa deeruút oo alí kií/ as slahhe'eemisuuwí. Kuungá' kilá' a xuá' gídaabá, slahhe'eemisuú adór kwí atén gár tiwa hariím aqo un slawaán. 4Qoomaadá' atén tawa dirhúng i kahhaan, atén kuungá' naa qaroó ádbawaán gídaabá slahhe'eemis u slawaán. Nee adoorí an adoodá' aa tleehharut hamí, adoodá' kuungá' kara xué'. 5Gaarí an gár aníng Timoteo ngusa ya/aáw, asma aníng qitla una harslaaqaát, ana xu'utír wa slaá' gídaabá, xáda xáy haratlintaaorhúng Neetlaangw gura bá/i, kudá' kuungá' nu iiara'ár, laqaá gadiyeédá' atén taa tleehhaán sleémeero aa gadiyér tawo tleehhít. 6Ala Timoteo niwa amorhúng wa wayaá', iidíguú haratlintaaorhúng nguri huúw, nee oo sla'aarirhúng. Atén tina báy gídaabá kuungá' atén ti ló'wa inslasleerá' umuúqo daqto, nee gídaabá atén ti artá wa sla'á' adoorír atén kuungá' nur artá wa sla'aan. 7Gawaá adoorihe, hháe, atén tam baraá slahha'amaayér úr i diriiana, ala iidíguú haratlintaaorhúng atén taa ló'wa gurkwa/ás. 8Kuungá' bar aga gawduuré' baraá Aakoowo, atén slafingwrén daqaní ku amohhoó'. 9Sluufoó bu'uút oo ta Mungú i haniisaan as kuungá', dír kway leehhaan a xuanaaká, nee as qwal/uudá' yaariír oo ta koomaan dír geerá Munguhe as kuungá'. 10Xweera nee tlaatla/aango Mungú un ló'wa firiiriimaán as gitsee/erhúng ngiwa malé araan, nee kawa tleehhaan tidá' aa /aaruur baraá haratlintaaorhunge. 11Mungú Baabá inós u kilá' nee Aakoorén Yesu atén ti geerahaari amorhúng i alé. 12Aako inósuú kilá' sla'aarirhúng ngi ak doogi tiwa kiloohúng sla'asla'a', nee muu sleémeero kuwa sla'a', adoodá' atén kuungá' nur sla'aan. 13Inós kuungá' nu /uuruú i haniisi, tawa múk hhohhó' oo xaslaansli wásl geerá Mungú Baabuúrene ay dír qoomaadá' Aakoorén Yesu i hardahi, dinkwa nee mukós oo hhohhó' sleémeero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\