1 TESALONIKE 4

1Hháe, kuungá' aga intsahhé' diirén wa ale adór kuungá' tunduwa hariím hotaango as Mungú kuwa sla'atisa'. Adoorí an adoosíng hám tar hota'. Ala hám daxta atén kuungá' nun firiimaán nee nun gurbuaán ar umuú Aako Yesu gídaabá, slafíngw adór kwisíng ba/a ar hootaak. 2Kuungá' hara'ayadá' naa haniisaán a xuá', tidár amór Aako Yesú daahh. 3Mungú gár i slai masók a kuungá' an hotá' ar slafíngw hhohhó', nee tsaatu'uuma sleémeero kari meerá'. 4Umuúqo heewo dirhunge gár kuwa hariím a slaqwtós gan aleesláy ila/aango, slaqwtós ngiwa ilaiwawaa/i, nee ngiwa harmagaahhi iwa hot baraá hhoohhooaarír wa ale. 5Ala kuungá' ma hootara' ar ilatleerír tlakw, adoodár múk xoordu ir hooti, kudá' Mungú xua'aaká. 6Umuúqo heewo dirhunge hhiyaawós munguwa al/aáy, laqaá munguwa sadakuús baraá kaangwihe. Asma heé adoorí gaa tleehh ku sakwasleemuut nee Mungú, adoodá' ngira qaroó geerí gawdeesaán dirhúng i alé. 7Asma Mungú atén taa ateetiiká as slafíngw tsaatu'uuma kuwa ar hootaan, ala tina ateét as slafíngw hhohhó' kuwa ar hootaan. 8Umuúqo heewo oo intsaahhasarí gaa sii', a gídaabaheeká hee guna sií', ala a Mungú guna sií', kudá' Qeeruuwós oo hhoohhoó' ngu hanmiís dirhúng i alé. 9Ala gawaá daanduú hhae kiwa sla'asla'a', aníng gár kuungá' nus i gooiim i káhh. Asma kuungá' kilá' tunduna intsaahhatimís nee Mungú tiwa sla'asla'a'. 10Asma kuungá' sla'aari aga tlehhité' dír hhae sleémeero, kudá' baraá yaamu sleémeero awa Makedonia. Ala hháe, kuungá' nun firiimaán tawa kángw kilá' wa ak kumita' baraá sla'aariro. 11Slamtí ilakaaharu tleehhaak baraá tsatsaa'areemaawo. Muruuhúng oo kuungá' nuwa hariím umuúqo deeloro tlehhitaak, nee gadiyeét kawa tlehhita' ar dabaahúng awa kilá', adoodá' nura hara'ayiimaán. 12Gawaá adoorihe daqaní kuungá' tundu ilaiwawaa/ nee múk xoordu, nee umuúqo heewo u diitsakwaár ar eera'aaká. 13Hháe, atén a sla'anaaká iidíguú mukdá' aa qaatl kuungá' kuwa xua'aaká. As gídaabá kuungá' ma gurhaamuutara' tawa adór mukduú hatlá' oo haraxu'uti wásl. 14Atén a haratlintiaán gídaabá Yesu ina gwaá', niri waasleé/. Gawaá adoorihe tí sleeme a haratlintatiaán gídaabá mukdá' aa qaatl oo Yesu gwa haratlintii', Mungú gu huuw dinkwa nee inós. 15Atén iidíguuwí ta kaahaan a kudá' Aako aa oó', gídaabá ateéká' slafá' bál Aako binda kií/, atén a giirimanaaká mukdá' aa qatli. 16Asma Aako inós u kilá' i aweer gawaá doorí wa ale, afór ur ar hara'aya kari axaas, nee afór malaykamoó úr, nee tarumbeétár Mungú iri /aa/amiín. Mukdá' aa qaatl ar baraá Kristo kuri geerí waaslee/atis. 17Aluuwo ateédá' slafá', ateédá' aga meetaan tiri xaampooiis dinkwa nee inooín ar baraá hunkáy, as Aako kuwa al'awaan gawtí alé. Nee gawaá adoorihe atén nee Aako a dinkwa ay alhhe'eesay wasle. 18Ala kuungá' ti kiloohúng gurkwa/amise' ar /aymi'iiká'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\