2 KORINTO 10

1Ánuú Paulo kuungá' nun harhheehhe'eemiís, ar tsatsaa'areema nee ar hhooeema ar adoodár Kristo. Kuungá' a kata' gídaabá, aníng a heé da'ayusmo qoomár aníng bar dír geeraahúng i dirií', ala aníng a heé xaraásl qoomár án bir ti saáw dirhunge. 2Aníng kuungá' nu firiím gídaabá, aníng mi harakeesara' xarasleemaeé' ngiwa laqaam qoomár binda amorhúng i hardáh. Asma aníng a xuú' gídaabá xarasleema i aleesláw dír mukdá' kaaha gídaabá, atén adór ta tleehhitaan a adór múk Munguheeká. 3Ar ló', atén a muu oo baraaká' yaamu, ala atén a slaqwanaaká adór slaqwarár múk baraaká' yaamu. 4Xooslaadár slaqwara ar atén tar slaqwaan a tidár múk baraaká' yaamuuwooká, ala a xooslaadár slaqwara ar Mungú, tidár /uuruú koom. Xooslaarí an tidár koo/idár /uuruú koom ar gixsa kar fee/aan. Gár atén ta fee/itaan a axweesanayduú lama, kudá' Mungú tlaampa'aamiís. 5Nee slám gár atén ta fee/itaan a umuúqo inslawaywo, kudá' iil/aám, oo daara/ángw koóm, oo taa tleéhh as hee iidíguú Mungú munguwa xuú'. Atén umuúqo inslawaywo un ohiimaán, nee kuwa iialooetisaan dír Kristo i alé. 6Nee kuungá' bar aga hhe'esé' iialooémisuuwo, atén daqaní a ya/aamaán umuúqo tlehhemuudá' iialooemis wásl kuwa sakwasleemuutaan. 7Kuungá' muruudá' oo dír geeraahúng i dirií' na ga/aawaak. Xáy, hee i deéro oo ti haraxuú' gídaabá inós a heé Kristo? Bir deer, adoosíng i qoón. Ala inós gár kuwa hariím a kaangwí nguwa aldakw gídaabá, atén sleeme a múk Kristo adór inós wa ale. 8Asma aníng adoorí a murér wa ara'araaká gídaabá. Aníng dooqa aga harwaaraáhh tiwa kilooeé' xirfayeemiis, as aleesleemuudá' tinda haniís nee Aako. Ala aleesleemuuwí una sláw as kuungá' nuwa kwa/amis, a gídaabaheeká as nuwa fe/iit. 9Kuungá' ma ooara' gídaabá, aníng gár ni slaa' a kuungá' nuwa dae tlaaq ar barwaduueé'. 10Asma kuungá' daqtakaaro laqaá a kata' gídaabá, “Paulo baraá barwaduuwose a heé xaraásl nee oo /uuruú koóm. Ala inós bar i dinkwa nee atén, inós a heé da'ayusmo, nee slám axweesantós gár i koon i káhh.” 11Heé adoorír axweés ngi xui gídaabá, kangwdá' ni gooiim baraá barwaduueene, aníng qoomár birti saáw dirhunge, an kangwdá' ni tleehh barnaxes naa hardáh amorhúng i alé. 12Atén a qiitlanaaká tiwa alqoomeesaan nee mukwí ti kilooín xirfayeemiís, laqaá tiwa amor'ín i harafaaraan. Inooín a daktana, asma ti kilooín alqoomeemesiyá' ar har qoomay'ín kilooín, nee ti kilooín slaqamisiyá' ar slaqsay'ín oo kilá'. 13Ala atén birti kilootén xirfayeemisaán, xirfuurén i harki/isoó kón. Harki/isaydá' Mungú guna qaás as gadiyeérén, nee kuungá' a baraá harki/isaydá' i dir'á'. 14Asma atén a múk aa giirin hardahamuú dirhunge, as Ya/abtór hho' ar Kristo ngiwa alki/ituú awaán. Gawaá adoorihe qoomár atén barnaxes ti xirfayeemisaán as kuungá', a gídaabaheeká atén harki/isayrén una wa waarahhaán. 15A hariímareneká atén tiwa xirfayeemisaan daanduú gadiyér múk hatlá' aa tlehhiít didár tsee/aá harki/isayrene. Ala gár atén ta haraxuaan a gídaabá, haratlintaaorhúng bira ureér, atén daqaní pa/aangw u slawaán oo gadiyér ak ur kawa tleehhaan dirhúng wa ale, baraá harki/isaydá' Mungú naa atén i qaás. 16Daqaní atén Ya/abtór hho' alki/ituuwo a aleeslawaán baraá yaamaá ak saawe ta koohunge. Ala a dahaanaaká baraá yaamaá heé hatlá' gadiyeét ngiwa iimu/ún, as atén mitiwa xirfayeemisaán as gadiyér taa tleéhh nee heé hatlá'. 17Gooi i kat, “Heé ti xirfayeemiís, a inós ti xirfayeemisi as Aako.” 18Asma heé ti kilós xirfayeemiís, inós ku ya/anká nee Aako, ala heé ta ya/an a kudá' Aako aa xirfayeés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\