2 KORINTO 11

1Aníng qoomár bar dakti'iimar'eé' káh, alók geera án kuungá' in sa qiqtliindá'. Ar ló', án kuungá' i tsubír sa qiqtliindá'. 2Aníng gura' iga óh as kuungá'. Guruuwí aníng iga oh, amór i dahhi a amór Mungú. Asma kuungá' a adór /amatlito'ór hhoohhoo' ar taa kwatiitiiká. Aníng al'axweesani aga haniís, /amatlito'oorí ngiwa haniis dír hhawaatuú wák. Nee hhawaatuuwí an Kristo. 3Aníng a da'ayumiít gídaabá kuungá' tundu al/aay baraá inslawayhunge, tam kuungá' sla'aarirhúng tidá' ur ar hhoohhoo' ar Kristo kuwa sla'a' kari geexeerá', adoodár dayshimooduú al/aymusmo aáng Efa ngira al/aáy. 4Asma kuungá' umuúqo heewo oo naa hardah amorhúng un sa qiqtliindá', kudá' iidíguú Yesú hatlá' gu alki/iít. Yesudá' inooín ta alki/iiti a kudá' atén taa alki/itaniiká. Slám kuungá' qeeruú hatlá' u ya/a/aandá'. Inós a Qeeruudá' hhoohhooeeká oo kuungá' taa ilaoté'. Nee slám kuungá' Ya/abtór hho' ar hatlá' an ilaoohiindá'. Ya/abtoorí a tidá' atén naa alki/itaniiká dirhúng i alé. 5Án ngi slaá' ya/abuuserhúng tidá' ló'wa uren gár aníng iwa ba/ i káhh. 6Ala tam aníng axweesani alki/ituuwo tam a xuaakahe, ala iidíguudá' aníng ni axwees u xuú'. Gaarí atén nga gwa/atisaán dirhunge umuúqo daqto nee ar umuúqo loohiro. 7Qoomár aníng Ya/abtór hho' ar Mungú ngiwa alki/iít dirhunge, gár aníng naa ilaóh dirhúng wa ale i káhh, aníng tina niinaweés as kuungá' tawa múk urén tleehhita'. Aníng ana dakuúsi as adoorí naa tleéhh? 8Qoomár aníng gadiyeét ngiwa tleéhh tla/angwhúng wa ale, aníng tina qáy nee Kríshaanoó dimbadimbé oo yaamaá hatlá'. Adoorí naa tleéhh a gídaabáhe aníng inooín ina malguús? 9Qoomár aníng niwa amorhúng i dirii', gár iwa /aaruúr bir deer, aníng heé naa daawitimís dirhunge i kaahh. Asma hhaeedá' Makedoniár dahhá', muruudá'sleémeero aníng naa slaá' nguna huwiyé'. Aníng ilakaaharu una ló'wa tleéhh as aníng kuungá' munduwa diitsakwár ar áw. Nee slám aníng an adoodár kumaamiít. 10Adoodár looeemaá Kristo ir baraaeé' i dirii'iya', xirfuuwí ku baloó hingeesiiká dir'eene baraá yaamaá Akaya sleémeerowo. 11Asma milá gár adoorí án ngis kah? A gídaabáhe aníng kuungá' nun sla'aaká? Aasla'áy. Mungú ga xuu' adór aníng kuungá' nur slaa'. 12Ala aníng a kumiít adoorí ngiwa tlehhiit, as masók mukduú hatlá' pa/aangw munguwa sláy, oo tiwa kilooín xirfayeemisiya' gídaabá, “Atén gadiyér Mungú an tlehhiitaán adoodár inooín wa ale.” 13Asma múk adoorí a ya/abuusér loeeká, ala a ya/abuusér lama. Inooín a múk gadiyér tleéhh ar al/ayma, nee slám inooín kilooín tin slaqsoó ya'abuusér Kristó tlehhiitiyá'. 14Ala a gár waa/oo/amoorooká. Asma tam Neetlaangw inósuú kilá' tin warqeemiis tawa slaqsoó malaykamoó qwa/ateema. 15Gawaá adoorihe a gár waa/oo/amoorooká sleeme sagadiyuuseerós tiwa warqeemis tawa adór sagadiyuusér gan'amu. Ala alhhe'eesaywo inooín sakwasleema kan sláy, tidá' hariím as gadiyér'ín wa ale. 16Aníng kuungá' nu malé firiím gídaabá, kuungá' ma kaahara' aníng a daktani. Ala adoosíng bar katá', aníng ya/aamaré' tawa daktani, as pa/aangw nguwa slaw tiwa kilooeé' xirfayees gár niinawe. 17Asma gaarí án ni kah i amór Aakoó dahhká, ala xirfayeemisuueé' kwí aníng tiwa kilooeé' xirfayeemiis, un tlehhiít adór daktantá wa ale. 18Asma múk yaariír i deer oo ti kilooín xirfayeemiís as muruú baraaká' yaamu, ala tam aníng sleeme tin adoodár xirfayeemiís. 19Asma kuungá' a ló'wa sla'á' daktana kawa sa qiqtliinda', kuungaásingá' ló'wa sagalooár koomá'. 20Kuungá' a qiqtliindá' hee kuungá' burnaa lawaale tleéhh, laqaá hee bira daqaari'iít ar daqaari'iimarhúng, laqaá hee bur naa ohín, nee laqaá hee bur naa waaqaqaá', nee laqaá hee bur naa tlaaqarma' muúx. 21Aníng adoorí an káh ar mure, asma atén qoomár tawa amorhúng i diriiaan, adoorí tlehhmuuwo aga qiitlaniiká. Aníng daxta an oo' adór daktantá wa ale gídaabá, Hee bir deer oo qiítl oo ti kilós xirfayeemiís gawaá umuúqo gaaro, aníng sleeme a qiítl tiwa xirfayees. 22Inooín a múk Ebraniáro? Tam aníng sleeme. Inooín a múk Israelíwo? Tam aníng sleeme. Inooín a xwaylár Abrahamúwo? Tam aníng sleeme. 23Inooín a sagadiyuusér Kristówo? Aníng daxta an axweés adór daktantá wa ale, aníng a sagadiyusmoó Kristo oo ak hhoó' ta inooine. Aníng gadiyeét ana ak tleéhh ta inooine. Aníng tina tsegiít daqtá yaarire ta inooine. Nee slám aníng tina ak muúx ta inooine. Aníng afkwá gwa'ara ngun wa kikií/ daqtá yaarire ta inooine. 24Tina muúx sagaáwa kooán wa ale nee múk Yahudi, qaway mibeeri tám nee gwaleél umuúqo muxtaaro. 25Tina muúx sagaáwa tám wa ale nee múk Rumi, ar hhara, nee tina tlaquút ar tlaa/e sagaáwa wake. Sagaáwa tám miringamoa ina qeqtín baraá tlawto. Looarka wake aníng ana hoót baraá ma'áy wa ale, xweera nee tlaatla/aango. 26Baraá aaiieé' awa yaarire tsaxwaá yaariir in wa /akumaamiít, tsaxwaá yau, nee tsaxwaá malguuseb, tsaxwa as múk xooror'eé', nee as múk xoordaá hatlá' sleeme, tsaxwaá baraá gixsadu nee tsaxwaá baraá darma, tsaxwaá baraá tlawi, tsaxwa as mukdá' káh gídaabá a hhae, ala laatí inooín a hhaeewooká. 27Aníng aga daawimaamiít as gadiyér yaariir. Daqtá yaarire ana dalaá', nee slám ana slahhahhaá' as qwari nee waxe. Daqtá yaarire muruú /ayma ugwa slawiiká, ana slahhahhaá' as tsaaqwa nee /aankwets. 28Tí sleémeero bar mawaana, huwár hatlá' ar ni koom i deer umuúqo daqto as daanduú Kríshaanáy sleémeero. 29Asma heeko bur ku daqaatlaákw baraá haratlintaaoorose, aníng sleeme ti daqaatlaákw. Laqaá barnaxes kookoo aa huú' baraá tlakweemaá i alé, aníng a ló'wa gurhaamuút. 30Aníng barnaxes gár tiwa hariím, a tin xirfayeés, aníng tin xirfayeés as daqaatlakwer'eé'. 31Mungú, Baabuú Aako Yesu, kudá' xiríf ay alhhe'eesay wasle, inós ga xuu' gídaabá aníng lama a kaahaaká. 32Qoomár aníng niwa baraá gixsár Dameski, ga/aawusmoó waawutmo Areta inós gixsár Dameski gana xún as án tiwa oohi. 33Ala aníng tiri aweeriís ar lakwaanti ar pa/ángw baraá koo/ír gixsár ar alé, gawaá adoorihe niri ba/ám baraá dabaawose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\