2 KORINTO 2

1Ala gár án naa tsaát baraá muunuúeene geeraawo a tí gídaabá, aníng a sla'aaká niwa amorhúng i hardah malé alé nuwa gurhaamír ar aw. 2Asma aníng geeraawo kuungá' barnaxes nuna gurhaamír ar áw, múk geera aníng i qwal/atís daqaní iqo deéro? Asma geera múk aníng i qwal/atís a kuungaásingá' hamí án naa gurhaamír ar áw. 3Gaarí an gár aníng kuungá' nusa barwaádá' i gooiím. Asma aníng aga slaiiká niwa hardah amorhúng i alé, nee kuungá' aníng iri gurhaamír ar eerá'. Asma kuungá' gár tunduwa hariím geeraawo a aníng in qwal/atisá'. Asma aníng a xuú' gídaabá aníng bar aga qwalaá/, kuungá' sleémeero a qwala/á' sleeme. 4Aníng barwaádá' ngina gooiím ar muunuú iiloó' nee oo gurhaamír yaariir ga koóm, nee ar hhirhheeraá yaariir. Ala gár ngisa gooiím a gídaabaheeká kuungá' nuwa gurhaamír ar aw, ala a gídaabá kuungá' kawa tsahha' adór aníng kuungá' nur ló'wa slaa'. 5Ala heé gurhaami ngaa huuw bir deer, a gídaabaheeká aníng ina gurhaamír ar áy, ala a kuungá' sleémeero nuna gurhaamír ar áy. Ala dooqa an oo', a kuungá' sleémeeroowooká, as aníng lama mawa oó'. 6Ala heedá' gurhaami ngaa huuw, sakwasleemár aa sláy aa bu'út daxta, asma múk yaariír dirhunge inós gwa sakwasleemuút. 7Gawaá adoorihe a tsiní kuungá' bura gurtleeré' daxta, nee kuwa gurkwa/amisa', as inós gurhaamirós tidá' yaariir munguwa ak qwaarés. 8Gawaá adoorihe án kuungá' nu firiím gídaabá, heewí sla'aarirhúng dirós i geehhooeesaak gídaabá kuungá' inós u sla'á'. 9Asma gaarí an gár kuungá' aníng nusa i gooiím sleeme, as aníng kuungá' nuwa iiar, nee ngiwa tsaahh, adór kuungá' tara iialooesé' baraá mura' sleémeerowo. 10Asma heé kuungá' taa gurtleeré', heedá' aníng sleeme ugwa gurtláw. Asma aníng gár naa gurtláw, aga gurtláw, barnaxes gaa i deer ar nguwa gurtlaw. Slám gadá' naa gurtláw, aga gurtláw as kuungá' dír geerá Kristó wa ale, 11as atén Neetlaangw mitiwa al/aáy. Asma gár inós i slai atén a xuaán. 12Qoomár aníng niwa hardáh Troár i alé as Ya/abtór hho' ar Kristo ngiwa alki/iit, gár naa ár a gídaabá afkuú doó yaariír kwaa gweér oo aníng gadiyér Aako ngiwa tleehh didae. 13Ala tam adoorihe aníng amohhooa aga ariiká baraá muunuúeene, asma Tito, hhiyaaeé', ugwa ariiká didae. Gawaá adoorihe aníng deelo ngiri oó' dir'ín i alé, niri tláw ay amór yaamaá Makedonia. 14Ala Mungú i xirfuuti, asma inós atén tin geeraharahaar arba/ati kawa slaslawaan deelo sleémeero baraá Kristowo. Nee inós atén tin ar gadiyuus as iidíguuwós kuwa tsiyaayaaxi umuúqo diiro, adór xarángw tsuú' wa ale. 15Asma atén a adór xarángw tsuú' oo Kristo dír geerá Munguhe, dír mukdá' ta ba/amiimisi, nee dír mukdá' qwaqwadiima. 16Asma dír mukwí qwaqwadiima atén a adór xarángw baraá gwa'arár daáhh, oo gwa'arár huwahuúw. Ala dír mukdá' ta ba/amiimisi atén a adór xarángw baraá slafíngw daáhh, oo slafíngw huwahuúw. Ala heé muruuwí gu aleesláw a heemá? 17Asma atén axweesantá Mungú a halaanu'uumár ar tlehhiitanaaká as slaasláw kawa slawaan, adoodá' múk yaariír i tlehhaahhiiti. Ala atén axweesantá Mungú an alki/iitaán ar muunuú /awaák ar baraá Kristo, dír geerá Mungú i alé, kudá' atén taa ya/aaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\