2 KORINTO 3

1Kuungá' ka ga/eera', atén daxta tin malé xu'utimisána? Laqaá a gídaabáhe atén gár tiwa hariím a barwár xu'utisa a koomaán ar ta laqaamaan dirhunge, nee laqaá ar amorhúng daahh. 2Kuungá' kilá' an barwaárén, tidá' taa gooín baraá muneerén i alé, ar ta xui nee ar ta soomuusi nee muu sleémeero. 3Asma a gár geehhoo' gídaabá kuungá' an barwaárén ar amór Kristó daahh. Barwaárí kana gooín ar gadiyeérén. Kaa gooínká ar wiíno, ala kana gooín ar Qeeruú Mungú kudá' slaáf. Kaa gooinká gawaá parhheemaá tlaa/e, ala kana gooín gawaá /aare'eeraá fu'unaay, gídaabá baraá munér muu. 4Atén adoorí an kaahaán, asma atén Mungú ugwa i tlintiaán ar baraá Kristo. 5Asma atén kilootén aleesleemuú taa koomaan i kaahh. Gawaá adoorihe atén a ooanaaká gídaabá gaarí a gadiyér atén taa tleehhaan. Aleesleemuurén dír i dahhi a dír Mungú. 6Asma inós an kudá' atén taa aleesleemuú i haniis tawa sagadiyuusér alqadór /aben tleehhitaan. Ala alqadoorí a tidár hara'ayár gooirooká, ala a tidár Qeeru. Asma hara'ayár gooi i tsu/út, ala Qeeru i slafimis. 7Hara'ayadár Musa kana gooín gawaá parhheemaá tlaa/e, nee qoomár hara'ayadá' kingiwa huúw, xirfuú Mungú iri geehhooúy. Xirfuudá' tam a xirfuú gaanslár waaraahha, ala tam adoorihe múk Israeli gitsee/aá Musa i qaytsitaro kaa aleeslayká as qwiri/amaá gitsee/aawós. Ala hara'ayaadár gooi, tidá' gadiyeérós gwa'arár huwahuuw barnaxes xirfuú úr oo adór kwí gun koón, 8xáy, xirfuú gadiyér Qeeru ku ak úreéke ló'wa ale. 9Gadiyeédá' sakwasleemár alki/iit daandeemoorene barnaxes xirfuú úr oo adór kwí gu koón, xáy, gadiyeédá' atén ti babaw gídaabá, atén ti gan'amkú i harafaar, xirfuuwós ku ak úreéke. 10Gadiyeédár aáng xirfuú koom, i hariindaaká de'emaaká' kawa babay gídaabá i xirfuú koón, barnaxes kaa alqoomeés nee xirfuú de'eemaaká' oo ak úr ló'wa ale. 11Asma gadaádá' ar aáng inós a gár tawo waaraahh, ala i xirfuú koón. Xáy, gaarír de'emaaká', ar kumiit ay alhhe'eesaay wasle, xirfuuwós ku ló'wa ak úreéke. 12Atén haraxu'utír adoorí kawa qo koomana, pihhu'uuma a koomaán. 13Atén adoodár Musa aa tleéhh, a tleehhanaaká. Inós gitsee/aawós gina tuntuúk ar warqamo, as múk Israeli xirfuudá' /aarurúw, kudá' gawaá gitsee/aawós i dirii', mukuwa ár gídaabá aa ilaaín wa qwaár. 14Ala fuqurangw'ín ina gawdúy. Nee tam ay hamí fuqurangw'ín kwaa tuntuúk ar warqamoodá', qoomár gooír alqadoodá' ar qaren bar ka soomuus, asma gídaabárós makawa tsaáhh. Asma warqamoodá' dír kuwa hingeesi a baraá Kristo kilós. 15Tam laarí sleeme qoomár inooín kitaaba'aá Musa birki soomuus, warqamoodá' fuqurangw'ín gun tuntukún. 16Nee warqamoodá' ku hingeesiiká ay dír inooín ni hhu'u'una' nee Aako kway i warqáy. 17Gawaá adoorihe Aako inós an Qeeru, nee didá' Qeeruú Aako i dirii'i, an didá' muu kuwa gwediiti baraá lawaali'iimár wa ale. 18Ala ateéká' sleémeero awa gitsee/eerén warqamoó kooma'aaká, atén xirfuú Aako un araán ar adór baraá looa. Xirfuuwí oo amór Aakoó daáhh, atén tin warqees as tawa slaqsaywós tleehhitaan. Gawaá adoorihe atén xirif un iimirí wa slawaán, nee iri doogigín diirene. Heé adoorí gaa tleehh a Qeeruú Aako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\