2 KORINTO 4

1Gadiyeérí atén ta tleehhaan Mungú ngina atén i haniís as gurtleemuuwós. Gawaá adoorihe atén a mune siaanaaká. 2Atén tlehhemi'iidá' sleémeero awa getlakw nee awa murér koomá', atén iga mawaán. Al/ayma a tlehhiitanaaká, nee slám axweesantá Mungú a warqemiisanaaká. Ala atén tin kilootén xu'utisaán dír muunuú umuúqo heewo, ar looeema kiwa alki/iitaan ar geehhooeema dír geerá Munguhe. 3Ala Ya/abtoorí hho' atén ta alki/iitaan barnaxes kaa tuntuúk, a kana tuntuúk dír mukdá' qwaqwadiím kilooín. 4Asma múk haratlintatiaaká, muner'ín kaa taampúy nee mungú yaamuuká'. Gawaá adoorihe inooín gwa/ateemaadá' ló'wa gwa/aatá' arto ngi aleeslay'aaká. Gwa/ateemaadá' amór i dahhiya' a amór Ya/abtór hho' ar xirfuú Kristo. Nee Kristo inós an slaqsoó Mungú. 5Asma atén ti kilootén alki/iitanaaká, ala a Kristo Yesu un alki/iitaán gídaabá inós an Aako, nee gídaabá atén a sagadiyuuserhúng as Yesu. 6Asma Mungúdá' aa oo' gídaabá, “Gwa/ateema i gwa/aatiye' baraá giwtír wa ale,” inós gwa/ateemaawós gina gwa/atís baraá muneerén wa ale. Inós adoorí gana tleéhh, as atén xirfuú Mungú kuwa tsaahhaan, kudá' gawaá gitsee/aá Kristó i dirií', nee slám xu'utirí masók atén an geehhooeesaán dír múk hatlá' i alé. 7Ala ateéká' daqaari'iimarí koomá', atén a adór xooslaadár tleei. Mungú adoorí gana tleéhh, as kaangwí iwa geehhouy gídaabá, /uuruuwí úr amór i dahhi a amooreneeká, ala a amór Mungú. 8Atén bihhe sleémeero ti slahhe'eemiis, ala taa tsamemeeiiká, insareehhi a ara'araán, ala tam adoorihe a mune siaanaaká. 9Atén ti gusiisín, ala taa tawó geexayká, nee slám atén ti muxún, ala taa tsu/iiká. 10Umuúqo daqto atén gwa'arár Kristo an baraá slaqoorén ar gagariimaán, as masók slafíngw Kristo sleeme iwa geehhoouy ar baraá slaqoorén. 11Baraá slafiingwrén sleémeerowo atén tin amór gwa'arár i hanmiis umuúqo daqto as Yesu, as masók slafiingós i geehhoouy ar baraá slaqoorén kuká' qatlá'. 12Gawaá adoorihe gwa'ara i gadiyér tlehhít baraarén wa ale, ala slafiingw i gadiyér tlehhiit baraahúng wa ale. 13Ala atén haratlintaao a koomaán. Gooi i kat gídaabá, “Aníng haratlintaao a koóm, gawaá adoorihe aníng a axweés.” Atén sleeme qeeruuduú kilá' oo haratlintaao u koomaán, gawaá adoorihe atén sleeme a axweesaán. 14Asma atén a xuaán gídaabá Mungú, kudá' Aako Yesu gwa waasle/atis baraá múk aa qaátl wa ale, Mungúwí atén sleeme ti waasle/atis dinkwa nee Yesu, nee tiri hardahaas dír geeraawós i alé dinkwa nee kuungá'. 15Asma muruuwí sleémeero in tleehharuumiit as kuungá', as gídaabá tsuuqaá Mungú iwa ak hardahiya' dír múk yaariír i alé. Nee gawaá adoorihe múk yaariír Mungú guri sluufimiis. Nee Mungú iri xirfuut. 16Gawaá adoorihe atén a mune siaanaaká. Asma slaqoorén i hhitirumiitiyá', ala tam adoorihe atén ti /abeemaá i ki/imis baraá muneerene umuúqo deelooro. 17Slahha'amaayeerén ka niina nee slám ar har qoomár niina. Ala gár ni hup diirene a xirfuú úr ló'wa ale oo baloó faakaaká. 18Asma atén muruudá' gehhó' u ga/aawanaaká, ala muruú ta ga/aawaan a kudá' getlákw. Asma muruudá' gehhó' oo har qoomár niina kilós, ala kudá' getlákw alhhe'eesaywós i kaahh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\