2 KORINTO 5

1Asma atén a xuaán gídaabá heémaarén tí tawa hootaan baraaká' yaamuuwo, gídaabá a slaqoorén, bira hhitirút, atén do' u koomaán gawaá dooriwo, kudaádá' Mungú aa tleéhh. Do'wí a doó alhhe'eesay wásl, oo taa tleehhiiká ar dabaá muu. 2Asma qoomaarír hamí atén tawa hootaan baraá slaqooká' wa ale, a /ifaán, asma slaqoorén kudá' gawaá doori i ló'wa ilatleeruusaán kiwa tsiitaan. 3Ala bar slaqoorén kudá' uuntsuusaro kaa hhe'eés, atén daqaní ti ariiká tawa /aankwets. 4Ala qoomaarí atén tawa baraá heémaarír slaqooká' wa hootaan, atén an /ifaán as huwarí iiloo ar ta gagariimaan. Asma slaqooká' qaren i sla'aanaaká kiwa duuxaan. Ala slaqoodá' /aben i sla'aán kiwa dahaasaan daanduú kudá' qarén wa ale, as gadaádár gwa'ara kawa gu/i nee slafiingw. 5Mungú inós an kudá' atén taa amohhe'ees as tawa adoorír warqawaan, nee inós Qeeruuwós nguna atén i haniís tawa arhaáni. 6Gawaá adoorihe atén deelo sleémeero haraxu'uti a koomaán, nee slám a xuaán gídaabá qoomaarí atén tawa hootaan baraá slaqooká' wa ale, atén dír Aakoowo a kahhaán. 7Asma baraakae atén an hootaán ar haratlintaao, a gídaabaheeká muruuwí ugwa araán. 8Atén haraxu'uti a ló'wa koomaán, nee gár ta sla'aan ló'wa ale a masók hotaangwí oo slaqoorén kuwa mawaan, tari hootaán dír Aakoowo. 9Alaá tí sleémeerowo gár ta ak sla'aan a tidá' inós i slai kawa tleehhaan, atén dír ta hootaan tam a baraaká' yaamu laqaá gawaá doori. 10Asma atén sleémeero gár tiwa hariím an sihhiitaán dír geerá Kristó i alé, as tiwa sakwasleemuuti nee inós, as masók umuúqo heewo kuwa bui ar tlehhemi'iiwós kudá' aa tlehhiít baraá slafiingós oo baraaká' yaamuuwo, barnaxes ki hho' laqaá ki tlakw. 11Gawaá adoorihe atén Mungú un ilaiwawa/aán baraá muneerene umuúqo daqto. Gaarí an gár muu atén kus afa /asliimaan amór Mungú i alé. Mungú atén ti ló'wa xuu' adór atén tay diriiaan, nee slám aníng a haraxuú' gídaabá kuungá' sleeme baraá munerhunge atén taa tsahhé' gídaabá atén a múk adoomá. 12A gídaabaheeká atén daxta tin malé xu'utisán dirhúng i alé. Ala gár ta sla'aan a kuungá' gaa kawa sleera' ar tir xirfayeemisa' as atén. Adoorí an sla'aán as kuungá' masók a /aymuú koondá' oo ta oa' dír mukdá' ti kilooín xirfayeemisa' as muruú tsee/a, ala oo baraá muneerooká. 13Atén barnaxes aga slarhhamuutaán, ana slarhhamuutaán as Mungú. Laqaá barnaxes fuquraangw u koomaán, fuqurangwrén u koomaán as kuungá'. 14Asma sla'aarír Kristo atén tin harakeemís, asma atén aga tsaahhaán gídaabá heé wák ina gwaá' as muu sleémeero, gawaá adoorihe muu sleémeero ina qaátl. 15Nee slám inós ina gwaá' as daanduú muu sleémeero, as mukdá' slaáf matawa kumiít hotaango as inooín kilooín, ala ta hooti as kudaádá' aa gwaa' nee iri waasleé/ as inooín. 16Gawaá adoorihe atén hee u tsatsahhaamaanaaká daxta ar adór slaqwa. Aáng atén Kristo una tsaahhaán ar adór slaqwa, ala tam adoorihe hamí u adoodár tsatsahhaamanaaká. 17Gawaá adoorihe, hee bir baraá Kristó i dirii', inós a heé /abén. Tidá' qaren aa waaráhh, ga/aaweek, ar /aben naa hardát. 18Ala muruuwí sleémeero amór i dahhi a amór Mungú. Inós atén tina haraki/ís nee inós ar loohír Kristo, nee gadiyér haraki/imis ngiri diirén i haniís. 19Gídaabárós a tí, “Mungú muu guna haraki/ís nee inós ar baraá Kristo, as muu munguwa tlakweemaaín i harafaár. Nee slám axweesantá haraki/isa ngaa qaás baraá muneerén i alé.” 20Gawaá adoorihe atén a ya/abuusér Kristo. Atén bar axweesaán, a adór Mungú in gurbu'ún ar afeerén. Gawaá adoorihe atén kuungá' nun firiimaán as daanduú Kristó wa ale gídaabá, kuungá' tundu haraki/isi nee Mungú. 21Heedaádá' tlakweemaá xuaaká, Mungú heedaádá' guna tlakweema tleéhh as atén, as atén tiwa gan'amuú i harafaari dír geerá Munguhe ar loohír inós.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\