2 KORINTO 9

1Geeraawo a gár hariimaaká barwá ngiwa gooiim amorhúng i alé as daanduú ohomeedá' ta haniisi tawa alee/isoó múk hhohhó' oo Mungú. 2Asma aníng a xuú' adór kuungá' muuná kur koondá' oo alee/isaywí kuwa hanisa'. Slám án kuungá' nuna xirfayeés dír geerá múk yaamaá Makedoniár i alé gawaá kaangwihe, niwa oó' gídaabá, “Múk Akaya tina amohhe'eés alee/isaay haniisaro iimír kurkú /isá'.” Muunuúhúng kwisíng múk yaariír baraaine gaa ilakaaharuú i qaás. 3Ala án hamí hhaeeká' ngin ya/aáw as axweesanayrén kudá' atén kuungá' nuwa xirfayeemiisaán gawaá kaangwihe, miwa axweesanoó tawo tleehhiít, ala masók a kuungá' tina amohhe'esé' adoodá' kara kaahaán. 4Asma múk Makedonia barnaxes naa al hardahaán nee aníng, kari ár gídaabá kuungá' aga hhe'eesi'iiká, atén daqaní aga muruutaán as adoodá' kuungá' nuwa haraxuaán. Ala mureerí a tooín kiloseká, ala tam kuungá' sleeme. 5Gawaá adoorihe aníng ana ár gídaabá, a gár gídaabár koom hhaeeká' ngiwa firiim iwa giirina' hardahamu amorhunge, as alee/isaywí kuwa amohhe'esa', kudá' kuungá' naa qaroó al'axwesé' gídaabá u hanisá'. Asma alee/isayhúng barnaxes ngwa qaroó amohhe'esé' qoomár án binda hardáh, gár i laqaqaan a gídaabá kuungá' kiloohúng ana slaé' kawa hanisa', nee gídaabaheeká an hanimisá' ar qahaangw. 6Kuungá' adoorí inslawaak gídaabá, “Heé dahaasíngw niiná qamiím, inós bu'úngw i slay sleeme ku niiná. Nee heé dahaasíngw yaariír qamiím, inós bu'úngw i slay sleeme ku úr.” 7Umuúqo heewo gár kuwa hariím a inós kilós gan aldaakw baraá muunaáwós i alé gídaabá gár i haniisi a milá. Daqaní gadá' ngi haniisi ar sla'aarirós ar kilá', ala ar /uurutisarooká. Asma heé hanmiís ar qwal/amaaye, inós ku slaa' nee Mungú. 8Nee Mungú i aleesleemuú kón oo kuungá' nuwa tsuuqi ar yaareema ar umuúqo loohiro. Adoorí gan tleehh as kuungá' umuúqo deeloro nee baraá umuúqo loohiro masók mura' sleémeero u koondá', kudá' ta sla'a' baraá slafingwhunge. Nee slám a muruudá' kuungá' ta sla'a' kiloseeká, ala dirhunge in tlaahh, as kuungá' kawa aleesleera' umuúqo gadiyér hho' kawa alee/isa'. 9Asma Gooi i kat, “Inós gaa tawó qasmiís, gari liitlakuusér i hanmiís. Hhooeemaawós i hootiyá' ay alhhe'eesay wasle.” 10Mungú kudá' dahaasiingw gu hanmiís dír dahaasusmo, nee oo mikaáte ga hanmiís as /ayma, inós dahaasiingw ngu amorhúng i haniis, nee balangwdá' guri ureemiis. Slám inós bu'uungw guri dook as daqaní kuungá' kawa aleesleera' múk hatlá' kuwa alee/iimisa' ar bu'ungwdá'. 11Mungú kuungá' nu daqaari'iitis, as kuungá' kawa aleesleera' ar yaariir kawa duxa' ar baraá umuúqo loohiro. Gawaá adoorihe múk yaariír Mungú guri sluufimiis as gadiyeérí taa tleehhaán. 12Asma gadiyeérí ta tlehhiitaan gár i huwahup a tí kiloseeká, gídaabá múk Mungú kudá' baraá slahha'amaayér i dirií' alee/isaay gwa sláy. Ala gár i huwahup a tí sleeme, gídaabá múk yaariír Mungú gu sluufimiis as alee/isaywí. 13Alee/isaywí gár i laqaqan a haratlintaaorhúng. Nee inooín Mungú ngun sluufimisiyá' as haratlintaaorhúng. Asma haratlintaaoorí a gídaabaheeká Ya/abtór Kristo an tawó katá', ala ana iialooeemisé' sleeme. Asma muruudá' ta koonda' una hanimisé' ar yaareema dir'ín i alé tam dír muu sleémeero. 14Gawaá adoorihe inooín tsuuqaá Mungú awa waa/oo/amór koomá' ki tsaahh, kudá' naa amorhúng i haniís, nee kuungá' tunduri aleefiriirín nee tunduri ló'wa slaá'. 15Mungú i xirfuuti asma tsuuqaawós kuká'. Nee tsuuqaawós ki ló'wa ur tam ki aleeslayká alki/ituuwo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\