2 YOHANA 1

1Anínguú Aako barwaárí ngina amoorók i gooiím, kiíng, aáyo, kiídá' taa tsawaár, nee amór na/'iiwók, kudá' naa slaá' ar baraá looeema. Heé nu slaá' a aníng kilooeeneeká, tam awa hatlá' sleémeero kudá' looeema ngi xuá' sleeme nu slaiyá'. 2Asma looeemaaká' baraatén i diriiá', slám alhhe'eesay'ín i kaahh, aqo nee atén an alhotaatimaán. 3Mungú Baabá nee Garmaawós Yesu Kristo atén ti tsuuqi, nee ti gurtlay, nee ti waydí haniisi ar baraá looeema nee sla'aari. 4Ana qwalaá/ ló'wa ale asma na/'iiwók bahh'ale i baraá looeemaá i dirii'iyá', adoodá' Baabá tira hara'ayín. 5Aáyo, daxta i firiím, a gídaabaheeká in hara'ayár /abén i haniís, aqo tidá' ta qaroó koomaan iimír iimu/úngw wa ale, tidá' kah gídaabá ti sla'asla'ané'. 6Sla'aari a tí, “Ta hootaán ar adoodá' Mungú tira hara'ayín. Tí an tidá' tinda hara'ayín, adoodá' kara axasé' qaroó alé iimír iimu/uungo gídaabá, ‘Hooté' baraá sla'aarír wa ale.’ ” 7Al/aymuusér yaariir asma naa ti'ít baraá yaamuuwo, ar kah, Yesu Kristo a slaqwa tleehhiitiiká. Kwí an kuduú al/aymusmo, nee Wakusmoó Kristo. 8Kuungá' ti harmagahhe', gadiyérhúng tidá' taa tlehhé' bu'utuuwós miwa qwaár, as kahhoó' kuungá' bu'utuudá' hariím kuwa adá wa sleera'. 9Heé baraá intsaahhasár Kristó wa kumiitaaká, ala iri harwaaraáhh, heé adoorí Mungú baraawose i kaahh. Ala heé baraá intsaahhatisár Kristó wa kumaamiít, kwí Baabá gu kón nee Garmaawo. 10Hee birna amorhúng káy, inós bar intsaahhastí ngi amorhúng i huwahuwiiká, mu dahi'isaara', nee mu taaqweesara' sleeme. 11Asma heé gu taaqweemiís, a kudá' tlehhemi'iiwós kudá' tlakw gi tlehhiít. 12Muruú yaariír oo ni ooár wa slaa' i deer, ala nguwa gawaá barwár i gooiim ar wiíno u sla'aaká. Gár ni slaa' a nin amorhúng i hardáh, nuri i axweés ar afa, asma qwal/amaayeerén iwa bo/. 13Na/'aá hho'oorók tidá' taa tsawaár i intsihhiimisyá'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\