2 TESALONIKE 3

1Alhhe'eesaywo, hháe, atén ti aleefiriiriinde'. Firiiriimé' as axweesantá Aako iwa geerí hi'it ar gaanslaay, nee kawa ilaoohi ar ilaiwa/ame ar adoodá' kuungá' kara ilaoté'. 2Firiiriimé' sleeme as atén tiwa ba/amisi dír múk muruú ganaa'aaká gu leelehhahhiít, mukdá' tlákw. Asma a muu sleémeerowooká oo haratlintaaór koóm. 3Ala Aako i inkihhimuúa kón. Kuungá' inós nu /uuruú i haniis, nee nu de'en dír kuduú tlakusmoowo. 4Asma atén a haraxu'utír koomaán baraá Aakoowo gídaabá, tidá' atén ni hara'ayiyiimaan a tlehhitá' nee slám a kumitá' kawa tlehha'. 5Aako munerhúng ngi gan'aamisi as Mungú kuwa sla'a', nee as Kristo kuwa daamaraanda' ar qiqitliingw. 6Hháe, atén kuungá' nu hara'ayiimaán ar aleesleemuudá' taa atén i haniís nee Aako Yesu Kristo, ti paratle' nee hhae sleémeero awa tli/uuse, kudaádá' hara'ayaarén ngaa si'iye'. 7Asma kuungá' kilá' a xuá' gídaabá gár kuungá' tunduwa hariím a an hotá' ar adoodá' atén tara hootaán. Qoomár tawa hootaán nee kuungá', atén aga tli/uusaniiká. 8Asma atén umuúqo doó hee tawa /ayiimaani, heedaádá' bu'uto ugwa mawaaniiká. Ala atén ana ló'wa gadiyuusaán nee ana daawimiitaán tlaatla/aangw nee xweeraawo as umuúqo heewo dirhunge muwa diitsakwaár ar awaán. 9Geeraawo a gár hariím atén kuungá' tiwa /aymisa'. Ala atén adoorí aga sla'aaniiká, asma gár atén ta sla'aan a masók atén an slaqsaay tleehhitaán dirhunge, as kuungá' tiwa eehada'. 10Qoomár atén tawa dinkwa nee kuungá' hara'aya ngina haniisaán gídaabá, “Heé gadiyér sla'aaká, miwa /ayín.” 11Ala daxta hamí aga axaasaán gídaabá baraá tla/angwhunge mukko i deer oo tli/uuse. Inooín gadiyér i tleehhiya' i káhh, ala gár i tleehhiya' a gadiyeedá muu ngin amoqwaaremisiyá'. 12Muksíng un hara'ayiimaán nee un naanaqaán ar baraá umuú Aako Yesu Kristo gídaabá, ta hooti ar tsatsaa'areema, nee gadiyeét kawa tleehhi as muruú /aymar'ín kuwa slaslay. 13Ala kuungá' hháe, ma baloó slaaqataara' tidá' ganaa' kawa tlehha'. 14Heé axweesanoó baraá barwaárí gwa sii', heé adoorí ga/aawaak, ma aldinku'uusara' nee inós as dakuúsarós ngiwa tsaahhi. 15Ala mu harafadiitara' tawa wakusmo, kuungá' naanaaqaak adór hhiyaahúng wa ale. 16Aako inós u kilá' oo wayduú hanmiís, wayda ngu haniisi dirhunge daqisleém ar baraá umuúqo loohiro. Aako masók i dinkwa nee kuungá' sleémeero. 17Ánuú Paulo gooirír alhhe'eesaay ngina gooiím ar dakw'eé' oo kilá'. Gaarí an layar'eé' baraá umuúqo barwár ni gooiima gídaabá amór i dahh a amor'eé'. Adoorí an adór án nir gooaaiim ar dakw'eé'. 18Aakoorén Yesu Kristo kuungá' sleémeero nu tsuuqi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\