3 YOHANA 1

1Anínguú aako, barwaárí ngina amoorók i gooiím, sla'aarusmooeé' Gáyo. Aníng kuúng un slaá' ar baraá looeema. 2Sla'aarusmooeé', án kuúng un aleefiriiriím as adór hhoo' kawa ar hot, nee slaqwtók masók ka hhoo', adoodá' muunuúwók kur hhoó'. 3Aníng ana ló'wa qwalaá/, asma hhaeekaari niwa hardihiyé', iidíguuwók nguri lamabu'uné' diirene adór kuúng looeema kira ót, nee adoodá' kuúng tar hot baraá looeemá wa ale. 4Qwal/amaayér ur ar tí ga baa/ i káhh, tí naa axaás ar gídaabá na/'iieé' i baraá looeema. 5Sla'aarusmooeé', kuúng tu iialoó' baraá umuú gadiyér taa tlehhi as hhae, tam as hhaeedá' dahaayeero sleeme. 6Inooín hhooeemaawók kina alki/iít dír múk Kríshaanáy. Xa, inooín alee/iiseek, adór hariím dír geerá Munguhe, as iwa kumiitiya' baraá aaii'ine. Daqaní adór hhoo' aga tléhh. 7Asma inooín tindina tláy as Yesu, nee gár taa sláy i káhh amór múk xoordaá hatlae. 8Gár atén tiwa hariím a múk adór kwí un ilaohiimaán, as gadiyér'ín tidár looeema aga haratlaa/aán. 9Kángw naa gooiím amór múk Kríshaanáy i deer, ala Diotrefe, kudá' uroó slaá' dir'ine, inós atén taa aleeya/aniká. 10Aníng bir na hardáh, kaangós kudá' aa tleéhh ngu dirhúng i alki/iít, adór inós axweesanoó tlákw oo dakti'iima ngura daanduurén i aaín. Slám a har tiheeká, asma inós hhae gina sií' ilaooharo, tam mukdá' gi ilaoohár wa slaá' guna ilaá/ sleeme, guri paraátl dír múk Kríshaanayhe. 11Sla'aarúsmo, tlehhma'aá tlakw mi eeharaar, awa hho' na eehareek. Heé tlehhma'aá hho' gi tlehhiít a heé Mungú. Ala heé tlehhma'aá tlakw gi tlehhiít, Mungú gwa ariiká. 12Demetrio ku lamabu'úngw hhoó' i kah nee muu sleémeero. Tam looeemaá kilá' sleeme ngu lamabu'uná'. Ala atén sleeme un lamabu'uumaán, nee kuúng a xú' adór gár atén ta kaahaan tar ar ló'. 13Muruú yaariír oo ni kuúng i ooár wa slaa' i deer geeraawo. Ala ngu ooaaká ar nguwa gooiim ar wiíno nee kalaámu. 14Asma baraá deeloorí tseewe aníng ni hardahamuú slaá' amoorók i alé, daqaní a afér ar axweesaán. 15Wayduú Mungú masók i dirók. Mulqeerén i kuúng intsihhiimís. Mulqeerén intsihhiiseek, umuú heewo ar umuuwós.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\