EFESO 5

1Kuungá' a na/'aá Mungú, kudá' inós i slai. Gawaá adoorihe inós na eeharaak. 2Hooté' ar sla'aari, adoodá' Kristo atén tira slaá', tiri kilós haniís as atén, ilahhooár Mungú wa ale, tidá' ta da/i, ar xarángw tsuú' koom. 3Ala tsaatu'uuma nee slasla/areemaá dimbadimbé, nee ilatleeri, muruuwí mukuwa baloó oó' dirhunge, as kuungá' tawa múk hhohhó' oo Mungú. 4Tam axweesanoó ilaiwa/ame wásl nee axweesanoó dakti'iima nee axweesanoó slasla/arén i harinká sleeme dirhunge. Ala gár kuungá' tundu wa hariím, Mungú un sluufimisá'. 5Kuungá' /aymuuwí u xu'uti hhe'esá', gídaabá, heé tsaatusmo waawuti'iimár Kristo nee Mungú ga baloó aaliiká, laqaá tam heé slafiingós slasla/arén, laqaá tam heé ilatleerusmo sleeme, asma inós i munguaá hatlá' kón. 6Hee munduwa al/aáy ar /ayma'aá gídaabár kooma'aaká. Asma múk ilaiwa/ame wásl sakwasleemár Mungú gun i hardarat as tlehhema'aá adoorí. 7Nee múk adór kwí ma aldinku'uumisaara'. 8Asma aáng kuungá' a giwti, ala hamí a gwa/ateema asma kuungá' tawa múk Aako. Hooté' adór múk baraá gwa/ateema kuwa hariím hotaango. 9Asma didár gwa/ateema i dirii'iya' gár tleehharumiit a hhooeema sleémeero nee gan'amu nee looeema. 10Gawaá adoorihe kuungá' tsaahhaagáy gídaabá gár Aako gu sla'atimis a milá. 11Ma aldinku'uumisaara' nee mukdá' tlehhema'aá giwtír tlehhiít, kudá' gídaabár kooma'aaká. Ala tlehhemi'iidá' na geehhooeesaak. 12Asma muruudá' ta tlehhahiti baraá lu/aaráy wa ale, tam kuwa axweesi a mure kángw kilá' wa ale. 13Umuúqo gaaro ar tinda huúw dír gwa/ateemaá i alé, adór i diri' ka geehhooees. Nee umuúqo gaaro ar ta i gwa/aát nee gwa/ateema, i warqeér tari gwa/ateema. 14Gaarí an gár tasa oó', “Tláw, kuúnguudá' guaiím, waasleé/ baraá múk aa qaátl wa ale, daqaní Kristo kuúng u i gwa/aat.” 15Gawaá adoorihe, adór baraá slafingwhunge tar hota' alqaytsitaak. Ma hootara' adór múk daktanár ar alé, ala masók a adór múk sagaaloén. 16Qoomaarí ta koonda' ar gadiyuusaak, asma de'emaaká' a de'emaá tlakweema. 17Gawaá adoorihe ma daktana tleehhitaara', ala masók an xuá' gídaabá Aako gár i slai a milá ar ta tlehha'. 18Xuftaaro ma kumiitara', asma bar xufitá', slafingwhúng sleémeero u qwaaresá'. Ala masók tundun hatsiis Qeeruú hhoohhooe. 19Nee axweesé' kiloohúng alé ar wara'ami nee daa'ángw bara/, nee daa'ángw baraá Qeeru. Daaé' nee ta bar/á' baraá munerhunge as Aako. 20Nee Mungú Baabá ku sluufimisá' daqisleém as mura' sleémeero ar baraá umuú Aakoorén Yesu Kristo. 21Kuungá' kiloohúng ti ilaiwawa/e' as adoodá' Kristo kur ilaiwawa/a'. 22Kuungá' tlaáwaay, hhawaateehúng ilaiwawa/aak, adór Aako kur ilaiwawa/a'. 23Asma hhawaata a ságw hare, adoodár Kristo tar ságw mukós. Nee inós a Ba/amusmooín sleeme, nee inooín an slaqwtós. 24Gawaá adoorihe, tlaawaay gár kuwa hariím, a hhawaateeín gin ilaiwawaa/ baraá umuúqo gaaro, adoodár múk Kríshaanáy Kristo ngur ilaiwawa/i. 25Kuungá' hhawaáte, /ameenarhúng sla'aak, adoodá' Kristo mukós ngura slaá' sleeme, slafiingós guri duúx as inooín. 26Adoorí gana tleéhh as mukós nguwa hhoohhooeesi nee nguwa hamaatli ar ma'aay ar /uuruú axweesantós. 27Asma inós gár i slai a múk xirfuú koóm gun sláy, oo hhohhó', nee oo tlakweemaá koomaaká, kudá' gár slasla/aar ga koomaaká, kudá' /ootsoo ga koomaaká, laqaá muruú dimbadimbé oo tlákw oo adór kwí, ala alók a múk hhohhó' oo xaslxaanslír koomaaká. 28Gawaá adoorihe hhawaate gár kiwa hariím a /ameenar'ín kawa slai adór slaqooín kir slai. Asma heé hareerós ga slaá', inós ti kilós slaa'. 29Heé slaqwtós gaa aahh i kaahh. Ala gan /aymiis, nee gan amohhe'eemiis. Adoorí an adoodá' Kristo mukós ngur amohhe'eemisi. 30Asma atén a diqoó slaqwtós. 31Asma Gooi i kat, “Gaarí an gár hee baabuúwós nee aayoorós ngis geexay, nee tari hoot nee hareerós. Nee kuká' tsár tari slaqwtá wák.” 32Lu/aaráywí ku úr. Ala án gár ni axwees a iidíguú Kristo nee mukós. 33Ala iidíguuwí i kuungá' wa harín sleeme. Umuú heewo hareerós ngi slai adoodá' inós kilós tir slai. Nee hare hhawaatuuwós ngu ilaiwawa/.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\