GALATIA 2

1Kureeraá mibá nee tsiyáhh niwa waarahhiyé', aníng niri malé tsa/aám ay Yerusalemu dinkwa nee Barnaba. Tito sleeme nguri harahuúw. 2Aníng ana daqáw asma Mungú ina i geehhooúy gídaabá niwa daqaw. Dinkwa ana tleehhaán nee geeraharuusér múk Kríshaanáy kiloorén. Ya/abtór hho' tidá' ni alki/aa/iit dír múk xoordaá hatlá' i alé, ngari dir'ín i alki/iít. Aníng ana xu'utír wa slaá' gídaabá, gadiyér'eé' tidá' naa tleéhh, nee tí ni tleehh, a tawóro laqaá a idoomá. 3Ala Tito kudá' nee aníng dinkwa, inós tam heé Yunaniro, inós kwa harakeesiiká al/utlooro. 4Ala hhaeekaari awa loeká, inooín ngina iinuusiyé' gídaabá Tito ku al/utli. Ala inooín laatí tina qawti dahaasiyé' baraá dinkwaadá' i alé, as amohhooaadá' atén ta koomaan baraá Kristo Yesuwo ngiwa tsee/aarina'. 5Ala atén adoodá' inooín i slaiya' atén aga ya/amaniiká tam siiwár wák. Atén gár taa sla'aán a looeemaá Ya/abtór hho' masók in kumiitiyá' dirhúng wa ale. 6Ala mukdá' tawa kaahi a geeraharuuse, inooín gár hatlá' taa doók i káhh gawaá tidá' aníng naa intsaahhatimisi. Ala inooín tam i uroó kon'a a gaarooká dir'eene, asma Mungú i uroó heé fadiitiiká. 7Ala inooín kari tsaáhh gídaabá Mungú aníng ina aleesleemuú i haniís oo Ya/abtór hho' ngiwa alki/iit dír múk xoordaá hatlae, adoodá' Petro sleeme ngura aleesleemuú i haniís oo Ya/abtór hho' ngiwa alki/iiti dír múk Yahudiro. 8Asma Aakoodá' Petro gwa aleesleemuú i haniis tawa Ya/abusmoó múk Yahudi, an kudá' aníng iga aleesleemuú i haniis sleeme, tawa ya/abusmoó múk xoordaá hatlá'. 9Yakobo nee Kefa nee Yohana inooín a uheemaá múk Kríshaanáy. Inooín aleesleemuudá' taa aníng i haniis nee Mungú, kuri tsaáhh. Gawaá adoorihe tiri /uyay leehhiyé' aníng nee Barnaba, as tawa múk gadiyuús dinkwa nee inooín. Tari al'axweesaán gídaabá aníng nee Barnaba a tlawaán amór múk xoordaá hatlá', nee inooín i tlaye' amór múk Yahudi. 10Ala /aymuú wák kilós nguna ooiyé' gídaabá, “Múk narkuute alee/iimisaak.” Nee gaarí a gár án ni tlehhaahhiit ló'wa ale. 11Kefa niwa hardáh Antiokiár i alé, aníng nguri iigahhamiít dír geerá múk wa ale, asma tlehhimi'iiwós nguwa sakwasleemuutiyé'. 12Inós ina al/ayín nee múk xoordaá hatlá', mukko niri hardáh oo tinda ya/aáw nee Yakobo Yerusalemúr wa ale. Mukdá' niwa hardáh, Petro tiri paraátl dír mukduú xoordaá hatlae, dír /ayma gari geexáy, asma i múk Yahúdír da'ayumiit, kudá' káh gídaabá, múk xoordaá hatlá' ku al/utlin. 13Múk Yahudi oo didaádá' i dirií' tiri paraátl, hhaahhafingwduú Petro kuri eehaár, tam Barnaba sleeme hhaahhafingw'ín kudá' guri eehaár. 14Aníng ngiwa tsaáhh gídaabá tlehhemi'ii'ín nee looeemaá Ya/abtór hho' ti slaslay'aaká, Petro nguri iigahhaát dír geerá muu sleémeeró wa ale, nguri báw, “Kuúng a heé Yahudi, kuúng an hót tawa adór heé xoordaá hatlá', a adór heé Yahudirooká. Ala kuúng adór múk xoordu kur harakeemis a idoomá, ar tawa hooti adór múk Yahudír aleeró.” 15Ar ló', atén a múk Yahudi baraá laqwalamko, a múk xoordaá hatlaeeká, kudá' tlakuuse. 16Ala atén a xuaán gídaabá, hee ku gan'amuú i harafaariiká as hara'aya ngiwa eehaár, ala hee kun gan'amuú i harafaar as Yesu Kristo nguwa haratlintií'. Atén sleeme Kristo Yesu una haratlintiiaán as tiwa gan'amuú i harafaari asma Kristo kuwa haratlintiiaán, ala as tlehhma'aá hara'ayaarooká. Asma Gooi i kat, “Hee ku gan'amuú i harafaariiká asma hara'aya ngiwa eehaár.” 17Atén awa kilá' Kristo una haratlintiaán as tiwa gan'amuú i harafaari. Ala bar aga araán gídaabá atén aga dakuusaán, nee gídaabá atén a ba/amanaaká bar hara'aya aga eeharaniiká, daxta an ooána gídaabá atén Kristo tina qwaareés? Aasla'áy, a adooriheeká. 18Ala a adoorí, aníng geera a tlakusmo barnaxes tidá' aáng naa sií' aga malé inkií/ tlehhmuuwo, tidá' hara'aya ngiwa eeharahaar as tiwa gan'amuú i harafaari. 19Asma aníng hara'aya iga qaroó gás. Gawaá adoorihe amór hara'aya eeharto aníng a heé aa gwaa', as niwa slaaf dír Munguhe. 20Án nee Kristo tina alkikií'. Aníng daxta a slafaaká, ala Kristo in slaaf baraaeé' wa ale. Slafiingwí nir hoot baraaká' yaamuuwo a kudá' nir hoot baraá haratlintaaór Garmoó Mungú nguwa haratlintii'. Asma inós aníng ina slaá', slafiingós guri haniís as aníng. 21Aníng gurtleemuú Mungú u siaasiiaaká. Ala barnaxes hee ku gan'amuú i harafadiit as hara'aya ngiwa óh, daqaní Kristo gár isa gwaá' a tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\