EBRANIA 8

1Gár ak ur baraá muruuwí taa axweesani a tí gídaabá, atén geeraharusmoó úr oo saaliingw oo adoorí hamí u koomaán. Inós aa iwiít dákw doó /iyáy oo kitángw aleesleemu oo Mungúduú aleesleemuú koóm oo gawaá doori. 2Inós an geeraharusmoó úr oo saaliingw. Dír iwa gadiyuusi an didá' ak hhoohhoo', gídaabá baraá heémaadár ló', tidá' Aako aa tleéhh. Slám a gár hee aa tleehhiiká. 3Umuúqo geeraharusmoó úr oo saaliingo kwaa qaás as ilahhooa ngiwa hanmiisi dír Munguhe, tam hikwa ngiwa tsu/i ilahhooár wa ale. Gawaá adoorihe geeraharusmoorén kwí sleeme gár kus hariím masók gár i duuxi in deer as ngiwa duuxi ilahhooár wa ale. 4Inós geera barnaxes in baraaká' yaamu, geera alók inós a geeraharusmoó saaliingooká. Asma geeraharuusér saaliingw i deer, ar ilahhooár hanmamiis ar taa hara'ayín adoodár hara'ayár Musa i kat. 5Inooín gadiyeét ngin tleehhiyá'. Gadiyér'ín tidá' an adór slaqsaay nee hhaantamo oo muruú gawaá doori. Gawaá adoorihe inooín an adór Musa. Asma Musa heéma ngiwa tleehhamór wa slaá', kuna hara'ayín nee Mungú gídaabá, “Ga/aaweek, umuúqo gaaro kawa tlehh ar adór slaqsaydá' taa kuúng i laqán gawaá tloomár wa ale.” 6Ala hám daxta gadiyér geeraharu'uumár saaliingw, tidá' Yesu aa sláy, ka ló'wa hhoo' ta tooine. An adoodá' alqadoodá' inós aa tleéhh, sleeme ka ak hhoo' ta tidár geeraawo, asma alqadoorí kaa qaás gawaá al'axweesantá ak hho'. 7Alqadoodá' geeraawo barnaxes i dakuúsár koondaaká, geera alók alqadór hatlá' gár kas leelehhiiti nee Mungú i káhh. 8Asma Mungú gaa ár gídaabá mukós aa dakuús, iri oó', “Aako i kaahi. Ga/aawaak, deelo i hardát ar aníng alqadór /aben ngiwa tleehh nee múk Israeli, tam nee múk tlahhoó Yuda sleeme. 9Alqadoorí a adór tidár aangeeká, tidá' naa alqadiím dír baabi'iihúng, qoomár ngiwa duúx ar dakw'eé' baraá yaamaá Misrír wa ale. Asma inooín alqador'eé' kaa eeharahariiká. Gawaá adoorihe aníng inooín ngiri máw sadaawimituuwo. Axweesanaywí Aako guna káh. 10Aako i malé kaahi. Hám daxta, alqadoorí an tidá' ni tleehh nee múk Israeli alaá deeloorihe, gídaabá. Aníng hara'ayar'eé' an qaás baraá inslaway'ín i alé, nee ngiri gooiím baraá muner'ín i alé. Slám aníng tari Mungúín nee inooín tari muk'eé'. 11Hee i kaahh oo inslaawmoowós gu intsaahhatimís, laqaá hhiyaawós, nguwa bay gídaabá, ‘Aako na xueek.’ Asma sleémeero án ti xuu', iimír heé niiná tam ay heé úr. 12Asma aníng tlehhmi'ii'ín awa tlakw i gurtláw, nee tlakweemaaín ngiri baloó inslawaaká.” 13Diirihe Mungú iidíguú alqadór /aben gwa axweés. Gawaá adoorihe gídaabárós gár i laqaqaan a alqadoodár geera ina diín. Ala gaa barnaxes aa qaruúr, nee aa diín, gadaádá' qwanaywo aa naká/.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\