YOHANA 16

1“/Aymi'iiká' ngina dirhúng i oó' as gídaabá kuungá' mutunduwa gee/aásl tari alí ki/á'. 2Kuungá' tundu baynitis dír maraá saalingo. Slám qooma i hardát ar umuúqo heewo oo kuungá' nu tsuú/, ngiwa xui gídaabá i Mungú sagadiyuus. 3Adoorí kan tlehhiit asma Baabá kuwa xuiiká, nee aníng sleeme ti xuiiká. 4Ala án tí ngina dirhúng i oó' as gídaabá qoomaadá' bira xeér, kuungá' tí ka insleerá' asma ngaa geerí oó'.” “Tí iimu/uungo gár ngisa ooiiká, asma án nee kuungá' a dinkwa. 5Ala án hám daxta a tláw amór kudá' aníng iga ya/aaw. Slám dirhunge heé aníng i yaahamiís i kaahh gídaabá, ‘Amór ta keer a amá?’ 6Nee munerhúng gurhaamiro aa háts asma tí án naa dirhúng i oó'. 7Ala ar aníng ni dirhúng i oo' ar ló', ‘Dirhunge a tsiní án barnaxes aga tláw. Asma aníng bara tlawiiká, Alee/isusmo i hardahiiká amorhúng i alé. Ala bar án aga tláw, án ngu ya/aáw amorhúng i alé.’ 8Nee Alee/isusmoodá' birna hardáh, inós iidíguú tlakweema nee gan'amu, nee sakwasleema gun dír múk i gwa/atis. 9Gawaá iidíguú tlakweemaawo, asma án ti haratlintati'iiká, 10nee iidíguú gan'amuuwo, asma aníng a tláw amór Baabá nee slám i aanda'aaká. 11Gawaá iidíguú sakwasleemaro asma kudaádá' úr oo yaamu kwaa qaroó sakwasleemuút. 12“Tam hamí /ayma'aá yaariir i koóm, awa ni kuungá' i ooiím, ala kuungá' i aleesleera'aaká hamí. 13Ala Qeeruuduú looeema bar inós naa hardáh, kuungá' nu gan'aas baraá looeema sleémeero, asma ar i axweesi a toseeká, ala sleémeero tidá' i axaasi gan oo', nee muruudá' tleehharuuta nu xu'utis. 14Inós aníng i xirfees, as te'eé' gan oh, nee ngiri xu'utis dirhúng i alé. 15Ala sleémeero ar Baabá i kon a te'eé'. An gár nisa oó', inós te'eé' sleémeero ga oh, nee ngiri xu'utis.” 16“Alaá deelór niiná bira waaráhh, án kuungá' i aanda'aaká. Nee slám alaá deelór niiná bira malé waaráhh, án kuungá' i aandá'.” 17Bahh'alé baraá eeharuuseerose tiri kilooín yaahamisiyé', “Axweesanaywí a milá iwa kaahi, ‘Alaá deelór niina bira waaráhh, án kuungá' i aanda'aaká. Nee slám alaá deelór niina bira malé waaráhh, án kuungá' i aandá'.’ Nee ar gídaabá, ‘Aníng a tláw amór Baabá.’ ” 18Tari káhh, “Gídaabárós a milá, tí iwa kaahi, ‘Alaá deelór niiná.’ Gár i axweesi a tsatsahhaamanaaká.” 19Yesu gari tsaáhh gídaabá eeharuuseerós gu yaahaasár wa slá', gari báy, “Gár tiwa yaahamisa' a tidá' nuwa báwi, ‘Alaá deelór niiná bira waaráhh, án kuungá' i aanda'aaká, nee slám alaá deelór niiná bira malé waaráhh, án kuungá' i malé aandá'.’ 20Án a kah, kuungá' a /a/á', nee tay tsuunqumisá', ala múk aa haratlintii'iiká iri qwalaa/. Kuungá' tay gurhaamutá', ala gurhaamirhúng i warqeér tawa qwala/. 21/Ameeni in gurhaamút deelór xwaylarós binda xeér, asma slahha'amuuduú siiwár xwayla. Ala bira xwayluúr, slahha'amaayeedá' ga insleeraaká, asma qwal/uudá' na/aay kuwa sláy baraá yaamuuwo. 22Ala dirhunge a adoorí sleeme, a gurhaamutá', ala án kuungá' nu malé ár, nee munerhúng iri qwalá/, nee qwal/uuhúng heé gu hingeés i kaahh. 23“Slám baldá' gár iwa yaahasa' i káhh. Ar ló' án a kah, Baabá bura firiindé' umuúqo gaaro, inós ngi haniis as aníng. 24Ay hamí gár taa firiindé' i káhh ar umuueé'. Fiririimé', a sleerá', as qwal/uuhúng iwa boo/i.” 25“Muruuwí nguna oó' dirhúng i alé ar slaqsi'i. Ala qooma i hardát ar aníng niwa baloó ilawatsaaká dirhúng i alé ar slaqsi'i. Ala iidíguú Baabá ngun dirhúng i alki/iít ar geehhoeema. 26Baldá' a firiindá' ar umuueé', slám nu bawaaká gídaabá aníng nu aleefiriím dír Baabahe. 27Asma Baabá inósuú kilá' kuungá' nu slaa', asma án kuungá' i sla'á', nee kari haratlintié' gídaabá aníng a amór Baabá daáhh. 28Aníng an amór Baabá daáhh, nay baraaká' yaamí hardáh, slám án daxta yaamu i geexáw, nay tláw amór Baabá.” 29Eeharuuseerós guri beér, “Ga/aaweegáy, daxta a axwés ar adór geehhoo', slám a axweská ar slaqsi'i. 30Atén aga xuaán gídaabá mura' sleémeero kuúng u xú', nee slám gaa i káhh ar hee kuúng uwa yaahasi. Gawaá adoorihe aga haratlintiaán gídaabá kuúng a amór Mungú dáhh.” 31Yesu giri báy, “Daxta aga haratlinti'í'i? 32Ga/aawaagáy, qooma i hardát, slám qooma naa qaroó hardát, ar kuungá' sleémeero tawa diyaya/ata', umuú heewo amoorós, nee aníng iri kilooeé' geexeerá'. Ala aníng a kilooeeneeká, asma Baabá nee aníng a dinkwa. 33Tí án ngina kuungá' báw, as wayda kuwa sleera' baraaeene. Baraaká' yaamuuwo slahha'amu u sleerá'. Ala ma mune siaara', asma aníng yaamu iga ar baá/.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\