FILIPI 3

1Alhhe'eesaywo gár án ni oo', hhaee'eé', qwalala/é' baraá Aakoó wa ale, aníng a slaaqaataaká gooiro tidá' naa qaroó dirhúng i gooiím, asma dirhunge i gídaabár koón ngiwa inkii/. 2Ti harmagahhe' nee mukdá' oo adór seeaawe, sagadiyuuseedár muruú tlákw inslaaslaw, mukdá' slaqoo gi tlaquú wa slaá' ar al/utlo. 3Ala múk taa al/utlín a atén, ar al/utloodár ló'. Qeeruú Mungú atén ti gan'aamiis baraá sluufayrene. Atén xirif un ara'araán as Kristo Yesu kilós. Gár hatlá' ar ta haraxuaan i káhh ar tlehhema'aá tawo. 4Tlehhema'aá tawo geera bir bu'uutiyá', aníng gár ni da'ayuumiit i káhh. Umuúqo heewo geera bar tlehhema'aá tawo gin haraxu'utír wa slaa', geera alók aníng i baá/. 5Aníng tina al/uútl qoomár tawa na/aay, bál dakaát. Aníng a heé xoorór Israeli, heé tlahhoó Benyamini, aníng a heé Ebrania, tam xwaylitér'eé' a múk Ebrania. Iidíguú hara'aya ooharo aníng a heé Farisayo. 6Ilakaaharu una ló'wa tleéhh gawaá daanduú hara'aya ooharo, tam múk Kríshaanáy nguri gusiisiím. Geera barnaxes gan'amu kun slaasláy ar hara'aya boo/eesa, geera alók aníng a tlakweemaá koomaaká. 7Ala muruudá' sleémeero aáng naa harafaár tawa slaasláw dir'eene, hám daxta muruudá' u harafadiít tawa /aareema dir'eene as Kristo. 8Ala a muruuwí kiloseká. Mura' sleémeero un harafadiít tawa /aareemaá kilá' asma Kristo Yesu Aakooeé' nguwa xuú', gaarí a gár gídaabár koom ta muruú hatlá' sleémeero ba/a. Mura' sleémeero una geexáw as inós, mura' sleémeero una harafaár tawa xwaansloó tawo, as Kristo nguwa slaw, 9nee niwa haragwaa' dirós i alé. Daxta aníng gan'amuú ni koom as hara'aya ngiwa boo/eés, i kaahh. Gan'amuú ni xuu' a kudá' kilós oo hee i slay as Yesu Kristo nguwa haratlintií', gan'amuudá' amór Mungú daáhh, as haratlintaao. 10Gár án ni léelehhiit a wak kilós. A tí gídaabá Kristo nguwa xuu', /uuruú waasle/uuwós nguwa slaw, nee niwa haragwaa' nee inós baraá slahha'amaayeerós i alé. Nee aníng tawa adór inós baraá gwa' araarose. 11Asma gár án ni haraxuu' masók a niwa waaslee/ baraá múk aa qaátl wa ale. 12Aníng a kaahaaká gídaabá aníng amoodá' ta i qwaatlaan aga i hardáh qaroó alé, slám a kaahaaká gídaabá gan'amu ugwa qaroó sláw. Aasla'áy. Ala ilakaaharu un tlehhiít niwa kumiit as niwa hardah nee gadaádá' ngiwa oh, tidaádá' ar Kristo Yesu isa ateét, qoomár iwa óh. 13Hháe, aníng a xuú' gídaabá gadaádá' aga i hardahiiká. Gár án ni tlehhiit a tí kilós, muruudá' naa alí geexáw un gunqareemiís, nee kuduú geeraaeé' i dirií' un i ti'i'iím. 14A ló'wa naagamiís as amoodá' ta i qwaatlaan ngiwa i hardah, as slaasláwadá' Mungú isa ateét ar loohír Yesu ngiwa slaw, tidá' niwa hoot gawaá doorí wa ale. 15Ateéká' sleémeero awa ganaa'á', gár tiwa hariím a adoorí an inslaslaawaán. Ala kuungá' bar adór hatlá' aga inslasleeré' gawaá umuúqo gaaro, Mungú muruudá' ngu kuungá' i geehhooutis. 16Ala atén sleémeero gár tiwa hariím masók an kumiitaán ar digir wakeetingwdá' tara iimu/uumaán. 17Hhaee'eé', kuungá' sleémeero adoorí án nir hoot nar hootaak. Asma atén a slaqsaay dír kuungae. Ga/aawaagáy ló'wa ale kudá' hootá' adór atén nir hootaan. 18Asma án kaangwí ngwa qaroó oó' geerí ale daqtá yaariire, ala hám daxta ngun malé inkií/ ooaro ar hhirhheeri, gídaabá múk yaariír adór ir hooti a adór wakuusér gwa'arár Kristo ar gawaá msalaába. 19Inooín i loohír i dirii'iyá', tidár baraá qwanoó kaw. Mungúín a gura'. Muruú tir xirfayeemisi a kuduú murér koóm. Muruú ta inslaslay oo baraaká' yaamu kilós. 20Ala atén a yaamuloouusér gawaá doori. Slám atén Aakoorén Yesu Kristo u daamaaramaán niwa hardahi gawaá doorí wa aleeró, tiwa ba/amisi. 21Inós slaqoorén kuká' hhitiruutá' giri warqees nee giri tleehh tawa adór slaqwtós tidár xirfuú koom. Inós adoorí tleehhamooro ga aleesláy. Asma inós /uuru gu kón oo mura' sleémeero nguwa qaasi baraá aleesleemuuwós i alé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\