GEEHHOEEMAÁ 6

1Aluudae Deelmoó bee/i nguri ár qoomár inós kufúlidár geera ngiwa gweér baraá kufúlaydá' faanqwe. Nee gár wák baraá muruudá' tsiyáhh oo slafa ana axaás i axwés ar afór adór kududuhaay, i kat, “Qwaláng.” 2Aníng niri qaytsiít, faraásír /awaak ana ár. Heé faraásidá' gaa i tsa/an i ga/alér kón. Nee inós kuri slamángw i haniís. Iri ti'iít ar baali, nee iri baalír áy. 3Nee Deelmoó bee/i kufúlidár tsár ngiwa gweér, aníng afór gár tsár baraá muruudá' tsiyáhh oo slafa ana axaás, i kat, “Qwaláng.” 4Faraásír hatlá' ar daa/aat adór asltá wa ale niri ti'ít. Nee heé faraásirí gaa i tsa/an kuri aleesleemuú i haniís oo wayda nguwa hingeesi baraá yaamuuwo, as muu tiwa kilooín tsu/i. Nee paángár ur kari inós i haniís. 5Nee Deelmoó bee/i kufúlidár tám ngiwa gweér, aníng afór gár tám baraá muruuduú tsiyáhh oo slafa ngiri axaás, i kat, “Qwaláng.” Niri qaytsiít, faraásír boo/ ngiri ár. Heé faraásirí gaa i tsa/an xooslmoó qoomeemes gu kón baraá dakose. 6Afoo ngiri axaás sleeme, ar baraá tla/ángw muruudá' tsiyáhh oo slaáf daahh. Afoorí i kat, “Angaáno oo har qoomoó slooqomoó wák, tlaxoorós a slaqwér tlaatla/ángw wák. Balángw shayíri oo har qoomoó slooqa'á tám, tlaxoorós a slaqwér tlaatla/ángw wák. Ala di/i nee difaái ma hhitiimaar.” 7Deelmoó bee/i kufúlidár tsiyáhh ngiwa gweér, aníng afór gár tsiyáhh baraá muruudá' tsiyáhh oo slafa ngiri axaás, i kat, “Qwaláng.” 8Aníng niri qaytsiít, faraásír hatlá' ngiri ár ar bahbahay. Heé faraásirí gaa i tsa/an umuuwós a Gwa'ara, nee didár múk aa qaatlg nee inós tina al koomakoné'. Inooín kiri aleesleemuú i haniís baraá yaamuuwo daanduú barakár wák ar baraá baduudá' tsiyahhawo, as muu kuwa tsu/i ar paánga, nee ar giyeét nee ar pu/i, nee ar makaá xaraaslá' awa baraaká' yaamu. 9Nee Deelmoó bee/i kufúlidár kooán ngiwa gweér, aníng qeeruú muu una ár baraá guruú meésár ilahhooa. Mukwí an kudá' taa tsuú/ as axweesantá Mungú nee as lamabu'ungw'ín kudá' taa lamabu'ún. 10Inooín tari tseeamín ar afór ur ta kaahi, “Aáko, kuúsíng hhoohhoó' nee oo looeemaá axweés, kuúng ta daamaraaraan ay xaylá? Kuúng sakwasleema ka tlehh a xaylá, as tseereerén kawa li/áy bu' dír mukdá' baraá yaamuú wa hoota?” 11Umuúqo heewo baraaine kuri hiyoó tleér i haniís oo /awaák. Kiri báy, “Kuungá' iwiiwité', deelór niiná kilós i káhh, ay dír faarór sagadiyuusér adór kuungá' nee ar hhaeehúng i bo/, kudá' ta tsu/i adoodá' kuungá' tundura tsuú/.” 12Nee aníng Deelmoó bee/i nguri ár qoomár inós kufúlidár lahhoó' ngiwa gweér. Kunseelír ur niri hardát, looa iri boo/eér adór guniár taa tleéhh ar se'eengw, slahhaangw sleémeero iri tseere tleehhiít. 13Tsatse/ iri paáhh yaamí alé adoodár na/'aá /aantsí awa naa hamaari'iiká kir pahhamaamisi qoomár bar ka diingiís nee bambaór yaariir. 14Doori niri quutliyé' adór slambaree/i kar waageqaaqay. Nee umuúqo tloomaro kari loohatís dirós tidá' i dir'a. Nee slám umuúqo yaamaá kaahaare awa baraá tla/ángw tlawtí diriia'a kiri loohatís sleeme. 15Qoomaadae waawitú baraaká' yaamu nee múk urén, nee geeraharuusér slaqwara, nee múk daqaare, nee múk aleesleemuú koóm, nee umuúqo heewo, oo lawaalmo nee oo lawaalmoowooká, sleémeero tari nahhaát baraá mar'i, nee baraá gur'ér tla/u ar baraá tlom'í dirii'. 16Inooín tari tseé' ar afór ur, dír tlom'i nee dír tla/u, ta kaahi, “Atén ti harahue', atén ti lu/e', dír geerá gitsee/aá kudá' aa iwiiti gawaá kitangwduú aleesleemu, nee dír Deelmoó bee/iro. 17Asma Deeloodá' ur naa hardát ar Mungú nee Deelmoó bee/i sakwasleema kawa tleehhi, nee heé sihhiít bál deeloodae a heemá?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\