RUMI 10

1Hhaee'eé', aníng gár ni slaa' ar muunuúeé' sleémeero, nee gár ni fiririim dír Munguhe, as inooín, a gídaabá masók inooín kin ba/amis. 2Asma aníng a lamabu'uúm gídaabá, inooín ilakaaharu ngu ló'wa koná' as Mungú, ala xu'uti ngi kona'aaká. 3Asma inooín gan'amuuduú amór Mungú daáhh ngu xuiaaká. Inooín gan'amuuín ngun kilooín leelehhiitiyá'. Gawaá adoorihe inooín taa qaasi'iiká baraá gan'amuuduú amór Mungú daáhh. 4Asma Kristo hara'aya gan boo/eemiis. Gawaá adoorihe umuúqo heewo oo gwa haratlintii' ku gan'amuú i harafaar. 5Asma Musa ina gooín daanduú gan'amuudá' ta slaslay ar hara'aya kawa eeharahari, iri oó', “Heé adoodá' hara'aya i kat ga tlehhiít, inós i hoot ar adoodá'.” 6Ala gan'amuudá' ta slaslay ar haratlintaao, gár i kaahi a tí, “Kuúng ma kaahaar baraá muunuúwók i alé gídaabá, ‘Heé gawaá doorí tsa/ám a heemá?’ ” (Gídaabárós Kristo kunguwa baraá yaamuú i huuwi.) 7“Laqaá ma kaahaar, ‘Heé aweér amór múk aa qaátl i alé a heemá?’ ” (Gídaabárós a Kristo kunguwa gawtí huuwi baraá múk aa qaátl wa ale.) 8Ala gan'amuudá' gár i kaahi an tí gídaabá, “Axweesani ka dirók i tseew, i gawaá afkók, slám i baraá muunuúwók.” Axweesantí an axweesantadár haratlintaao, tidá' atén ta alki/iitaan. 9Asma kuúng Yesu bura ya/aán ar afkók, gídaabá inós a Aako, nee bara haratlintí' ar muunuúwók gídaabá, inós Mungú nguna waasle/atís baraá múk aa qaátl wa ale, daqaní kuúng a ba/aán. 10Asma hee in haratlintaatii' ar muuná, tam kuri gan'amuú i harafaar dír geerá Munguhe, nee afkose iri ya/án tam ba/ama gari sláy. 11Asma Gooi i kat gídaabá, “Heé inós gwa haratlintii' ku murekeesiiká.” 12Asma baraá kaangwihe gár dimbé i káhh dír heé Yahudi nee dír heé Yunaniro. Asma sleémeero Aakooín a wak. Nee daqaari'iimarós i bu'út dír umuúqo heewo, kudá' inós gu ateetima. 13Asma Gooi i kat gídaabá, “Umuúqo heewo kudá' umuú Aako gu ateetiím i ba/án.” 14Ala adór kur ateeti kudaádá' inooín ta haratlintati'iiká. Nee slám adór kur haratlintii'i kudaádá' iidíguuwós inooín taa axaasiiká. Nee iidíguuwós adór kur axaasi, bar heé gu alki/iít i kaahh. 15Nee slám hee adór ngur alki/iiti burkwa ya/aawiiká. Asma Gooi i kat gídaabá, “Mukdá' Ya/abtór hho' alki/iít hardahamuuín ku slaa' ló'wa ale.” 16Ala a mukdá' sleémeerowooká oo Ya/abtoodá' gaa iialooees. Asma Isaya i kaahi, “Aáko, ya/abtoodá' inooín naa axaasiyé' diirén wa ale, heé gaa haratlintii' a heemá?” 17Gawaá adoorihe gár haratlintaaór huwahuuw, a Ya/abtoodá' ta axaás, nee Ya/abtoodá' baraá axweesantá Kristo gan dáhh. 18Ala aníng an yaahaás gídaabá, “Inooín Ya/abtoodá' kaa axaasiikáhe?” Aasla'áy, inooín kaa axaás, asma Gooi i kat, “Afor'ín kaa axaás baraá yaamu sleémeeroowo, nee axweesanay'ín aa hardáh ay alhhe'eesoó yaamu.” 19Ala aníng a malé yaahaás gídaabá, “Dooqa múk Israeli Ya/abtoodá' gana tsaahhiiká?” Tam qoomár aáng ar Musawo Mungú ina qaroó oó', “Kuungá' gur'ee nu ót as múk xoorór hatlá', mukdá' kuungá' ta harafadita'aaká gídaabá tawa múk kilá'. Heé adoorí ga tleéhh a aníng. Slám kuungá' tari buhhá' dír múk xu'utír koomaaká as aníng.” 20Nee Isaya inós aa qiítl /aymi'iiká' ngiwa oó', “Múk aníng leelehhiitaaká, aníng ina sláy, nee múk aníng yaahamiisaaká, aníng tina geehhooeés dir'ín i alé.” 21Ala daanduú múk Israeliwo i kaahi, “Tlaatla/aangw sleémeerowo aníng dabaaeé' ina gan'aás dír múk iialooeemisaaká nee oo sageegawdén.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\