RUMI 4

1Ala gár ta ooaan a milá daanduú Abrahamuwo, baabuúrén oo baraá tlahhaay? Inós gár aa sláy a milá? 2Asma bar Abrahamu kuna gan'amuú i harafaár as tlehhemi'iiwós, inós i harín tiwa xirfayeemisi. Ala dír geerá Munguhe gár tis xirfayeemisi i káhh. 3Gooi gár i kat a milá? “Abrahamu Mungú guna haratlintií'. Haratlintaaoorós kari gan'amuú i harafaár amoorós i alé.” 4Ala dír heedaádá' gadiyér tleéhh, slaqweerós tidá' ka harafaariiká tawa tawo qeemu. Ala an hariímarós. 5Ala a gár diimbé dír heedaádá' oo tlehhema'aá koomaakahe, ala gár i kon a Mungú guna haratlintií', Mungúdá' heé tlakusmo gu gan'amuú i harafaár. Heé adoorí Mungú gun gan'amkuú i harafaar as haratlintaaoorós. 6Gaarí an gár Daudi sleeme ngisa oó' gídaabá, heé amohhoó' an kudá' Mungú aa gan'amkuú i harafaár oo tlehhema'aá koomaaká, 7“Múk amohhoó' an kudá' dakuúsar'ín taa gurtláy, nee awa tlakweemaaín taa tuntuúk. 8Heé amohhoó' a kudá' Aako i tlakweemaá i harafadiitiiká.” 9Xáy, amohhooarí dír kay káh a dír mukdá' taa al/utlíni, laqaá tam dír mukdá' taa al/utlinká sleeme? Asma adoodá' Gooi i kat ana qaroó ooaán gídaabá, “Abrahamu Mungú guna haratlintií'. Haratlintaaoorós kari gan'amuú i harafaár amoorós i alé.” 10Adór kura harafaár gan'amuú i alé a adoomá? A qoomár inós kuwa al/uútli, laqaá a qoomár inós kuwa al/utliiká? Abrahamu kuna gan'amuú i harafaár qoomár inós kuwa al/utliiká, ala a alaá al/utloorooká. 11Aluuwo kuri al/uútl. Al/utloorós a layár taa haniís nee Mungú gídaabá inós kwa gan'amuú i harafaár as haratlintaaoodá' i kon qoomár inós kuwa al/utliiká. Gawaá adoorihe Abrahamu iri baabuúín tleehhiít, mukdá' sleémeero oo taa al/utliniiká, kudá' haratlintaatiiá', as inooín sleeme kiwa gan'amuú i harafaari. 12Slám inós a malé baabuú mukdá' taa al/utlín. Ala a as al/utlo kiloseeká, ala a asma inooín baraá slafingw'ine haratlintaaoodár Abrahamu ngaa eehariyé', tidá' Abrahamu i kon iimír inós kuwa al/utliiká. 13Mungú al'axweesani gana haniís dír Abrahamu nee xwaylarós gídaabá inooín a aaluusér yaamu. Al'axweesantí kaa haniisiiká asma Abrahamu hara'aya ngiwa eehaár, ala kana haniís as adoodá' inós kuwa gan'amuú i harafaár nee Mungú as haratlintaao. 14Asma mukdá' hara'ayár eeharahaár, bar inooín a aaluuse, daqaní haratlintaao gídaabárós i káhh, nee al'axweesantá Mungú kaa hingeés. 15Asma hara'aya sakwasleemár Mungú gan huwaahúp, ala didár hara'aya iwa kahh, dakuús sleeme i káhh. 16Gawaá adoorihe muruudá' Mungú aa axweés dír Abrahamú i aleeró, sleemuuwós gár i ga/ay a haratlintaao. Gawaá adoorihe hee bir haratlintaaór kón, Mungú muruuwí guqo tawó haniis. Al'axweesantí a dír xwaylár Abrahamu sleémeerowo. Ala a dír kudá' kilooineeká awa hara'ayár Musa koomá', ala tam dír kudá' haratlintaaór Abrahamú koomá' sleeme. Asma inós dír atén sleémeerowo a baabá, 17adoodá' kara gooín gídaabá, “Án kuúng ugwa qaás tawa baabuú xoordaá yaariir.” Gawaá adoorihe inós an baabuú xoordaá yaariir dír geerá Munguhe, Mungúdá' inós aa haratlintií'. Mungúwí an kudá' múk aa qaatl gu slafíngw i hanimiís, slám an kudá' mura' sleémeero kudá' kaáhh gu ateetiím tawa adór muruú dáw. 18Qoomár haraxu'uti iwa kahh, inós ina haratlintií' ar haraxu'uti gídaabá, inós i baabuú xoordaá yaariir tleehhiit, adoodá' kura ádbáy gídaabá, “Adoorí an adór xwaylarók ir yaaruur.” 19Abrahamu inós kureeriwós tsiiruú wake naa nakaa/iyé'. Inós slaqwtós gari alqaytsiít gídaabá gwa'araaro aa nakaá/. Nee slám gídaabá xwaylár Sara aa tsatít. Ala tam adoorihe Abrahamu aa mune si'iiká baraá haratlintaaoorose. 20Inós al'axweesantá Mungú gaa xurér wa ariiká baloó ale. Ala haratlintaaoorós kana /uuruú i doók, Mungú guri xirfayeemiís. 21Nee slám al'axweesantá Mungú gari haraxuú' gídaabá Mungú ga aleesláy tleehhamooro, tidá' naa dir'eén i al'axweés. 22Gawaá adoorihe haratlintaaoorós kari gan'amuú i harafaár amoorós i alé. 23Axweesanaywí gooi i kat gídaabá, “Haratlintaaoorós kari gan' amuú i harafaár amoorós i alé.” Axweesanaywí kwaa gooinká as inós kilós, 24ala kuna gooín as atén sleeme. Asma tam atén sleeme ti gan'amuú i harafaar as haratlintaao, asma atén Mungú un haratlintaatiaán, kudá' Yesu, Aakoorén, ngwa waasle/atis baraá múk aa qaátl wa ale. 25Yesu inós kuna haniís as iwa gwaai as tlakweemaarén, nee kunguri waaslee/atís as atén tiwa gan'amuú i harafaari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\