RUMI 6

1Gár ta ooaan ala? An kumiitána baraá tlakweema as gurtleemu iwa ak doogin. 2Aasla'áy a adoosingeeká. Ateéká' aga qatlaan dír tlakweemaawo, ala adór atén tar malé hootaan baraá tlakweemaá wa ale a adoomá? 3Kuungá' kaangwí u xuá'aáke gídaabá, qoomár atén tiwa baatimiís as tawa dinku'uumisaan nee Kristo, a tina baatimiís as tawa dinku'uumisaan nee gwa'araarós. 4Atén tina baatimiís as tiwa haragaasi nee Kristo, nee gwa'araarós kawa dinku'uusaan. Ala ar loohír baatiísmoorene atén tina al foól nee inós, gwa'arár inós ira gwaá' an toorén, as atén ta hootaán ar slafíngw /abén, adór Kristo kungura waaslee/atís baraá gwa'arár wa ale ar aleesleemuú Mungú nee xirfuuwós. 5Asma adoodá' atén tira haragaasaán nee inós, qoomár tawa qatlaán ar adoodá' inós ira gwaá', atén tiqo malé haragaasaán nee inós ar tawa waaslee/aan sleeme ar adoodá' inós ira waasleé/. 6A xuaán gídaabá muneerén tidár aáng kaa kikií' dinkwa nee Kristo gawaá msalaábár i alé. Gaarí gár isa tleehharút a as /uuruuduú tlakweema oo baraarén i dirií' masók ku hhitín, as atén mawa lawaalér tlakweema tleehhitaán malé ale. 7Asma heé aa gwaa', inós kwaa gweér baraá lawaali'iimár tlakweemaawo. 8Ala atén barnaxes aga qatlaán dinkwa nee Kristo, a haratlintatiaán gídaabá atén a slafaán sleeme dinkwa nee inós. 9Nee slám a xuaán gídaabá, Kristo, alaá waasle/uuwose inós i gwaaiiká malé ale, slám inós i malé dahiiká baloó alé baraá /uuruú gwa'araaro. 10Asma inós iwa gwaá', a gídaabá ina gwaá' sagaáwa wák wa ale as daanduú tlakweema. Nee slafingwdá' hamí ir slafi, an in slaaf as Mungú wa ale. 11Gawaá adoorihe kuungá' sleeme masók tin harafaditá' tawa múk aa qaatl dír tlakweemaawo, nee tawa múk slaáf dír Munguhe baraá Kristo Yesuwo. 12Kuungá' ma ya/aamara' tlakweema slaqoohúng kuká' qatlá' ngiwa baaliya', nee ilatleerír slaqwa kawa eeharahada'. 13Nee slám kuungá' slaqoohúng mi hanmiisara' as kiwa ar gadiyuusi nee tlakweema, tawa adór xooslár tlehhema'aá ganaa'a'aaká. Ala kuungá' ti kiloohúng hanise' dír gadiyér Mungú i alé, as kuungá' Mungú kuwa sagadiyusa' ar slaqoohúng, slaqoohúng tawa adór xooslár tlehhema'aá ganaa'á'. 14Asma kuungá' tlakweema nu aleeslay'aaká nuwa sa waawuti'ina'. Asma kuungá' dír tay dir'a' a baraá waawuti'iimár hara'ayarooká, ala kuungá' a baraá waawuti'iimár gurtleemu. 15Adoorí gídaabárós a milá? A gídaabáhe tlakweema in tleehhaán as adoodá' atén tawa baraá waawuti'iimár hara'ayarooká, ala tawa baraá waawuti'iimár gurtleemu. Aasla'áy, adoosingeeká. 16Kuungá' kaangwí u xuá'aáke? Gídaabá kuungá' bir taa kiloohúng hanisé' amór aakookoo as kuwa sagadiyusa', nee kuwa iialooeemisa', kuungá' daqaní a lawaalér heedaádá' ta iialooeemisa'. Kuungá' bar lawaalér tlakweema, lawaali'iimarí gár i hup a gwa'ara, ala bar lawaalér iialooeemis, lawaali'iimarí gár i hup a gan'amu. 17Ala Mungú ku xirfayeesi. Asma kuungá' aáng a lawaalér tlakweema. Ala hamí intsaahhasadá' taa ilaoté', aga iialooesé' ló'wa ale ar mune sleémeero. 18Hám kuungá' tunda gweér baraá lawaali'iimár tlakweemaá wa ale, nee daxta kuungá' a lawaalér gan'amu. 19Tí ana oó' ar slaqsoó slafíngw muu, asma kuungá' kawa tsatsahhaanda'aaká. Kuungá' aáng slaqoohúng ina hanisé' kiwa ar gadiyuusi nee slasla/aaru'uuma nee dee/aanu. Tlehhemuú adoorí dee/aanu nguri huúw baraá slafingwhunge. Ala hám daxta kuungá' slaqoohúng na haniisaak kiwa ar gadiyuusi nee gan'amu. Tlehhemuú adoorí gár ni huwi a hhoohhooeesa. 20Qoomár kuungá' tawa lawaalér tlakweema, qoomaadaádae kuungá' gan'amu ugwa sagadiyusi'iiká. 21Qoomaadaádae gár taa sleeré' a milá? Gár taa sleeré' a muruuwí hám ta sa murumitá'aáke. Ala alhhe'eesoó muruuwí a gwa'ara. 22Ala hamí, kuungá' bar tunda gweér baraá lawaali'iimár tlakweemaawo nee tunduri lawaalér Mungú tleéhh, gár ta sleera' a muruudá' hhoohhooeesár huwahuúw. Nee alhhe'eesaywós a slafíngw alhhe'eesay wásl un sleerá'. 23Asma slaqwér tlakweema a gwa'ara, ala gár Mungú atén tir qay a slafíngw alhhe'eesay wásl baraá Kristo Yesu Aakoorén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\