1 CORINTIOS 12

1A' ni vale', vitz'in vatzik, uva' la etootzi isuuchil unq'a qijle'me' uve' ni taq' u Tiixhla Espíritu sqe. 2Tan ate' sek'u'l uva' tul ye'xnik ek'ujb'a't ek'u'l ti' u Kub'aale', as nik kuxh etaq' etib' sub'loj ti' etoksat iq'ii unq'a tze' tiixhe' uve' ye' ni tiine'. 3Esti'e' ni val sete uva' ye' la uch teesat umaj uxhchil iq'ii u Jesús, asoj a' u Tiixhla Espíritu la aq'on itxumb'al ti' talat u yole'. As ye'xheb'il la alon uva': «A' u Jesúse' u kuB'ooq'ole',» chaj la tale', asoj ye'l u Tiixhla Espíritu at tu u taanxelale'. 4As jit eela unq'a qijle'me' uve' ni taq' u Tiixhla Espíritu sqe. As uma'l kuxhe' u Tiixhla Espíritu uve' ni aq'on sqe. 5As jit eela unq'a aq'one' uve' nu kub'ane' ti' toksal iq'ii u Tiixhe'. As uma'l kuxh u kuB'ooq'ole' uve' ni aq'on u qaq'one'. 6As jit eela unq'a b'a'nile' uve' at kan sukuxo'l. As uma'l kuxhe' u Tiixhe' uve' ni b'anon unq'a b'a'nile' skajayil sukuxo'l. 7As ni taq' u Tiixhla Espíritu vib'a'nile' sqe skujununilaj, ti' uva' la kuloch ve't qib' sukuvatzaj. 8Tan at unq'a qitz'in qatzike' uva' aq'el itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu. As ati uva' ni taq' u Tiixhla Epíritue' itxumb'al ti' talat isuuchil u yole' uva' kat ik'uch Aak ste. 9As ati uva' at k'ujleb'al ik'u'l ta'n u Tiixhla Espíritu ti' ik'uchat u nimla b'a'nile' uva' tetz u Tiixhe'. As ati uva' ni tx'olon ib'a'nxisat unq'a aach'o'me' ta'n u Tiixhla Espíritu. 10As ati uve' kat taq' u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' ib'anat unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' xo'veb'al chittu'. As ati uva' at itxumb'al ti' talat isuuchil viyol u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu. As ati uva' kat taq' u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' ipal stuul ma tetz Tiixh u yole' uva' ni talpe' moj ye'le. As ati uva' kat taq' u Tiixhla Espíritu ti' iyolb'et ka't yolb'al. As ati uva' kat taq' u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' talat isuuchil unq'a yole' uva' ni talpu tu uma't yolb'al. 11As jank'al unq'a b'a'nile' uve' aq'el te unq'a qitz'in qatzike', as uma'l kuxh u Tiixhla Espíritu ni aq'on ste. As Aake' ni jatxon unq'a tijle'me' xo'l unq'a qitz'in qatzike' tuk' vitxumb'ale'. As Aak kuxhe' ootzin tetz ab'il la taq' Aak ste. 12Tan eche' b'an ta'n u kuchi'ole', tan uma'l kuxh u kuchi'ole'. As nimal chit tatine' skajayil. As echat chit b'an qa'n o' uva' o' niman tetz u Cristo, 13tan unvatzul kuxh qatine' sukuvatzaj ta'n u Tiixhla Espíritu, k'uxh o' tiaal Israel as k'uxh jit o' tiaal Israel. As k'uxh ato'k o' sk'amil k'atz umaj naj pet moj ye'le as unvatzul ve't qatine' sukuvatzaj, tan ti' uva' uma'l kuxh u Tiixhla Espíritu at tu u qaanxelale'. 14As eche' u kuchi'ole' tan ye'le uva' uma'l kuxh koj ni taq'onvukat. Pet kalab' kuxh taq'on ati. 15Tan eche' u qoje' tan la koj uchi uva' ech la tal ile': «Eche' in koj q'ab'. Esti'e' ye'l vokeb'al ti' u chi'ole',» chaj koj la tale'. As eche' ye' koj txeyel tib' u qoje' tuk' u kuchi'ole'. 16As eche' u kuxikine' tan la koj uch talata' uva': «Jit in b'aq' vatz. Esti'e' ye'l vokeb'al ti' u chi'ole',» chaj koj la tale'. As eche' ye' koj txeyel tib' u kuxikine' tuk' u kuchi'ole'. 17Tan asoj ta'n kuxh u b'aq' kuvatze' at ti' u kuchi'ole', as eche' la koj uch qab'in ve'te'. Asoj ta'n kuxh u kuxikine' at ti' u kuchi'ole', as eche' la koj uch kusijon ve'te'. 18As Tiixh kat k'ujb'a'n kan uva' ab'iste u taq'on u kuchi'ole' nib'an sijununila, eche' uva' nisa' Aak. 19Tan asoj uma'l kuxh ni taq'onvukat u kuchi'ole' skajayil, as va'len ve't tilone' u kuchi'ole' la ib'ane'. 20As k'uxh kalab' kuxh taq'on u kuchi'ole' ati, as uma'l kuxhe' u kuchi'ole'. 21Esti'e' uva' ye' la uch talat u b'aq' kuvatze' te u kuq'ab'e' uva': «Ye'l atxa'ke' svi',» chaj koj la tale'. As mita'n u kuvi'e' la alon te u qoje' uva': «Ye'l atxa'ke' svi',» chaj koj la tale'. 22Pet jit'e'che' tan ab'iste u tetz u kuchi'ole' uva' b'iil kuxh ni taq'onve' uva' ni qile', as a'e' uve' pal chit itxakon sqi'. 23As unq'a tatin u kuchi'ole' uve' ye'l kuxh iq'ii sukuvatz, as a'e' uve' nu kub'aju. As unq'a tatin u kuchi'ole' uva' ye' b'a'n sqe uva' la ilpi, as a'e' uve' ni chit kuxo'ni. 24Pet ech koj unq'a tatin u kuchi'ole' uva' la uch tilpe', tan ye'xhkam ni titz'al sti'. Pet at kuxhtu'. As ech kat ib'an ve't u Tiixhe' ti' ik'ujb'a't unq'a tatin u kuchi'ole' svatzaj, tan kat toksa ve't Aak iq'ii u kuchi'ole' uve' ye'l kuxh itxa'k sqi'. 25Aq'al uva' ye' la tal umaj u kuchi'ole' teesat tib' k'atz unq'a imoole'. Pet eela chit la el u kuchi'ole' svatzaj ti' ilochat tib' skajayil. 26Tan asoj ni paleb'e unb'ooj u kuchi'ole' umaj k'axk'o, as kajayil chit u kuchi'ole' ni nachon u ch'o'me'. Asoj la ik'ul unb'ooj u kuchi'ole' umaj b'a'nil, as kajayil chit u kuchi'ole' nichiib' ve'te'. 27Esti'e' ni val sete, tan ech qatine' k'atz u Cristoe' eche' b'an ta'n u kuchi'ole', tan unvatzul kuxh qatine' sukuvatzaj tuk' u Cristo. 28Pet kat taq' ve't u Tiixhe' qijle'm, o' uva' o' niman tetz Aak. As at o' uva' o' apóstol. As at o' uva' o' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As at o' uva' o' chusunaal. As at o' uva' ni k'uchun unq'a nimla b'a'nile' uva' tetz u Tiixhe' uve' nim talche'. As at o' uva' ni b'a'nxisan unq'a aach'o'me'. As at o' uva' at kutxumb'al ti' kulochat u kumoole'. As at o' uva' ni ilon isuuchil unq'a qitz'in qatzike'. As at o' uva' nu kuyolon tu uma't yolb'al. 29Pet jit kajayil o' uva' o' apóstol. As jit kajayil o' uva' o' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As jit kajayil o' uva' o' chusunaal. As jit kajayil o' uva' o' k'uchul tetz vinimla b'a'nil u Tiixhe' uva' nim talche'. 30As jit kajayil o' uva' nu kub'a'nxisa unq'a aach'o'me'. As jit kajayil o' nu kuyolon tu uma't yolb'al. As jit kajayil o' ni alon isuuchil uma't yolb'al. 31Pet la val sete, okoj ex tilil ti' ejajat te u Tiixhe' ti' uva' la taq' Aak etijle'm uva' techal la txakon sexo'l. As cheel tuk unchus ve't ex ti' uma't txumb'al uva' at pal ti' unq'a txumb'ale' skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\