1 CORINTIOS 13

1Tan k'uxh la untx'ol unjoltu unq'a yolb'ale' uve' niyolb'e unq'a tename' as tuk' unq'a yolb'ale' uve' niyolb'e unq'a ángel, as tul ye' la unxo'ni u vitz'in vatzike', as ye'xhkam la untx'ol stuk', tan ech kuxh ine' eche' umaj ch'ich' uva' la kuxh ch'ene'nani. 2As k'uxh at vijle'm ti' valat isuuchil unq'a yole' tetz u Tiixhe', as k'uxh la pal in tu vitxumb'al u Tiixhe' uve' ye' nik ipal unq'a uxhchile' stuul na'ytzan, as k'uxh at untxumb'al ti' unq'a vee' skajayil, as k'uxh k'ujle'l unk'u'l ti' uva' la val iq'ajsal b'en umaj vitz ti' ib'en ik'ujb'a't tib' tu uma't atinb'al, as tul ye' nunxo'ni u vitz'in vatzike', as ye'l kuxh itxa'ke' uve' nunb'ane'. 3As k'uxh la voya unq'a unmeeb'ale' skajayil te unq'a meeb'a'e', as k'uxh la vaq' vas unchi'ole' tz'e'saloj ti' valat viyol u Tiixhe', as ye' nunxo'ni unq'a vitz'in vatzike', as ye'l itxa'ke' uve' nunb'ane'. 4Tan asoj la kuxo'ni ve't u qitz'in qatzike' tuk' vib'a'nil u Tiixhe', as la kukuy unq'a qitz'in qatzike'. As la kub'an b'a'nil ste. As ye' la ch'o'n qaamae' sti'. As ye' la kuje'sa qib' vatz unq'a qitz'in qatzike'. As ye' la qoksa je' kuq'ii svatz. 5As sula aama o' la ib'an vatz u qitz'in qatzike'. As jit kuxh u qetze' la qitz'a. As ye' la qaq' tokeb'al u ulchil vi'e'. As ye' la qaq' ipaav u qitz'in qatzike' tu u qaanxelal. 6As ye' la txuq'txun o' ti' u va'lexhe'. Pet a' la txuq'txunkat o' ti' u jikla txumb'ale'. 7Asoj la kuxo'ni u qitz'in qatzike', as k'uxh kam kuxh la kupaleb'e as la kukuye'. As la kuxh kunima qib'. As k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u Tiixhe' uva' a' u b'a'ne' nib'an Aak te u qitz'in qatzike'. As la kukuy qib' sukuvatzaj. 8As ye'l iya'teb'al u xo'niib'e'. Pet ech koj u tijle'm unq'a uxhchile' ti' talat isuuchil viyol u Tiixhe', tan tuk motxoje'. As tuk paloje' u tijle'm unq'a uxhchile' ti' talat ve't ka't unq'a yolb'ale'. As tuk paloje' u tijle'm unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al ti' talat isuuchil unq'a yole' uva' kat ik'uch Aak ste. 9Tan atil vitxumb'al u Tiixhe' uva' ye' ootzimal sqa'n cheel. As atil isuuchil viyol u Tiixhe' uva' ye' ootzimal sqa'n ti' uva' la qal te u kumoole'. 10As tul la ilej ve't u q'iie' uva' la tzojpu ve't unq'a vee' uva' itz'amal kan ta'n u Tiixhe', as jank'al unq'a txumb'ale' uve' b'iil kuxh ootzimal sqa'n cheel as la sotz ve'te'. 11As tul uva' inik tal xaak, as echik unyolone' eche' umaj tal xaak, as echik untxumb'aline' eche' umaj tal xaak. Pet tul kat ok ve't in najil, as kat vaq' ve't kan unq'a ne'la chaj txumb'ale'. 12As ech u kutxumb'ale' cheel eche' tilat tib' umaj uxhchil tu umaj ilonb'al uva' tokix kuxh tilone'. Pet la ilej ve't uma'l u q'ii uva' la til ve't tib' kuvatz tuk' u Jesús. As atil vitxumb'al Aake' uva' ye' ootzimal sqa'n cheel. As tul la ilej u q'iie', as la qootzi ve't vitxumb'al u Jesús eche' tootzit o' Aak. 13As oxva'l unq'a txumb'ale' ati uva' ye' la pali. As a'e' u k'ujleb'al kuk'u'le', tuk' u b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e', tuk' u xo'niib'e'. Pet a' u xo'niib'e' uva' nim talche' ti' ka't unq'a txumb'ale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\