1 CORINTIOS 2

1Vitz'in vatzik, tul kat b'ex in sexo'l ti' valat viyol u Tiixhe' sete b'axa, as ye'le uva' acha'v koj chit unyolone' tul kat yolon in. As jit tuk' untxumb'al kat yolonkat in sexo'l. 2Pet kat voksa tunvi' uva' ta'n kuxh u yole' la val sete ti' u Jesucristo, as ti' uva' kat kam Aak vatz u kuruse'. 3As ye'lik kuxh maas vitz'ab'al ati tul uva' atik in sexo'l. As va'lik chit unt'unt'uche' ta'n xo'vichil. 4Esti'e' uva' jit tuk' vuntxumb'ale' kat valkat u yole' sete. Pet kat ik'uch u Tiixhla Espíritu viyak'ile' ti' valat u yole' sete, 5aq'al uva' jit tuk' itxumb'al umaj naj la ek'ujb'a'kat ek'u'l ti' u Jesucristo. Pet la ek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak ta'n u Tiixhe' uva' kat yak'insan etaama. 6As tuk' txumb'al ni valkat u yole' xo'l unq'a uxhchile' uve' yak'innal ve't u k'ujleb'al ik'u'le' ti' u Tiixhe'. Pet jit unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' nuntxakonsa eche' nib'an unq'a ijlenaale' tuk' vitxumb'ale', tan tuk kuxh sotzoj chajnaje' tuk' vitxumb'ale'. 7Pet a' u txumb'ale' ni vale' uva' tetz u Tiixhe' uva' Aak kuxh ootzinik tetz b'axa. As a' u txumb'ale' uva' alik kan ta'n Aak ti' ib'anat Aak sqi' ti' qootzita' uva' nim talchu ve't u Aak, tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e' skajayil. 8As ye'l umaj ijlenaal uva' at vatz u tx'ava'e' uva' kat ootzin u vitxumb'al u Tiixhe'. Tan kat koj pal chajnaj stuul uva' nim talchu u Jesús, as ye'le'xh u Jesús kat iyatz' chajnaj vatz u kuruse'. 9As k'uxh ye' ootzimal u txumb'ale' ta'n unq'a ijlenaale', pet ech koj o', tan ootzimal sqa'n, eche' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ye'l umaj uxhchil kat ilon, as ye'xheb'il kat ab'in, as mita'n kat itz'al u nimla b'a'nile' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile' uva' la xo'nin Aak, ti'k u yole'. 10As a'e' uve' kat ik'uch ve't u Tiixhe' sqe ta'n u Tiixhla Espíritu, tan a' u Tiixhla Espíritu ootzin tetz unq'a txumb'ale' skajayil tuk' unq'a txumb'ale' uva' ta'n u Tiixhe' ootzin tetz. 11Tan ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al u naje'. Pet a' kuxh u naje' ootzin tetz vitxumb'ale' tuk' u taanxelale'. As echat u Tiixhe', tan ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al Aake'. Pet ta'n u Tiixhla Espíritu ootzin tetz. 12As eche' a' koj tzaanajkat u kutxumb'ale' k'atz unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale', tan kat taq' u Tiixhe' u Tiixhla Espíritu sqe, aq'al uva' la pal o' tu unq'a b'a'nile' uva' oyamal sqe ta'n Aak. 13As tuk' unq'a yole' ni valkat isuuchil unq'a b'a'nile' sete uva' kat ichus u Tiixhla Espíritu sve. As eche' a' koj unq'a yole' ni vale' uva' kat unchus tuk' untxumb'al. Pet a' u Tiixhla Espíritu ni lochon in ti' valat isuuchil u yole' uva' tetz u Tiixhe'. 14As ech koj unq'a uxhchile' uve' ye'l u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale', tan jit kuxh latz' viyol u Tiixhe' sti'. As ye'l kuxh itxa'k ste. Esti'e' uva' ye' nipal unq'a uxhchile' tu visuuchil u yole', tan a' kuxh unq'a uxhchile' la ootzin isuuchil u yole', ab'il uva' at ve't ok u Tiixhla Espíritue' tu u taanxelale', 15tan ab'il uve' at u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale' as at itxumb'al ti' tootzit isuuchil unq'a vee' tetz u Tiixhe'. Pet ab'il uva' ye'l u Tiixhla Espíritu ato'k tu u taanxelale', tan ye' la pal stuul ti' talat isuuchil kam b'an ta'n u uxhchile' uva' at ve't ok u Tiixhla Espíritue' tu u taanxelale', 16eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ye'xheb'il la chusun u Tiixhe', tan ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al Aake', ti'k u yole'. Esti'e' ni val sete uva' ye'xheb'il la pal stuul ti' talat isuuchil kam b'an ta'n u qaanxelale', tan at vitxumb'al u Kub'aal Jesucristo tu u qaanxelale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\