1 CORINTIOS 5

1Tan ni vab'i uma'l u yol seti' uva' atiltel u va'lexhla txumb'ale' sexo'l. As mita'n kuxh unq'a tename' uve' ye' ootzin tetz viyol u Tiixhe' ni b'anon u va'lexhla txumb'ale' eche' uve' nib'anax sexo'l, tan at uma'l uxhchil uva' ixqelimal u tixqel vib'aale' sta'n. 2¡As aya'l kuxh b'a'n sete, tan ye'xhkam netal ti' u naje'! As ye'le uva' kat koj txumun ex ti' uve' nib'an naj. As kat koj eteesa el naj sexo'l. 3As eche' in, tan k'uxh ye'l in at in sexo'l, poro at u vaanxelale' sek'atz. As ile' ni val sete uva' kat unb'anlu ve't isuuchil u naje' uve' ni b'anon u va'lexhe'. As eela kuxh stuk' uva' at in sek'atz. 4As la val sete, la emol etib' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús. As la atin u vaanxelale' sek'atz la ib'ane'. As a' u Kub'aal Jesús la lochon ex 5ti' etaq'at ve't ok u naje' tiq'ab' u Satanás, aq'al uva' la k'axb'isal vichi'ol naje'. As tul la ilej ve't u q'iie' ti' u tuleb'al u Kub'aal Jesús, as ye' la tz'ejxu ve't u taanxelal naje'. 6Tan ye' b'a'ne' uva' la eje'sa ve't etib' tul uva' at unq'a va'lexhla txumb'ale' sexo'l. ¿As ma ye' nib'en b'a sete uva' tuk' kuxh unb'iil u tx'amla iq'otil u paane' as la tx'amte' viq'otile' skajayil? 7As la val sete, la eteesa el u va'lexhe' sexo'l eche' teesat el unq'a tiaal Israel u tx'amla q'otae' tu unq'a ikab'ale' tu u nimla q'iie'. As ech ve't exe' eche' u b'a'nla q'ota la eb'ane', tan ye'l ve't epaav at vatz u Tiixhe'. Tan kat yatz'pu u Cristo sqi' ti' teesat el u kupaave' eche' nik tulb'el u kaneero'e' tu u nimla q'iie' uva' pascua. 8Esti'e' uva' la kub'an u b'a'ne' eche' inimal u nimla q'iie'. As ye' la kub'an u va'lexhe'. Pet jik koj chit la kub'an u b'a'ne'. As aya'l chit kuk'u'l ti' kub'anata', tan ech o'e' eche' u q'otae' uva' ye'l tx'am at sxo'l. 9As k'uxh ma't untz'ib'at b'en sete uva' ye' la emolo etib' tuk' unq'a uxhchile' uve' eq'omal u va'lexhla txumb'ale' sta'n, 10as ye'le ta' uva' a' koj kat val b'en sete uva' ye' la uch eyolon tuk' unq'a uxhchile' uve' va'lexh kuxh itxumb'al. Eche' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh u puaje' ato'k taama sti', as ni teesa puaj ti' vimoole' tuk' u chuli yole', moj unq'a nachol tze' tiixhe'. As ech koj isuuchil u yole' uva' kat val b'en sete. As techal la eteesa etib' xo'l unq'a tename' skajayil. 11Pet tu u u'uje' tuk untz'ib'akat b'en isuuchil u yole' sete ti' uva' ye' la emolo etib' tuk' unq'a uxhchile' uva' nimamal u Tiixhe' sta'n uva' ni tale'. As tul nitel ib'an u va'lexhe', eche' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh u puaje' ato'k taama sti', tuk' unq'a nachol tze' tiixhe', tuk' unq'a uxhchile' uva' nipaatzine', tuk' unq'a q'ab'a'mile', as tuk' unq'a eesan puaje' ti' vimoole' tuk' chuli yol. As jank'al unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' as ye' la uch etx'a'n stuk'. 12As ye' vokeb'al ti' unb'anat isuuchil unq'a uxhchile' uva' jit kumool qib' stuk' ti' inimal u Tiixhe'. ¿As ma ye' nib'en sete uva' exe' la b'anon isuuchil unq'a uxhchile' uve' at sukuxo'l? 13Tan Tiixhe' la b'anon isuuchil unq'a uxhchile' uve' jit kumool qib' stuk' ti' inimal Aak. Esti'e' ni val sete uva': Eteesataj u uxhchile' sexo'l uve' ni b'anon u va'lexhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\