1 CORINTIOS 8

1As cheel tuk untzaq'b'e b'en uma't u yole' uve' kat ech'oti sve ti' unq'a echb'ub'ale' uve' ni toksal vatz unq'a tze' tiixhe'. Tan ootzimale' sqa'n uva': «At ve't kutxumb'al,» ch'ex netale'. As je'saib' kuxhe' neb'ane' tuk' vetxumb'ale'. Pet aal la kuloch qib' ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Tiixhe' ti' kuxo'nit qib' sukuvatzaj. 2Tan asoj at umaj uxhchil la ije'sa tib' ti' uva' at ve't itxumb'al ni tale', as a'e' uve' b'iil kuxh itxumb'al ati. 3Pet ab'il uva' ni xo'nin u Tiixhe', as a'e' uva' at ve't ok ta'n Aak xo'l vitename'. 4As esti'e' uva' tuk val sete ti' unq'a echb'ub'ale' uve' kat oksal vatz unq'a tze' tiixhe': Tan ootzimal sqa'n uva' uma'l kuxh Tiixh ati. As ye'l kuxh itxa'k unq'a tze' tiixhe' vatz u tx'ava'e'. 5As at unq'a kame' uva' ni toksa unq'a tename' sitiixh, as moj unq'a vee' uva' at vatz u almika'e' as moj unq'a vee' uva' at vatz u tx'ava'e', tan an chite' uva' nimal kuxh unq'a tiixhe' ati uve' ni talpe' tuk' unq'a b'ooq'ole' unpajte. 6Pet ech koj o', tan uma'l kuxh kuTiixh ati. As a'e' u Kub'aale' uve' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. As esti'e' at ve't o' vatz u tx'ava'e' ti' kunimat Aak. As uma'l kuxh u kuB'ooq'ol ati. As a'e' u Kub'aal Jesucristo uva' ta'n vib'a'nile' as at ve't unq'a vee' skajayil. As at ve't kutiichajil ta'n Aak unpajte. 7As jit kajayil unq'a uxhchile' ootzin tetz uva' uma'l kuxh Tiixh ati, tan at unq'a uxhchile' uva' chiannal ste ti' toksat iq'ii unq'a tze' tiixhe'. As nitel kuxh techb'u unq'a echb'ub'ale' uve' kat oksal vatz unq'a tze' tiixhe'. Pet ni tal je' vitxumb'ale' ste uva' va'lexh nib'ane', tan ye'xh yak'inoj u k'ujleb'al ik'u'le'. 8Pet ech koj o', tan at sukuk'u'l uva' jit ti' qechb'ut umaj echb'ub'al kat okkat o' k'atz u Tiixhe'. As k'uxh ni qechb'u as moj ye'le, poro ye'l tokeb'al ti' qok k'atz u Tiixhe'. 9Pet la val sete, k'uxh la uch etechb'ut unq'a echb'ub'ale', as atoj sek'u'l uva' at ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' ye'xh yak'inoj u k'ujleb'al ik'u'le'. As ye' la uchi uva' la ku' tu paav ta'n uve' neb'ane'. 10Tan asoj la til umaj qitz'in qatzik etechb'ut u echb'ub'ale' tu u atinb'ale' uva' atkat umaj tze' tiixh, as la ok xe' taama ti' techb'ut unq'a echb'ub'ale' uva' ma't toksal vatz unq'a tze' tiixhe'. As tul ye'xnaj yak'in u k'ujleb'al ik'u'le'. 11As ti' kuxh vatxumb'ale' ta' uve' naale' la tz'ejxukat u qitz'in qatzike' uve' kat kam u Cristoe' sti'. 12Tan eyansa ve't itxumb'al u qitz'in qatzike' uva' ye' yak'innal u k'ujleb'al ik'u'le', as la paavin ex vatz u qitz'in qatzike' as vatz u Cristo unpajte. 13Esti'e' ni val sete, tan asoj la yan itxumb'al umaj qitz'in qatzik ti' vechb'ut chib' as ye'l unpajtoj la vechb'u ve't chib', aq'al uva' ye' la paavin ve't u qitz'in qatzike' sva'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\