1 XHUN 3

1Qitz'ataj uva' xo'n chit o' te u Tiixhe'. As esti'e' kat toksa ve't o' Aak sme'al ik'aolil. As achveb'al chit qatine', tan o' ve't me'al ik'aol Aak. Pet ye' ni pal unq'a tename' stuul uva' o' me'al ik'aol u Tiixhe', tan ye' ootzimal Aak ta'n unq'a tename'. 2Vitz'in vatzik, exe' uva' xo'n ex sve, tan ¡o' ve't me'al ik'aol u Tiixhe' cheel! As k'uxh ye' qile'te kam unjoltu unq'a b'a'nile' uva' tuk taq' Aak sqe, as at ve't sukuk'u'l uva' tul la ul u Jesúse' vatz u tx'ava'e' unpajte, as ech ve't o'e' eche' Aak la ib'ane'. As la qil ve't Aak kam ika'y Aak. 3As jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' uva' tul la ul Aak unpajte, as ech o'e' eche' Aak la ib'ane', as ye' nu kusa' uva' la paavin o'. Pet ech la kub'ane' eche' uva' nib'an Aak, tan ye'l unb'ooj va'lexh nib'an Aak. 4As ab'il uva' la paavini, as nipaasa tzii vatz u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, tan paave' u paasan tziile' vatz u tzaq'ite'. 5As ootzimale' sqa'n uva' kat ul ve't u Jesucristo ti' teesat u paave' sukuk'atz, tan ye'l paav at k'atz Aak. 6As ab'il uva' chab'amal tok k'atz Aak, as ye' la toksa ve't taama ti' ipaavine', tan ab'il uva' nitel kuxh toksa taama ti' ipaavine', as ye' paloj stuul kam u tijle'm u Jesús. As ye' ootzimal Aak sta'n. 7Vitz'in vatzik, ye' la etaq' etib' maxtib'eloj, tan ab'il uva' ni niman u jike', as a'e' uva' jik itxumb'al eche' u Jesús, tan jik chit itxumb'al Aak. 8Pet ab'il uva' la kuxh toksa taama ti' ipaavine', as echene' k'atz u tx'i'lanaje', tan a' u tx'i'lanaje' kat paavin b'axa tul ye'xnik icheesa u Tiixhe' unq'a uxhchile'. As esti'e' uva' kat ul viK'aol u Tiixhe' vatz u tx'ava'e' ti' teesal iq'ii u paave' uva' ixe'tisa u tx'i'lanaje'. 9As ab'il uva' ime'al ik'aol u Tiixhe', as at ve't itiichajil k'atz Aak. As ye' ni toksa taama ti' ipaavine', tan a' vib'a'nil u Tiixhe' chab'amal ve't tatin sk'atz uva' eche' umaj iia. As ye' la uch toksat ve't taama ti' ipaavine', tan ti' uva' ime'al ik'aol ve't u Tiixhe'. As at ve't itiichajil k'atz Aak. 10As ech tootzile' uva' ab'iste unq'a me'al ik'aol u Tiixhe', as ab'iste unq'a me'al ik'aol u tx'i'lanaje'. Tan ab'il uva' ye' ni b'anon u jike' as ye' nixo'ni unq'a titz'in tatzike', as jit tetz u Tiixhe'. 11Tan eche' u yole' uva' kat etab'i tul uva' kat enima u Jesús: La kuxo'ni ve't qib' sukuvatzaj. 12As echenik kub'ane' eche' uva' kat ib'an u Caín tan tetzik u tx'i'lanaje' naj. As iyatz' ve't naj u titz'ine'. ¿As kam sti' q'i iyatz' kuxh u Caín u titz'ine'? Tan ti' uva' a' unq'a va'lexhe' nik ib'an u Caíne'. Pet ech koj u titz'in naje', tan a' u b'a'ne' nik ib'an naj. 13Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, uva' ye' la sotz ek'u'l tul uva' la chi'an taama unq'a tename' seti' uve' ni b'anon u va'lexhe'. 14As la kuxo'ni qib' sukuvatzaj tuk' unq'a qitz'in qatzike', tan a' ve't texhlal tetz uva' ye'l o' kamnal o' vatz u Tiixhe'. Pet at ve't kutiichajil k'atz Aak ti' chit ib'ene'. As ab'il uva' ye' xo'n unq'a titz'in tatzike' ste, as ech ve't tatine' eche' kamnaj vatz Aak. 15As jank'al unq'a uxhchile' uve' ni chi'an taama ti' unq'a titz'in tatzike', as eela vitxumb'ale' tuk' umaj yatz'ol aama. As ootzimale' sqa'n uva' ye'l umaj yatz'ol aama at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 16As ti' uve' kat ib'an u Jesucristo sqi', as la qootzi ve'te' uva' kam isuuchil u xo'niib'e', tan kat taq' tib' Aak kamoj sqi'. As echat la kub'ane', tan la qaq' qib' ti' ilochax unq'a qitz'in qatzike' unpajte. 17As ab'iste o' uva' la qil umaj qitz'in qatzik uva' meeb'a' chittu', as ye' la uch qalata' uva' xo'n ve't u qitz'in qatzike' sqe, asoj ye'xhkam chit unb'ooj la qaq' ste as tul at tx'iib'al kuq'ii. 18Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, jit kuxh u kuyolone' la alon uva' xo'n ve't u qitz'in qatzike' sqe. Pet kuk'uchtaj tuk' unq'a b'a'nile' uva' la kub'ane' uva' tu chit ijikil la kuxo'ni ve't u qitz'in qatzike', 19tan ech qootzite' uva' o' tetz u jikla Tiixhe'. As ye'l o' la xo'v o' vatz Aak. 20As tul la tal u kutxumb'ale' sqe uva' ye'l kutxa'k vatz Aak, as atoj sukuk'u'l uva' ootzimal ta'n Aak skajayil. As nim talche' vib'a'nil Aake' sqi' ti' uve' ni tal u kutxumb'ale' sqe. 21Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, asoj ye' nixochon je' u kutxumb'ale' sqe, as ye'l o' la xo'v o' ti' kunachat Tiixh. 22As k'uxh kam kuxh b'a'nil la kujaj te Aak as la kuk'ule', tan nimamal unq'a itzaq'it Aake' sqa'n. As kub'ane' kam uva' b'a'n te Aak. 23As a' u tzaq'ite' uva' alel kan ta'n Aak ti' uva' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' viK'aol u Tiixhe' uva' Jesucristo. As la kuxo'ni ve't qib' sukuvatzaj eche' uva' alel kan sqe ta'n Aak, 24tan ab'il uva' la niman u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As a'e' uva' chab'amal ve't tok k'atz Aak; as chab'amal ve't tok Aak sk'atz unpajte. As ti' uva' kat taq' ve't ku' tzan u Jesús u Tiixhla Espíritu tulaj unq'a qaanxelale', as ech qootzite' uva' chab'amal ve't qok k'atz Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\