1 XHUN 4

1Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as jit kajayil unq'a yole' la enima. Pet lanal pal ex stuul ma a' tzaanajkat u yole' xe' u Tiixhe' moj ye'le, tan nimal unq'a uxhchile' paxin tib' vatz u tx'ava'e' uva' nu kuxh toksa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As chulin yol kuxhtu'. 2As jank'al unq'a uxhchile' uva' ni alon uva' ech u Jesucristo eche' naj tul kat ul Aak vatz tx'ava', as a' uxhchile' uva' tetz u Tiixhe'. As a' u Tiixhla Espíritu ni aq'on u tootzib'ale'. 3Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' la alon uva' jit ech u Jesucristoe' eche' naj tul kat ul vatz tx'ava'. As jit u Tiixhe' ni aq'on itxumb'al. Pet a' tzaanajkat vitxumb'ale' xe' u naje' uva' ni toksa tib' Cristoil tan ab'imal seta'n uva' la uli. As at ve't unq'a va'lexhla txumb'ale' vatz u tx'ava'e' cheel. 4Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as ex ve't tetz u Tiixhe'. As esti'e' ye' kat etaq' etib' maxtib'eloj te unq'a chulin yole', tan ye' la lejon u aq'ol tetz vitxumb'al unq'a chulin yole' ti' u Tiixhla Espíritu uva' ni aq'on etxumb'al. 5As eche' unq'a chulin yole', tan vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe' vitxumb'ale'. Esti'e' uva' ninima ve't unq'a tename' viyol unq'a chulin yole', tan vatz tx'ava'illa yol kuxhe' viyole'. 6Pet o' uva' o' apóstol, as o' ve't tetz u Tiixhe'. As ab'il uva' ootzin tetz u Tiixhe', as a'e' uva' ni niman u yole' uva' nu kuchuse'. Pet ab'il uve' ye' ootzin tetz u Tiixhe', as ye' ninima. As ech qootzit ve'te' uva' ab'il ato'k u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale', as ab'il uva' ye'l u Tiixhla Espíritu ato'k tu u taanxelale', tan ti' uva' a' u chuli yole' ninima. 7Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as kuxo'nitaj qib' sukuvatzaj, tan a' u Tiixhe' ni aq'on kutxumb'al ti' kuxo'nit qib' sukuvatzaj. As jank'al o' uva' nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj, as o' me'al ik'aol Aak, tan ootzimal ve't Aak sqa'n. 8Pet ab'il uva' ye' nixo'ni tib' svatzaj as ye' ootzimal u Tiixhe' sta'n, tan nime' vib'a'nil u Tiixhe' nib'an sqi'. 9As a' kat ik'uchkat Aak vinimla b'a'nile' sqi', tan kat taq' tzan Aak unch'i'til viK'aole' vatz u tx'ava'e' ti' uva' at ve't kutiichajil k'atz Aak ta'n vib'a'nil viK'aole'. 10As a' tzaanajkat u xo'niib'e' xe' u Tiixhe', tan jit o'e' kat xo'nin Aak b'axa. Pet Aake' kat xo'nin o' b'axa. Esti'e' kat ichaj ve't tzan Aak viK'aole' ti' ichooat u kupaave'. 11Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, tan ti' uva' kat ixo'ni o' u Tiixhe', as echat chit la kub'ane' unpajte tan la kuxo'ni ve't qib' sukuvatzaj. 12As ye'xheb'il kat ilon u Tiixhe'. Pet tul nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj, as a' texhlal tetze' uva' at ve't ok u Tiixhe' tu u qaanxelale'. As ti' u b'a'ne' uva' nu kub'ane' tuk' vib'a'nil Aake', as nik'uche' uva' xo'n chit unq'a tename' te Aak. 13As kat toksa ve't ok u Tiixhe' u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale'. Esti'e' uva' ootzimal ve't sqa'n uva' at ve't ok o' k'atz Aak; as at ve't ok Aak tu u qaanxelale' unpajte. 14As jank'al o' uva' o' apóstol, as kat qil ve't viK'aol u Tiixhe'. Esti'e' nu kupaxsa yol xo'l unq'a tename' uva' kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' vatz u tx'ava'e' ti' iq'alpul unq'a tename' skajayil. 15As ab'il uva' la niman uva' iK'aol u Tiixhe' u Jesús, as a'e' uva' at ve't ok u Tiixhe' tu u taanxelale'; as at ve't ok k'atz Aak unpajte. 16As ootzimal ve'te' sqa'n uva' xo'n ve't o' te u Tiixhe'. As k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak uva' ato'k chit taama Aak ti' kuxo'nile', tan xo'n chit unq'a tename' skajayil te Aak. As ab'il uva' ato'k taama ti' ixo'nit Aak, as ti' ixo'nit unq'a tename', as a'e' uva' at ve't ok k'atz Aak. As at ve't ok Aak tu u taanxelal unpajte. 17As esti'e' ye' la xo'v o' vatz u Jesucristo tul la ilej ve't u q'iie' uva' la ul ib'an Aak isuuchil unq'a tename' skajayil, tan ootzimale' sqa'n uva' kat iyak'insa u Tiixhe' u qaanxelale' ti' uva' la kuxo'ni qib' sukuvatzaj. As la kuxo'ni unq'a tename' unpajte, tan ech qatine' xo'l unq'a tename' eche' u Jesús. 18As jank'al o' uva' ootzimal sqa'n uva' xo'n chit o' te Aak, as ye' la xo'v ve't o' vatz Aak, tan jik chit nu kuxo'ni Aak. As jik chit nixo'ni o' Aak unpajte. Esti'e' ye' la xo'v o' vatz Aak, tan ootzimal sqa'n uva' kat iyak'insa ve't u Tiixhe' tu u qaanxelale' ti' uva' la kuxo'ni qib' sukuvatzaj as tuk' unq'a tename' unpajte. Pet ech koj u uxhchile' uva' nixo've' ti' uva' tuk uloj u k'axk'oe' sti' ta'n u Tiixhe', as a'e' uva' ye' nixo'nin Aak tijikil. 19As a' u Tiixhe' kat xo'nin o' b'axa. As esti'e' uva' xo'n ve't Aak sqe unpajte. 20Asoj ab'il la alon uva': «Xo'n ve't u Tiixhe' sve,» chaj la tale', as tul nichi'an taama ti' u titz'in tatzike' uva' ni niman u Jesús, as a'e' chulin yol, tan asoj ye' xo'n u titz'in tatzike' ste uva' na'l svatz, as ¿a' kol chit u Tiixhe' q'a la ixo'ni uva' ye' na'l svatz? 21As kunimataj u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' xo'n u Tiixhe' ste, as xo'ne' unq'a titz'in tatzike' ste unpajte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\