1 XHUN 5

1As ab'il uva' ni niman uva' a' u Jesús u Cristo, as a'e' uva' me'al ik'aol u Tiixhe'. As ab'il uva' xo'n ve't u Tiixhe' ste, as a'e' uva' xo'n ve't unq'a me'al ik'aol u Tiixhe' ste unpajte. 2As o' uva' o' me'al ik'aol u Tiixhe', as ootzimal sqa'n uva' xo'n ve't unq'a qitz'in qatzike' sqe, tan ti' uva' xo'n u Tiixhe' sqe. As nu kunima ve'te' kam uva' ni tal vitzaq'it Aake'. 3As a' nu kuk'uchkate' uva' xo'n ve't u Tiixhe' sqe, ti' uva' nu kunima kam uva' ni tal vitzaq'it Aake'. As jit kuxh k'axk'o kunimata', 4tan jank'al o' uva' o' me'al ik'aol u Tiixhe', as ni qoleb'e' ti' teesal iq'ii u va'lexhe' vatz u tx'ava'e' tan ti' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesús. 5As ye'xheb'il ni toleb' ti' teesal iq'ii u va'lexhe' vatz u tx'ava'e'. Pet ta'n kuxh o'e' ni qoleb'e', jank'al o' uva' nu kunima uva' iK'aol u Tiixhe' u Jesús. 6As a' u Jesucristoe' uva' kat uli uva' la ku' xe' u a'e', as uva' la el vikajale' sqi'. As jit kuxh ti' iku' u Jesús xe' u a'e' kat ulkat. Pet ti' uva' la el vikajal Aake' vatz u kuruse' sqi'. As u Tiixhla Espíritu uva' jik chittu', as a'e' ni alon ve't isuuchil u yole' ti' u Jesús. 7As oxva'l uva' ni alon isuuchil u yole' sqe uva' echen tu almika'. As a'e' u Tiixhe' tuk' u k'uchul tetz u tijle'm u Tiixhe', as tuk' u Tiixhla Espíritu. As eela kuxh iyolone' stoxil. 8As oxva'l uva' ni k'uchun isuuchil u yole' vatz u tx'ava'e'. As a' u Tiixhla Espíritue' tuk' uva' kat ku' u Jesúse' xe' u a'e', as tuk' uva' kat el vikajal Aake' vatz u kuruse' sqi'. As eela kuxh ik'uchat isuuchil stoxil. 9As nu kunima umaj yol uva' ni tal unq'a uxhchile' sqe. ¿As a' kol chit ye' la kunima viyol u Tiixhe' q'a? Tan nim talche' ta' u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile'. As Aake' ta' ni alon isuuchil u yole' ti' viK'aole'. 10As ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l ti' viK'aol u Tiixhe', as ootzimal sta'n uva' jik chit unq'a yole' uva' ni tal Aak ti' viK'aole'. Pet ab'il uva' ye' ni niman u Kub'aal Tiixhe', as kat toksa ve't u uxhchile' Aak chulin yolil, tan ye' kat inima u yole' uva' kat tal Aak ti' viK'aole'. 11As a' isuuchil u yole' uva' kat taq' u Tiixhe' kutiichajil sk'atz uva' ye'l iya'teb'al. As kat taq' Aak sqe ta'n viK'aole'. 12As ab'il uva' at ve't ok k'atz viK'aol u Kub'aal Tiixhe', as a'e' at ve't itiichajil k'atz Aak uva' ye'l iya'teb'al. Pet ab'il uva' ye' ato'k k'atz viK'aol Aake', as ye'l itiichajil at k'atz Aak. 13As kat untz'ib'a b'en unq'a yole' sete, jank'al ex uva' k'ujle'l ek'u'l ti' viK'aol u Tiixhe', ti' uva' la pal ex stuul uva' at ve't etiichajil k'atz Aak uva' ye'l iya'teb'al. 14As esti'e' uva' ye' la xo'v o' ti' kunachat Tiixh, tan ootzimal sqa'n uva' tul nu kujaj umaj b'a'nil te Aak uva' b'a'n te Aak, as la ib'an Aak kam uva' la kujaj te Aak. 15As ti' uva' ootzimal sqa'n uva' la ib'an Aak kam uva' nu kujaj te Aak, as esti'e' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak ti' uva' la ib'an Aak kam uva' la kujaj te Aak. 16Asoj at umaj ex la ilon umaj vetitz'in etatzike' tul uva' nipaavine', as la ejaj b'a'nil te u Tiixhe' sti'. Asoj jit a' u paave' nib'ane' uva' la kam sta'n, as la ik'ujb'a' Aak ik'u'l u uxhchile' ti' uva' at itiichajil sk'atz uva' ye'l iya'teb'al. Pet a' u yole' uva' ni vale' ti' unq'a uxhchile' uve' a' u paave' nib'ane' uva' ye' la kam sta'n, tan at paav uva' la eq'on uxhchil tu kamchile'. As ye'xhkam ni val sete uva' la ejaj sotzb'al ipaav unq'a uxhchile' ti' vipaave' uva' la eq'on tu kamchile'. 17As jank'al unq'a va'lexhe' uva' la b'anchi as a'e' paav. As at paav uva' ye' la eq'on unq'a uxhchile' tu kamchile'. 18As ootzimale' sqa'n uva' jank'al o' uva' o' me'al ik'aol u Tiixhe', as ye' ni qoksa ve't qaama ti' kupaavine', tan a' viK'aol u Tiixhe' ni kolon o'. As ye' la oleb' ve't u tx'i'lanaje' sqi'. 19As ootzimal sqa'n uva' o' tetz u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Jesús, tan eyen tiq'ab' u tx'i'lanaje'. 20As ootzimal sqa'n uva' kat ul viK'aol u Tiixhe' vatz u tx'ava'e'. As kat taq' Aak kutxumb'al ti' uva' la qootzi ve't u jikla Tiixhe'. As eyen ve't o' k'atz Aak as k'atz viK'aol Aake' unpajte uva' Jesucristo. As a' u Jesucristoe' u jikla Tiixhe'. As Aake' u aq'ol tetz u kutiichajile' uva' ye'l iya'teb'al. 21Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as ye' la etoksa etaama ti' unq'a vee' uva' la eesan el ex k'atz u Tiixhe'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\