1 LU' 5

1As la val uma'l u yol sete, vitz'in vatzik, ex uva' ex iq'esal xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As echat in unpajte, tan in iq'esal xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As antu ve't ine' kat ilon unq'a k'axk'oe' uva' kat ipaleb'e u Cristo. As in uma'l u uxhchil uva' kat ilon vilitz'kab'an u Jesús. As a'e' uve' tuk til unq'a tename' skajayil. 2As jik chit la etil isuuchil vitenam u Tiixhe', tan ech tatine' eche' joloj kaneero'. As aya'l chit ek'u'l la eb'an u aq'one' ti' elochata', eche' uva' nisa' Aak seti'. As jit ya'lumal ex sti'. As jit ti' etx'akat epuaj la aq'onvukat ex. 3As epaasak etib' tuk' vetijle'me' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' netil isuuchil. Pet la ek'uch unq'a b'a'nla txumb'ale' svatz. 4As tul la ul ve't u Jesúse' unpajte, tan Aake' u nimla xeen qetze', as la kuk'ul ve't u nimla tx'aja'me' setuk' uva' ye'xh jatu la pali, tan ech qatine' vatz Aak eche' xeen txoo. 5As echat ex uva' ex txul aama, as la val sete, enimataj unq'a eq'esale' uva' at tijle'm sexo'l. As la val sete, ex qitz'in qatzik sekajayil, enimataj chit etib' sevatzaj. As ye' la eje'sa etib', tan ye' nisa' u Kub'aal Tiixhe' uve' nib'an unq'a uxhchile' uve' nije'sa tib'. Pet at vib'a'nil Aake' ti' unq'a uxhchile' uva' ye' nije'sa tib'. 6As ye' la eje'sa etib' vatz u Tiixhe'. As enimataj kam uva' nisa' Aak seti' uva' la epaleb'e, tan at iyak'il Aak ti' elochpe'. As an kuxh Aake' la oksan eq'ii tul uva' la ilej vatz Aak. 7As jank'al unq'a uva' nepaleb'e uva' ni xaansan etaama, as etoksataj tiq'ab' Aak, tan ni tok Aak ilil seti'. 8As atoj enachb'al. As la chit etil etib', tan nichuk u tx'i'lanaje' txumb'al seti' ti' teesat etiichajil k'atz u Tiixhe' eche' nib'an umaj b'alam tul nivulun txoo ti' iyatz'at uma'toj txoo ti' ichi'ata'. 9As emajtaj ivatz u tx'i'lanaje' tul nichuk txumb'al ti' imaxtib'et ex. As ye' la ka'kab'in etaama ti' u k'ujleb'al ek'u'le' ti' u Tiixhe'. As atoj sek'u'l uva' nipaleb'e unjoltu unq'a qitz'in qatzike' unq'a k'axk'oe' vatz u tx'ava'e' eche' uva' nepaleb'e. 10As tul ma't epaleb'et unq'a k'axk'oe' tu unq'a q'iie', as la iloch ve't ex u Tiixhe'. As Aake' la b'anon uva' ye' la ka'kab'in ve't etaama. As la iyak'insa ve't Aak vetaanxelale'. As tii ve't etatin k'atz Aak la ib'ane'. As esti'e' kat imolokat ex Aak, ti' uva' at ve't etokeb'al k'atz Aak tul la ok ve't Aak tu u tijle'me' ti' tilat isuuchil unq'a tename' ti' chit ib'ene'. 11As ta'n Aake' la oksal iq'ii, tan Aake' B'ooq'ol ti' unq'a vee' skajayil ti' chit ib'ene'. An chite'. 12As ib'a'nil kuxh u qitz'in qatzike' u Silvano uva' k'ujleb'al chit k'u'l, as nuntz'ib'a b'en ka'l unq'a yole' sete tu u u'uje' ti' unyak'insat etaama as ti' valat sete ti' unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e. As a'e' vib'a'nil u Tiixhe' uva' at seti', asoj ti' eb'anat u b'a'ne' nepaleb'ekat unq'a k'axk'oe' ti' uva' nimamal u Jesucristo seta'n. 13As jank'al unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tzitza' tu Babilonia uva' txaael ta'n u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an Aak sete, as ni taq' b'en chajaak itzii sete. As u Marcos uva' eche' umaj unk'aol, as ni taq' b'en itzii sete unpajte. 14As aya'l chit ek'u'l la etiixhi etib' ti' ek'uchata' uva' xo'n chit etib' sevatzaj. As b'a'noj etatin sevatzaj sekajayil, jank'al ex uva' ato'k ex k'atz u Jesucristo. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\