1 TESALONICENSES 1

1Ine' in Pablo uva' ni q'iilan b'en ex, tuk' u Silvano tuk' u Timoteo. As nuntz'ib'a b'en u yole' sete, ex aa Tesalónica. Tan ib'a'nil kuxh u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. 2Tan ni chit qaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' seti' sekajayil, tan ni qulsa ex sukuk'u'l tul nu kunach Tiixh. 3As ye' nu kuya' ti' qulsat ex sukuk'u'l vatz u Kub'aal Tiixhe' ti' vetaq'one' uve' neb'ane' ti' uva' k'ujle'l ek'u'l ti' Aak, as ti' uva' xo'n Aak sete, as ti' uva' ye'l ex neya'e' ti' ek'ujb'a't ek'u'l ti' u Kub'aal Jesucristo, k'uxh nepaleb'e k'axk'o. 4As ootzimal sqa'n, qitz'in qatzik, uva' txaael ve't ex ta'n u Tiixhe', as xo'n ve't ex te Aak. 5Tan tul kat qal u b'a'nla yole' sete, as jit kuxh qetze' u yole' uve' kat qala. Pet tuk' vib'a'nil u Tiixhe' as tuk' u Tiixhla Espíritu kat qalkat isuuchil sete. Esti'e' kat etootzi uva' jikla yol u yole' uva' kat qal sete, tan ootzimal seta'n uva' kam kutxumb'al kat kub'an sevatz, tan xo'n chit ex sqe. 6As ech nu kub'ane' ti' kunimat u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u Kub'aal Jesús. As echat neb'ane' unpajte, tan kat enima viyol u Tiixhe', k'uxh nepaleb'e unq'a k'axk'oe'. As kat chiib' ex ta'n u Tiixhla Espíritu. 7Esti'e' uva' ex ve't k'uchul tetz u b'a'nla txumb'ale' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' niman tetz viyol u Tiixhe' tu u Macedonia tuk' tu u Acaya, 8tan an chit sexo'l kat elkat ch'u'l unq'a uxhchile' ti' ipaxsal viyol u Kub'aale' tulaj ka't unq'a tename'. As jit kuxh tu u Macedonia tuk' u Acaya, pet katil kuxh kat paxsalkat ve't itzib'lal uva' kat ek'ujb'a' ek'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' uva' jit tz'ajinal la qal ve't isuuchil te unq'a tename', 9tan an chit unq'a tename' ni alon sqe kam u b'a'nile' uva' kat eb'an sqe tul uva' kat oon o' sexo'l. As ni tal unq'a tename' sqe uva' kat etaq' kan unq'a tze' tiixhe' ti' etoksat etib' ti' enimat u islich Tiixhe' uva' jik chittu'. 1015 As netx'eb'on ve'te' ti' u tuleb'al viK'aol u islich Tiixhe' uva' tuk ku'oj ch'u'l tu almika'. As a'e' u Jesús uva' kat ul taama ta'n u Tiixhe', tan a' u Jesús la kolon o' vatz u tx'i'tzi'le' uva' tul ti' unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\