1 TESALONICENSES 3

1As tul uva' atik o' tu u Atenas, as ye' nik kukuy qab'it etzib'lal. As kat kutxumb'ali ve'te' uva' la kaa o' tu u Atenas. 2As kat kuchaj ve't b'en u qitz'in qatzike' u Timoteo sexo'l, tan ik'am u Tiixhe' naj, tan niloch o' naj ti' talpu u b'a'nla yole' tetz u Cristo. As kat kuchaj b'en ti' uva' la b'en iyak'insa ve't etaanxelal as ti' ib'eyal ve't sete ti' u k'ujleb'al ek'u'le', 3aq'al uva' ye'xheb'il la sotzsan ek'u'l ta'n unq'a k'axk'oe' uve' nepaleb'e. As ootzimale' seta'n uva' la chit kupaleb'e unq'a k'axk'oe'. 4Tan tul uva' atiktel o' sexo'l, as kat kub'axsa qalat ve't sete uva' la chit kupaleb'e unq'a k'axk'oe'. As ootzimale' seta'n uva' kat chit b'ex ib'ana eche' uva' kat qal sete. 5As ye' nik ib'an ve't sve uva' ye' nik vab'i ve't etzib'lal uva' kam b'anik ve't eta'n ti' u k'ujleb'al ek'u'le'. Esti'e' kat unchaj ve't b'en u Timoteo ti' uva' la vootzi. Tan nik vitz'a uva' texh ye' kat txakon uva' kat b'ex kub'an sexo'l, tan kamal kat teesa ex u tx'i'lanaje' tu b'ey ti' u k'ujleb'al ek'u'le' uva' nik vale'. 6As tul ul ve't u Timoteo sukuk'atz tul ma'tik b'ex tilat ex, as acha'v chit u yole' uve' kat ul tal ve't sqe seti' ti' uva' k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Jesús. As xo'n chit etib' sevatzaj. As b'enameen netulsa o' sek'u'l, tan ato'k etaama sqi'. As kat tal u Timoteo uva' nesa' etilat o' eche' uva' nu kub'an seti'. 7Esti'e', qitz'in qatzik, tan k'uxh nikat kupaleb'e unq'a k'axk'oe' tuk' txumu'm, as kat chit chiib' ve't qaama seti' tul kat qab'i uva' k'ujle'l chit ek'ul ti' u Jesús. 8As cheel kat k'ujeb'yu ve't qaama, tan ti' uva' kat qab'i uva' chab'amal chit ek'ujb'a't ek'u'l ti' u Kub'aale'. 9As ye'l uma'toj txumb'al la kub'ane' ti' qaq'at ta'ntiixh te u Tiixhe' seti' ti' u chiib'ichile' uve' nu kunach vatz u Tiixhe'. 10As q'iil aq'b'al nu kujaj ve't b'a'nil te u Kub'aale' ti' uva' la til tib' kuvatz, ti' uva' la b'en kuchus unb'iitoj ex, ti' uva' la yak'in ve't etaama ti' ek'ujb'a't ek'u'l ti' u Kub'aale'. 11Pet a' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la lochon o' ti' uva' jatu la b'en kuq'elu ve't ex unpajte. 12As u Kub'aale' la lochon ex ti' uva' la yak'in ve't etaama ti' exo'nit etib' sevatzaj. As la exo'ni unq'a uxhchile' skajayil eche' uva' nu kub'an sete ti' kuxo'nit ex, 13aq'al uva' la yak'in ve't vetaanxelale'. As ye'l epaav la cheei, tan jik ve't ex vatz u Kub'aal Jesús tul uva' la ul ve't Aak unpajte tuk' unq'a niman tetz Aake' skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\