1 TESALONICENSES 4

1As cheel, qitz'in qatzik, la kujaj b'a'nil sete. As la kub'eya sete tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús ti' uva' kam kat kuchus sete ti' eb'anat u b'a'ne' vatz Aak, aq'al uva' la chiib' ve't Aak seti' as ye' la ya' ex ti' eb'anat u b'a'ne'. Pet aal la ch'ii u b'a'ne' tu vetaanxelale', 2tan ootzimal ve'te' seta'n kam unq'a chusb'ale' uva' kat qal sete ta'n u Kub'aal Jesús. 3As a' nisa' u Tiixhe' uva' la eteesa ve't el etib' vatz u paave'. As ye' la paavin ex ti' eyansat etib' tuk' uma'toj uxhchil. 4As junun chit ex la etootzi etixqel tijikil. As txaich aama etatin savatzaj. 5As ye' la etaq' tacha'v vechi'ole', eche' uve' nib'an unq'a tename' uve' ye' ootzin tetz u Tiixhe'. 6As ye'xheb'il la b'anon umaj va'lexh te u titz'in etatzike'. As mita'n la imaxtib'e u titz'in etatzike' ti' teesat vimoole' tu b'ey, tan a' u Kub'aal Tiixhe' la b'anon ich'exel ste ti' unq'a va'lexhe' uve' nib'ane' eche' uva' kat qal sete. 7As jit ti' kub'anat u va'lexhe' kat imolokat o' u Tiixhe'. Pet ti' uva' o' ve't tetz Aak la ib'ane', aq'al uva' la kub'ane' kam uva' nisa' Aak sqi'. 8As ab'il la ixvan unq'a b'a'nla yole' uve' ni qal sete, as jit o'e' ni qixvale'. Pet a' u Tiixhe' ni tixvale' uve' ni aq'on u Tiixhla Espíritu sqe. 9As jit tz'ajinal la kutz'ib'a b'en uma'l u yole' sete ti' u xo'niib'e', tan chusel ve't ex ta'n u Tiixhe'. Esti'e' nexo'nikat etib' sevatzaj. 10As nexo'ni ve't unq'a qitz'in qatzike' skajayil uve' at tu u Macedonia. Pet la unjaj b'a'nil sete, qitz'in qatzik, uva' ye' la ya' ex ti' exo'nit etib' sevatzaj. Pet aal la yak'in ex ti' exo'nit etib'. 11As la eya'lu etib' ti' uva' ye' la ok u yaaib'e' sexo'l. As etoksataj etaama ti' eb'anat vetaq'one' as ti' etaq'onve' tuk' veq'ab'e' eche' uva' kat qal kan sete, 12aq'al uva' jik chit etxumb'al vatz unq'a tename' la ib'ane' uva' ye' ootzin tetz u Tiixhe'. As ye'xhkam kuxh la sa'vit ve't seti'. 13As nu kusa', qitz'in qatzik, uva' la etootzi isuuchil ti' uva' kam la ib'an unq'a qitz'in qatzike' uva' kamnajle, aq'al uva' ye' la txumun ex eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye'l k'ujleb'al ik'u'l ti' uva' la ul taama unq'a kamnaje' unpajte. 14Tan nu kunima uva' kat kam u Jesús, as kat ul taama Aak unpajte. As echat kuxh la ib'an u Tiixhe' te unq'a niman tetz u Jesús uva' kamnajle, tan la ul taama unpajte tul la ul u Jesús. 15Esti'e' uva' ni qal isuuchil u yole' sete uva' kat tal u Kub'aal Jesúse' ti' uva' jank'al o' uva' isle'ltel o' tul uva' la ul Aak unpajte, as ye'l o' la b'ax o' vatz unq'a qitz'in qatzike' uva' kamnajle, 16tan tul la ul u Kub'aale' tu almika', as la tal Aak tul taama unq'a niman tetze' uva' kamnajle. As la taq' je' vib'ooq'ol unq'a ángel tuul ivi' ti' isik'ine'. As la oq'sal uma'l u trompeta tetz u Tiixhe'. As la ul ve't taama unq'a kamnaje' b'axa uve' niman tetz Aak. 17As a'n la eq'ol ve't je' o' tu u suutz'e', jank'al o' uva' isle'ltel o' tul la ul Aak. As la kuk'ul ve't qib' tuk' Aak tu kajiq'e'. As la atin ve't o' k'atz Aak ti' chit ib'ene'. 18Esti'e' ni qal sete, ek'ujb'a'taj chit tib' ek'u'l sevatzaj ti' unq'a yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\