1 TESALONICENSES 5

1As jit tz'ajinale', vitz'in vatzik, uva' la untz'ib'a b'en uma't yol sete ti' uva' kam q'iil la ul u Jesús unpajte as ti' uva' kam la ib'ane' tul b'iit tule'. 2As ootzimal chite' seta'n uva' ech tul u Kub'aal Jesúse' tu u q'iie' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' eche' tul umaj elq'om aq'b'al, 3tan a' la ul Aak tul uva' ech la tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: «B'a'n ve't qatine'. As ye'xhkam la kupaleb'e ve'te',» chaj ve't unq'a tename'. As ye' la itx'ol ve't unq'a tename' tooj vatz u k'axk'oe', tan ye'l ve't inachb'al unq'a tename' tul la ul ve't Aak ti' taq'at u k'axk'oe' sti', eche' nib'an umaj ixoj tul nixe't ch'o'noj ti' umaj talaj intxa'. 4Pet ech koj ex, vitz'in vatzik, tan jit echen vetxumb'ale' tu u va'lexhe' uva' eche' q'ej tokto. As ye'l ex uva' ye'l koj enachb'al ti' u q'iie' uva' tul ve'te' eche' tul umaj elq'om aq'b'al, 5tan kajayil ex echen vetxumb'ale' k'atz u txijun tetz u qaanxelale' eche' umaj uxhchil uva' at inachb'al, tan nixaan vatz u saje'. As jit echen u kutxumb'ale' tu u q'ej toktoe' eche' umaj uxhchil uva' nixaan aq'b'al, tan ye'l inachb'al. 6Esti'e' uva' ye' la kub'ane' eche' uva' nib'an unq'a tename' uve' vatik kuxh taama, pet atoj kunachb'al. As jik u kutxumb'ale' la kub'ane'. 7As vatz unq'a tename' uve' vatik kuxh taama tan a' u aq'b'ale' tetz vata'm tuk' tetz u q'ab'a'me'. 8Pet ech koj o', tan at kunachb'al eche' umaj uxhchil uve' ni xaan vatz u saje'. As jik chit kutxumb'al la kub'ane', tan ech ve't qatine' eche' unq'a sole' uva' ato'k u toksa'me' uva' chotixi ti' ikolat tib' vatz u ch'a'oe', as ech tatin u k'ujleb'al kuk'u'le' as tuk' ti' kuxo'nit qib' sukuvatzaj. As nu kutx'eb' ve't u q'iie' uva' la kolax o' vatz u k'axk'oe', 9tan ye' kat titz'a kan u Tiixhe' sqi' ti' uva' la ul vitx'i'tzi'l Aake' sqi'. Pet ti' uva' qetz ve't u sotzb'al paave' la ib'ane' ta'n u Kub'aal Jesucristo, 10tan Aake' kat kam sqi' ti' uva' la atin o' k'atz Aak, k'uxh isle'l o' moj kamnajlu ve't o'. 11Esti'e' ni val sete, ek'ujb'a'taj chit tib' ek'u'l sevatzaj. As elochtaj chit etib' eche' uva' ni chit eb'ane'. 12Nu kujaj b'a'nil sete, qitz'in qatzik, ti' uva' la enima unq'a eq'esale' uve' ni taq'onvu sexo'l ti' viyol u Tiixhe', tan chajaake' eq'on etetz ti' exekeb' ti' u Kub'aale' as ti' ib'eyat chajaak sete. 13As la etoksa iq'ii chajaak. As xo'noj chajaak sete, ti' u aq'one' uve' nib'an chajaak. As b'a'noj kuxh etatin sevatzaj. 14As nu kujaj b'a'nil sete, qitz'in qatzik, ti' uva' la eb'eya te unq'a uxhchile' uve' ye' nisa' taq'onve'. As elochtaj unq'a uxhchile' uve' ni ka'kab'in taama. As eyak'insataj taama unq'a uxhchile' uve' alux kuxh taama. As nimoj etaama ti' unq'a uxhchile' skajayil. 15As eb'anak ich'exel umaj va'lexh te umaj uxhchil uve' ni b'anon u va'lexhe' sete. Pet a' chit u b'a'ne' la eb'an sevatzaj. As echat la eb'an te unq'a tename' skajayil. 16As chiib'ojtaj ex ti' chit ib'ene'. 17As ye' la ya' ex ti' enachat Tiixh. 18Pet etaq'taj chit ta'ntiixh te u Tiixhe' ti' unq'a vee' skajayil, tan a'e' uva' nisa' u Tiixhe' sqi', jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristoe'. 19Eteesak iq'ii u Tiixhla Espíritu. 20As etixvak u yole' uve' ni tal unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu. 21As la pal ex tu unq'a yole' skajayil ma b'a'n moj ye'le. As jank'al unq'a yole' uva' b'a'n, as a'e' la enima. 22Pet eteesataj el etib' k'atz unq'a va'lexhla txumb'ale' skajayil. 23As a' u Tiixhe' ni b'anon uva' b'a'n etatin sevatzaj, as Aake' la b'ensan ex jikla aamail, tuk' vechi'ole' as tuk' vetaanxelale'. Esti'e' ye' la chee umaj va'lexh seti' tul la ul ve't u Kub'aal Jesucristo, 24tan jik chite' u Kub'aale' uve' kat molon ex ti' ib'ensat ex Aak jikla aamail, tan Aake' la b'anon. 25Qitz'in qatzik, a' ni qale' uva' la enach Tiixh sqi'. 26As aya'l chit ek'u'l la etiixhi etib' tan ex ve't niman tetz u Tiixhe'. 27As tuk' vib'ii Aake' la val b'en sete uva' la chit sik'lel u u'uje' xo'l unq'a qitz'in qatzike' skajayil. 28As la atin vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo sexo'l sekajayil. As ech chit la ib'ane'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\