1 TIMOTEO 1

1Ine' in Pablo uva' apóstol tetz u Jesucristo. As chajel in ta'n u Kub'aal Tiixhe', tuk' u q'alpun qetze' uva' Jesucristo, as k'ujle'l chit kuk'u'l sti'. 2As tuk untz'ib'a b'en uma'l u u'uj see, Timoteo, tan ech chit axhe' eche' umaj unk'aol, tan uma'l kuxh u k'ujleb'al kuk'u'le'. As a' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' see. As la itxum Aak avatz. As Aak ni b'anon uva' b'a'n etatin sevatzaj. 3As echat la ab'ane' eche' uva' kat val kan see tul uva' kat vaq' kan axh tu u Éfeso, tul uva' kat b'en in tu u Macedonia. As la ab'eya te ka'l unq'a uxhchile' uva' ye' la ichus chajnaj unq'a va'lexhla chusb'ale'. 4As ye' la b'en ivi' unq'a qitz'in qatzike' ti' unq'a yole' uva' cheenal kuxhtu', eche' unq'a yole' uve' ni talpu ti' unq'a q'esla ib'aale', tan ye' niya' ti' talpe'. As a' unq'a yole' ni eq'on ok u yaaib'e' xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As ye' nichee ve't itxumb'al ti' viyol u Tiixhe'. Esti'e' nunnachonsa b'en see ti' u yole' uva' kat val kan see. 5As a' ni tokkat u yole' uva' ni val see uva' la ixo'ni tib' unq'a qitz'in qatzike' svatzaj, tan josq'imal ve't u taanxelale'. As jik ve't vitxumb'ale'. As jik chit k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe'. 6As at uxhchil tzitzi' uva' kat tz'ejxik ve't kan ti' unq'a b'a'nla txumb'ale' uve' ni val see. As kat inima unq'a yole' uva' ye'xhkam la txakon sti'. 7As k'uxh nisa' chajnaj toksat tib' schusulil ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as ni koj ipal chajnaj stuul uva' kam isuuchil unq'a yole' uva' nichuse'. As tul ye' niya'sa chajnaj ichusune'. 8Pet ech koj o', tan ootzimal sqa'n uva' b'a'ne' unq'a itzaq'it u Kub'aal Tiixhe', asoj la kutxakonsa tijikil tul la kuchuse', 9tan ootzimal sqa'n uva' jit a' la txakonsalkat unq'a itzaq'it u Tiixhe' ti' ib'ek'ax unq'a uxhchile' uve' jik chit itxumb'al vatz u Kub'aal Tiixhe'. Pet a' la txakonkat ti' ib'ek'ax unq'a paasanib'e' tuk' unq'a paasan tziie', as unq'a aapaave', unq'a uxhchile' uva' ye' nixo'va Tiixh as ye'l Tiixh vi' taama, unq'a yatz'ol ib'aale' as unq'a yatz'ol itxutxe' tuk' unjoltu unq'a yatz'ol aamae', 10tuk' unq'a uxhchile' uva' ni paavin tuk' umaj ab'il uva' jit tixqel, tuk' unq'a naje' uva' ni teq'o tib' tuk' uma't naj, as unq'a elq'an xaole', unq'a chulin yole', as tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman unq'a b'a'nla chusb'ale'. 11As nik'ul tib' unq'a chusb'ale' tuk' u achveb'alla b'a'nla yole' tetz u Tiixhe' uve' ni qoksa iq'ii, as a' u b'a'nla yole' uva' k'ujle'l in sti' ti' talpe'. 12As ni vaq' ta'ntiixh te u Jesucristo uva' kat yak'insan u vaanxelale', tan k'ujleb'al k'u'l in vatz Aak. Esti'e' kat toksa in Aak ti' ipaxsal u b'a'nla yole', 13k'uxh va'len vuntxumb'ale' nikat unb'an b'axa, tan nikat veesa iq'ii u Kub'aal Jesús. As nikat untilu unq'a niman tetz Aake'. As nikat unk'axb'isa unpajte. As kat itxum Aak unvatz, tan ti' uva' ye' nikat unpal stuul. As ye'xnik unnima u Kub'aal Jesús. 14As ye' saach vib'a'nil u Kub'aal Tiixhe' kat taq' ve't tzan svi'. As Aak kat aq'on sve ti' uva' kat unk'ujb'a' unk'u'l ti' u Kub'aal Jesús, tan xo'n ve't in te Aak. 15As jikla yol chite' u yole' uve' ni vale'. As kunimataj skukajayil, tan kat ul u Kub'aal Jesucristo vatz u tx'ava'e' ti' isotzsat Aak kupaav, o' uva' o' aapaav. As ech kat ib'an Aake' sve, tan ye' la lejon ipaav uma'toj uxhchil ti' vunpaave'. 16As esti'e' kat itxum u Kub'aal Jesucristo unvatz ti' ik'uchat Aak uva' nim taama Aak svi', k'uxh ye' kat lejon ipaav uma'toj uxhchil ti' vunpaave'. As nitxakonsa in Aak ti' ik'uchat Aak vib'a'nile' cheel sevatz as vatz unq'a uxhchile' uva' la niman Aak ti' uva' at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 17As qoksataj iq'ii u Kub'aal Tiixhe' uva' ye'l iya'teb'al. As kunachtaj Aak, tan ta'n Aake' u qijlenaale' ti' chit ib'ene', k'uxh ye' na'l Aak sukuvatz. An chite'. 18As ech axhe', Timoteo, eche' umaj unk'aol. As ni vulsa u yole' sak'u'l uva' kat val see, aq'al uva' ech la ab'ane' ti' achusune' eche' nib'an umaj sol ti' tok vatz umaj ch'a'o, tan ech vaaq'one' uva' alel see ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' b'axa. 19As la achab'a aatin ti' u k'ujleb'al ak'u'le' ti' u Kub'aal Jesús as ti' ab'anat u b'a'ne', aq'al uva' ye'l umaj va'lexh la titz'a vatxumb'ale', tan at uxhchil kat aq'on kan u b'a'ne'. As ech kat ib'an u k'ujleb'al ik'u'le' eche' umaj barco uva' kat b'en xe' u mar 20as eche' uva' kat ib'an u Himeneo tuk' u Alejandro. Esti'e' kat vaq'kat kan chajnaj tiq'ab' u Satanás ti' uva' la ib'an u Satanás te chajnaj kam uva' ni tal taama ti' chajnaj, aq'al uva' la pal ve't chajnaj stuul uva' ye' la uch teesat chajnaj iq'ii u Kub'aal Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\