1 TIMOTEO 2

1As nunb'eya b'en see ti' uva' la chit inach unq'a qitz'in qatzike' Tiixh ti' unq'a tename' skajayil. As la ijaj b'a'nil te u Tiixhe' sti'. As la taq' ta'ntiixh te Aak sti' unpajte. 2As la inach Tiixh ti' unq'a ijlenaale' tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uva' at tijle'm, aq'al uva' b'a'n qatin tuk' chajnaj la ib'an vatz u tx'ava'e', tan jik chit nu kuxo'va u Tiixhe', 3tan a'e' b'a'n vatz u Tiixhe', tan Aake' u q'alpun qetze'. 4As a' nisa' Aak uva' la q'alpul unq'a tename' skajayil vatz vipaave', as la tootzi ve't u jikla yole'. 5Tan uma'l kuxhe' u Tiixhe' ati. As uma'l kuxh u uxhchile' ati uve' at ku' xo'l u tename' tuk' u Tiixhe'. As a'e' u Jesucristo, . 6As kat ul taq' tib' Aak kamoj sqi' ti' ichooat u kupaave' skukajayil. As nipaxsal isuuchil u yole' ti' Aak cheel, tan k'ujlu ve't kan ta'n u Tiixhe' uva' ech la ib'ane'. 7As esti'e' k'ujlu ve't kan in apóstol ti' talax u yole' ti' u Jesús xo'l unq'a tename' as ti' ichusax unq'a tename' uve' jit tiaal Israel ti' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak as ti' u jikla yole' unpajte. (As jik chite' u yole' uva' ni vale'. As eche' chuli yol koj nunb'ane'.) 8Esti'e' uva' nunb'eya see ti' uva' la inach unq'a naje' u Tiixhe' tu jun tenam. As jik chit itxumb'al la ib'an vatz Aak, aq'al uva' la uch taq'at je' iq'ab' tul uva' la inach Tiixh. As ye'l itx'i'tzi'l chajnaj ti' vimoole'. As ye' la iyaa tib' tuk' vimoole' unpajte. 9As echat kuxh unq'a ixoje', tan jik chit la ivej tib' cha'ma tuk' u toksa'me'. Pet jit tuk' uve' xo'veb'al chit tilone' uva' je'nal ija'mil. As ye'xhkam kuxh la tulb'e cha'ma u xi'l ivi'e'. Pet jik chit la ixee cha'ma. As ye' la taq' ku' cha'ma unq'a kueentaxhe' squl uva' je'najlu chit ija'mil. As ye' la ije'sa tib' cha'ma tuk' u toksa'me'. Pet jik chit la ivej tib' cha'ma. 10As a' ivaatzil u vejiib'e' uva' b'a'n itxumb'al cha'ma la ib'ane', tan ech itxumb'al unq'a ixoje' la ib'ane' uva' ni niman u Tiixhe'. 11As tul la imol tib' unq'a qitz'in qatzike', as la tab'i unq'a ixoje' isuuchil u chusb'ale'. As jit kuxh yol la ib'an cha'ma svatzaj. Pet la ixo'va cha'ma u chusb'ale', 12tan ye' la ib'an sve uva' a' unq'a ixoje' la chusun unq'a naje'. As mita'n la uch ib'ek'at cha'ma unq'a naje'. Pet la kuxh mox tab'i cha'ma u yole', 13tan b'axel kat icheesa u Tiixhe' u Adán. As a'n kat icheesa ve't Aak u Eva. 14As jit u Adán b'axel kat taq' tib' maxtib'eloj. Pet a' u ixoje' b'axel kat taq' tib' maxtib'eloj ta'n u Satanás. As tul ma't imaxtib'el ixoj, as paasan tzii ve't ixoj kat ib'ana. 15Pet ech koj unq'a ixoje' cheel, tan asoj jik itxumb'al cha'ma la ib'ane' ti' tilat unq'a tale', as ye'l unq'a k'axk'oe' la ipaleb'e cha'ma eche' uva' kat ipaleb'e u Eva. As la ichab'a cha'ma ik'ujb'a't ik'u'l ti' u Tiixhe'. As la ixo'ni cha'ma Aak. As ye' la ije'sa tib' cha'ma. Pet jikla aama chit cha'ma la ib'ane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\