1 TIMOTEO 3

1As jikla yol chite' u yole' uva' tuk val see. Tan ab'il uva' nisa' uva' la ok q'esalil xo'l unq'a qitz'in qatzike', as b'a'n u aq'one' uva' nisa' ib'anata'. 2As techal chit la ib'ane' uva' ye'l umaj va'lexhla yol la alpu sti' uva' la ok sq'esalil. As jik chit la til tib' tuk' u tixqele'. As jik itxumb'al la ib'ane', tan la pal stuul kam uva' nib'ane'. As la til je' tib'. As la titz'a sb'a'n kam uva' la ib'ane'. As la taq' ivatb'al unq'a qitz'in qatzike'. As b'a'n ichusune' la ib'ane'. 3As jit q'ab'a'm. As jit chukul ch'a'o. As ye' la isub' imool ti' itx'akat ipuaj. As jit u puaje' la b'en ivi' sti'. Pet b'a'nla aama chittu'. As mutxkin aama la ib'an vatz unq'a imoole'. 4As la til isuuchil unq'a tatine' sb'a'n tu kab'al. As niman yol unq'a italaj intxa'e' la ib'ane'. As jik chit itxumb'al. 5Tan asoj ye' la til isuuchil unq'a tatine' sb'a'n tikab'al, as a' kol chit la itx'ol tilat isuuchil unq'a qitz'in qatzike' q'a tu tostiixhe'. 6As ye' la ib'ane' uva' la ok umaj naj uva' a'n oknajle tiq'ab' u Kub'aale', tan la kuxh ije'sa tib' naje' vatz unq'a qitz'in qatzike'. As eela ichee ipaav naj tuk' u tx'i'lanaje'. 7As aal chit b'a'ne' uva' b'a'n itxumb'al la ib'an vatz unq'a tename', aq'al uva' ye' la eesal iq'ii. As ye' la ku' tiq'ab' u tx'i'lanaje'. 8Echat la ib'an unq'a naje' uva' la ok ve't lochonaalil xo'l unq'a qitz'in qatzike', tan jik chit la yoloni. As jit ka'vatzul itxumb'al la ib'ane'. As jit q'ab'a'mil. As ye' la isub' imool ti' itx'akat ipuaj. 9As la inima unq'a jikla chusb'ale' uva' kat ik'uch u Tiixhe' sqe. As la ib'an u b'a'ne', aq'al uva' ye'l umaj va'lexh la titz'a vitxumb'ale'. 10As lanal ilax itxumb'al b'axa, as a'n la uch toke' lochonaalil, asoj ye'l umaj va'lexhla yol ni tab'il sti'. 11As echat la ib'an unq'a ixoje' uva' la ok lochonaalil xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As jik chit la yoloni. As jit aayol la ib'ane'. Pet k'ujleb'al chit k'u'l. As jik chit itxumb'al cha'ma la ib'ane'. 12As ab'il uva' at tijle'm xo'l unq'a qitz'in qatzike' as uma'l kuxh tixqel la ib'ane'. As jik chit la til isuuchil unq'a me'al ik'aole' tikab'al, 13tan asoj jik chit itxumb'al tul la ib'an u aq'one' xo'l unq'a qitz'in qatzike', as la oksal ve't iq'ii. As ye' la xo'vi ti' talat isuuchil uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesucristo. 14As a' ni vale' uva' ye' la b'alaxtu ve't in ti' unq'elut axh. As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' see, 15tan eche' uva' jit kuxh nim la b'alaxtu ve't in ti' voone', as at ve't unq'a txumb'ale' sak'u'l uva' la atxakonsa xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' txaael ta'n u islich Tiixhe', tan o'e' uva' txaael o' ta'n Aak ti' qaq'at iyak'il u jikla yole' as ti' kumajat el ivatz unq'a chulin yole'. 16As ootzimale' sqa'n uva' nimla yol u yole' uva' kat ik'uch Aak sqe ti' kunachat Aak, tan ech ni tal u yol ile': As kat ok Aak eche' naj ti' ul ik'uchat tib' sukuvatz. As an chit u Tiixhla Espíritu kat k'uchun uva' Tiixh u Jesús. As kat til ku' tzan unq'a ángel u nimla b'a'nile' uva' kat ib'an Aak sqi'. As kat paxsal ve't u yole' ti' Aak xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. As kat k'ujeb' ve't ik'u'l unq'a tename' ti' Aak. As kat je' ve't Aak tu almika' ti' toksal iq'ii Aak, ti'k u yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\